Tramhaltes Ternoot en CS worden fors op de schop genomen

In verband met de komst van RandstadRail (verder RR te noemen) gaat er ook bij Ternoot, de duurste tramhalte van Nederland, het nodige veranderen. Begin maart is begonnen met de bouw van een noodhalte. De halte ligt onderaan het viaduct (ter hoogte van de Koningin Marialaan) en bestaat grotendeels uit stelcomplaten. De tijdelijke halte zal volgens planning een jaar in gebruik blijven. Hieronder volgt een kleine opsomming van de geplande werkzaamheden bij Ternoot en CS-hoog. Een deel van deze tekst is, met toestemming, ontleend aan de Vervoerskrant (personeelsblad) van de HTM, nummer 2, februari 2004.
In april 2004 zal er niet meer gehalteerd worden aan het huidige Ternoot. Omdat ter hoogte van de huidige halte Ternoot de sporen voor RR afbuigen richting de spoorbaan komt de nieuwe halte Ternoot op een andere plaats te liggen.

Ook CS-hoog zal een verandering ondergaan. Het tramplatform zal worden vernieuwd, de keerlus verdwijnt en de daaronder gelegen parkeergarage gaat ondergronds. Er zullen daar 4 nieuwe viaducten verschijnen. Voorbereidende werkzaamheden aan het tramviaduct zijn in week 10 ter hoogte van het Nationaal Archief gestart.
In april zal een aanvang worden gemaakt met de sloop van de ‘oude’ halte Ternoot. De halte wordt dusdanig gestript dat alleen het viaduct overblijft. In de maand juni worden de pijlers onder het viaduct vervangen. Op een bouwterrein, gelegen aan de Prinses Beatrixlaan, zullen twee nieuwe delen voor het viaduct bij Ternoot worden gebouwd.
Met ingang van de zomerdienst, op 4 juli 2004, wordt de keerlus CS hoog buiten dienst gesteld. Dit houdt in dat de sporen die langs perron A en C lopen eveneens niet meer in gebruik zijn. Lijn 3 wordt verlengd naar de Laan van NOI. De sporen die langs de perrons B en D lopen blijven dan nog even in dienst. Op het parkeerdek wordt een tijdelijk omloopspoor aangelegd.
Eind juli moet de halte Ternoot zijn gestript. Vanaf 31 juli tot en met 8 augustus is er geen tramverkeer mogelijk vanaf CS-hoog richting Oostinje. De lijnen 2, 3 en 6 rijden dan niet verder dan CS-laag. Aan de andere kant gaan bussen rijden. Ter hoogte van Ternoot worden twee nieuwe viaductdelen geplaatst en daarna worden de sporen aangelegd en de bovenleiding aangebracht. Vanaf 9 augustus zal er volgens planning weer tramverkeer kunnen plaatsvinden. Ook zal vanaf deze datum een aanvang worden gemaakt met het slopen van de sporen die langs perron A en D lopen en een deel van de parkeergarage.

Artikel overgenomen uit het tramjournaal van maart 2004 van de Haagse Tram Vrienden, www.haagstramnieuws.org