Toekomst voor de Bezuidenhoutse Vaart?

Afgelopen week verscheen er plots een grote roeiboot aan de achterzijde van Van der Laan Makelaardij B.V. aan de Bezuidenhoutseweg 108. Alle aanwezigen liepen direct naar buiten om de recreanten te begroeten en hen attent te maken op het initiatief van de eigenaar van Maison de la Foret, Jordy Senn van Basel, om via de door hem aangelegde steiger zijn restaurant te kunnen bezoeken voor een kop koffie.
Hier is gebruik van gemaakt, waarna zij, via de vaart achter het Ministerie via het Haagse Bos onder de Utrechtse baan, en het grachtenstelsel weer naar Rijswijk vertrokken.

Reeds lang ligt er het voornemen (het zogenaamde plan Dekker) om de vaart aan het grachtenstelsel te koppelen en het Haagse bos/Maison de la Foret op deze wijze ook door bootrecreanten te kunnen laten bezoeken. Er wordt gedacht aan het uitdiepen van de vaart. De Ooievaart liep helaas vast bij het Minsterie EZ. De Willemsvaart wist met kleinere boten wel tot de Laan van NOI te komen. Wellicht is de aanleg van een draaikom aldaar noodzakelijk.

Het Hoogheemraadschap wil het water in het seizoen 2013/14 baggeren. Dit proberen we in samenwerking met de gemeente naar voren te trekken. Het initiatief wordt in goed overleg gedaan met alle betrokken partijen, waaronder ook Staatsbosbeheer.

Aardig is ook te melden dat één van de bewoners van de Bezuidenhoutseweg reeds gebruik maakt van de vaart (nu boezemwater) om bij de Laan van NOI zijn kajak te water te laten en dan via het water Marlot te bezoeken.

Bij deze een uitnodiging aan alle Bezuidenhouters om hun kano’s te pakken en van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken.

Een gedachte over “Toekomst voor de Bezuidenhoutse Vaart?”

Reacties zijn gesloten.