Vanaf 10 maart: Cursus Levenskunst

WERK & BALANS – JONGE PROFESSIONELEN
In de afgelopen jaren zijn er twee trainingen ‘Werk & Balans’ georganiseerd in het kader van het project Jonge Professionelen en de Christus Triumfatorkerk. Deze trainingen waren opgezet om mensen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar te helpen bij het vinden van een goede balans in het dagelijkse leven. Hierbij zijn onder andere de volgende thema’s voorbij gekomen: ‘Wat zijn je inspiratiebronnen en kernwaarden?’ en ‘Hoe ga je om met drukte, stress en tegenslagen?’ De deelnemers waren enthousiast over dit initiatief.
Komend jaar zullen we op nieuwe wijze aandacht geven aan het thema werk en de balans met het privéleven. Want uit de reacties in de afgelopen seizoenen is gebleken dat dit veel mensen bezighoudt. 
​​
– Wat betekent levenskunst voor jou?
– Wat maakt jou gelukkiger?
– Welke verlangens leven in jou?
– Hoe zet je dromen om in daden?
– Welke stap ga jij morgen zetten?
 
Een cursus die je op het spoor zet van levenskunst. Voor iedereen tussen 25-40 jaar die graag bewust(er) wil leven.
In de cursus Levenskunst gaan we aan de slag met deze vragen. De cursus is o.a. gebaseerd op het boek De maakbaarheid van het geluk van Sonja Lyubomirsky.
De cursus is vooral praktisch van aard. Verschillende werkvormen helpen je om je dromen op het spoor te komen en die met anderen te delen. Zo hopen we je uit te dagen meer vanuit je dromen en verlangens te gaan leven.  
We putten zowel uit sociale wetenschappelijke bronnen als de christelijke spiritualiteit. Hierdoor is er voor iedereen – christelijk of niet – iets om mee aan de slag te gaan. Er is voldoende ruimte om dat er uit te halen wat voor jou van waarde is. 
 De workshop bestaat uit drie avonden:
            avond 1: Aan geluk kun je werken. Tips voor geluk
            avond 2: Leven vanuit je verlangen
            avond 3: Je droom realiseren
Voel de vrijheid om ook je collega’s en/of vrienden voor deze cursus uit te nodigen. Zij kunnen zeker ook aanhaken!
Data: dinsdag 10 en 31 maart 2015, donderdag 16 april 2015 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Kosten: € 15,-.
Opgave en informatie: ds. Berit Bootsma beritbootsma@ctkerk.nl