Uitgaansgroep Haagse Hout: Bezoek aan tentoonstelling Middeleeuwse tuinen, aardse paradijzen in Oost en West

Woensdag 19 juni gaan we, in vervolg op ons bezoek aan Arboretum
Trompenburg, met Joep naar Museum voor Oudheden in Leiden voor de tentoonstelling Middeleeuwse tuinen, aardse paradijzen in oost en west. Prachtige verluchte boeken, zeldzame schilderijen en
prenten, oosterse tegels en vele archeologische vondsten zoals opgegraven gereedschappen tussen 1200 en 1600.

Toegangsprijs € 12,50 euro; MK gratis. Uiteraard gaan we samen koffie drinken en, als u dat leuk vindt, lunchen.

We verzamelen om 10.15 uur in de hal van Den Haag Centraal ter
hoogte van Bruna. Deelnemers even aanmelden bij Joep op 070-3280369.