Vanaf 18 juli: Parkeren bezoekers aan- en afmelden via kenteken

Het aan- en afmelden van het bezoekersparkeren gaat veranderen. Vanaf maandag 18 juli kunnen de bewoners van vergunninggebieden Archipel, Benoordenhout, Bezuidenhout, Heesterbuurt, Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt en Mient tot Volendamlaan hun bezoek online of telefonisch aan- of afmelden. Het nieuwe aanmeldsysteem is sinds 17 mei ingevoerd in Rustenburg-Oostbroek.

Op maandag 5 september 2016 wordt het nieuwe aanmeldsysteem ingevoerd in de overige vergunninggebieden in Den Haag. Vanaf 3 oktober 2016 volgt de Mensenrechtenbuurt (Houtwijk).

De bezoekerspas heeft u dan niet meer nodig. Daarvoor in de plaats komt parkeren op kenteken voor bezoekers, door een kenteken aan of af te melden via internet of telefoon. Woont u niet in 1 van bovengenoemde vergunninggebieden? Dan kunt op een andere manier uw bezoekers aanmelden.

Aan- en afmelden van uw bezoek
Om uw bezoek aan te kunnen melden moet u uw meldnummer, pincode en het kenteken van de auto doorgeven. Het kenteken van het bezoek kan worden aangemeld via internet of telefoon. Op de pagina Bezoekers aan- en afmelden voor parkeren met kenteken leest u hoe dat werkt.

Geen parkeerpas meer
De bezoekers- en mantelzorgpas kunt u niet langer gebruiken. De parkeercontroleurs scannen het kenteken van uw bezoek en stellen vast of het kenteken van de bezoeker is aangemeld. Als het kenteken niet is aangemeld, dan riskeert uw bezoek een parkeerbon.

Bezoekersparkeren: veel blijft hetzelfde

  • Het aantal bezoekersuren per jaar is ongewijzigd.
  • Niet gebruikte uren vervallen aan het einde van het vergunningjaar. Kijk voor een overzicht van de uitgifteperioden per gebied op www.denhaag.nl/parkeren.
  • In een vergunninggebied kunnen de tijden voor betaald parkeren per straat verschillen. Let dus goed op waar uw bezoek parkeert en of aanmelden nodig is.

Privacy
In het nieuwe bezoekersparkeersysteem is de privacy van uw bezoeker gewaarborgd. Aangemelde kentekens worden alleen gebruikt om te controleren of voor het parkeren betaald is. Maximaal 48 uur na het afmelden worden de geregistreerde gegevens geanonimiseerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/parkeren en bekijk de folder over het nieuwe bezoekersparkeren.

Met vragen over het nieuwe bezoekersparkeren kunt u bellen met 14070:

  • op werkdagen van 8.30 uur tot 24.00 uur
  • op zaterdag van 10.00 uur tot 24.00 uur
  • op zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur.