Vanaf 15 oktober: Spreekuur ondergrondse restafvalcontainers

Heeft u vragen over ondergrondse afvalcontainers bij u in de buurt? Vanaf 15 oktober 2014 is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur bij de balie van het Den Haag Informatiecentrum in het stadhuis.
De gemeente Den Haag plaatst in steeds meer buurten ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) voor het inzamelen van huisvuil. Heeft u hier vragen over, dan kunt u die stellen via de telefoon of per e-mail. Vanaf 15 oktober 2014 komt het spreekuur er als extra mogelijkheid bij.
Den Haag Informatiecentrum
Elke woensdagmiddag is er van 14.00 tot 16.00 uur bij de balie van het Den Haag Informatiecentrum een ORAC-vertegenwoordiger aanwezig die u alles kan vertellen over ondergrondse restafvalcontainers. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:
– de juridische procedure
– bestuurlijke stukken
– plaatsingsplannen
– planning
U vindt de balie van het Den Haag Informatiecentrum in het atrium van het stadhuis, Spui 70.
Het spreekuur is geen vervanging van andere manieren om vragen te stellen over de containers. Voor vragen over ORAC’s kunt u ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 070 of mailen naar oracs@denhaag.nl.