Uitbreiding betaald parkeerregeling Bezuidenhout

Op 5 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in heel Bezuidenhout betaald parkeren in te voeren.
Tussen 1997 en 2006 is in een deel van Bezuidenhout-Oost, na het houden van enquêtes, het betaald parkeren stapsgewijs ingevoerd. In de straten waar nog geen betaald parkeren geldt, hebben bewoners overdag tijdens kantooruren veel overlast van langparkeerders. Het gaat daarbij om het gebied tussen de Pahudstraat, Juliana van Stolberglaan en de Carel Reinierszkade. Per 1 december 2012 wordt ook in deze straten betaald parkeren ingevoerd. De regeling wordt hetzelfde als elders in Bezuidenhout:
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Inloopbijeenkomst
In de 1e week van september zal de gemeente een inloopbijeenkomst voor de belanghebbenden organiseren. Half augustus ontvangt u daarvoor de uitnodiging.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. In de bewonersbrief staat ook de gebiedsplattegrond de buurt.

Bewonersbrief 30 juni 2012  (PDF, 74 kB)