Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Bezuidenhoutseweg 30 t/m 216

De Raad van State doet op woensdag 21 april uitspraak over de vaststelling door de gemeenteraad van Den Haag van het bestemmingsplan ‘Bezuidenhoutseweg 30 t/m 216’. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwing tussen de Bezuidenhoutseweg en het Haagse Bos, vanaf het ministerie van Economische Zaken tot aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. Het plan maakt uitbreiding mogelijk van het Zandvlietcollege en het gebouw van de SER. Verder wordt overal langs dit deel van de Bezuidenhoutseweg bebouwing in maximaal vijf bouwlagen toegestaan. De bewonerscommissie voor het Emmapark ‘Boze Emma’ verzet zich tegen dit plan en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij is het niet eens met de uitbreidingsmogelijkheden die het plan biedt, en in het bijzonder met de mogelijkheid om bebouwing in vijf bouwlagen toe te staan. Ook verzet zij zich tegen de aanleg van parkeerplaatsen aan de kant van het Haagse Bos. De Raad van State heeft de zaak op 10 maart jl. op zitting behandeld (klik hier).


(Bron: Raad van State)