Uitgebreid onderzoek naar fluittonen Prinses Beatrixlaan

Op 15 september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners en Gemeente over het “Orkest van de Prinses Beatrixlaan”. De Gemeente neemt de geluidsoverlast zeer serieus en heeft inmiddels zelf tot in Voorburg geconstateerd dat er sprake is van fluittonen dan wel orgelgeluiden.
De afdeling Bouwfysica van de Gemeente Den Haag zal binnenkort metingen verrichten om de bron met zekerheid te achterhalen. Er zal extra aandacht uitgaan naar de hoteltoren van de Prinsenhof. Dit zal onder andere gebeuren door het zelfstandig opwekken van trillingen om de zgn. eigenfrequentie van het raamwerk op de Prinsenhoftoren te bepalen. Zowel de diensten Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en Stadsbeheer (DSB) zullen de resultaten terugkoppelen aan de bewoners.