Tot eind 2014: Werkzaamheden brug Laan van Nieuw Oost-Indië – Schenkkade

De brug op de Laan van Nieuw Oost-Indië – Schenkkade is aan vervanging toe. De brug wordt gesloopt en er komt een nieuwe brug voor terug die voldoet aan de eisen van deze tijd. In het najaar van 2013 begint de gemeente met de werkzaamheden.
De vervanging van de brug duurt tot ongeveer eind 2014. 

Werkzaamheden
De houten fundering van de brug is ruim 80 jaar oud. Daarom wordt de brug gesloopt en komt er een geheel nieuwe brug voor in de plaats. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is ruimte nodig. Daarom worden kabels en leidingen in en rondom de brug verlegd en bomen en struiken weggehaald. Zodra de brug klaar is komen er nieuwe bomen en struiken voor in de plaats.
Planning
De vervanging van de brug wordt in 2 delen uitgevoerd. Eerst wordt het brugdeel in de richting van Scheveningen vervangen. Daarna het deel in de richting van Voorburg. Daardoor kan tram 2 blijven rijden en kunnen fietsers en voetgangers van de brug gebruik blijven maken. Lokaal autoverkeer wordt omgeleid via de bruggen in de buurt. Doorgaand verkeer en bus 23 worden omgeleid.

Meetpunten
De gemeente controleert met meetpunten (hoogteboutjes) de hoogteligging van nabijgelegen woningen. Ook worden foto’s gemaakt van een aantal panden om de huidige bouwkundige staat vast te leggen. Een notaris neemt deze foto’s in bewaring.
Meer informatie
Voordat de werkzaamheden beginnen krijgen omwonenden aanvullende informatie over de werkzaamheden en de precieze planning. 
Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt deze brief hier lezen.
Voor actuele informatie over de werkzaamheden kunt u kijken op www.denhaag.nl/bereikbaarheid. U kunt ook bellen met de gemeente via 14 070.