Uitvoeringsregeling Bedrijveninvesteringszone “De Straat“ (Theresiastraat e.o.) Den Haag 2016 vastgesteld

Algemene informatie
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat dit besluit, genomen op 15 december 2015 met ingang van 17 december 2015 terug te vinden is op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 289996
Het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester maakt dit besluit bekend.

Dit besluit en het stuk is hier te vinden en op te vragen bij:

Den Haag Informatiecentrum
stadsdeelkantoren