t/m eind april: Werkzaamheden herinrichting startstation Erasmuslijn bij Den Haag CS

In voorbereiding op de aanleg van het Haags Startstation Erasmuslijn wordt in Bezuidenhout-West de ruimte tussen de Laurens Reaalstraat, Jan van Riebeekstraat en de woontoren ‘Witte Anna’ heringericht. De werkzaamheden beginnen half februari en duren naar verwachting tot eind april.

Het gaat in fase 1 om werkzaamheden op de volgende locaties:
– Ruimte rond woontoren ‘Witte Anna’. Bij de woontoren worden het steen, de planten, het straatmeubilair en de verlichting vervangen. De toren blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar vanaf de Jan van Riebeekstraat. Voetgangers op het Prins Bernhardviaduct worden omgeleid via spoor 12 van het Centraal Station. 
– Speelvelden Laurens Reaalstraat en Hendrik Hamelstraat. Het trapveld en de speeltoestellen bij de Laurens Reaalstraat worden weggehaald. De voetbalkooi wordt verplaatst. De speeltuin bij de Hendrik Hamelstraat wordt een trapveld. Er komt asfalt en het veldje wordt groter. De fitnesstoestellen worden weggehaald en komen mogelijk terug op een andere plek in het buurtpark.
In de zomer wordt het bouwterrein ingericht voor de bouw van het Haags Startstation Erasmuslijn. Tot de start wordt de grond langs het bouwterrein vlak gemaakt en ingezaaid.
Overlast en veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de overlast te beperken, toch is overlast niet te voorkomen. Ook probeert de gemeente zo veilig mogelijk te werken. Werkterreinen blijven gevaarlijke plaatsen, vooral voor kinderen. De gemeente vraagt de bewoners om kinderen hier op te wijzen.
Huisvuil
Als de straat opgebroken is kunnen bewoners hun huisvuil op een plek zetten die voor de vuilniswagen bereikbaar is. Dit geldt ook bij het aanbieden van grofvuil.
Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. De brief kunt u hier lezen:
Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de directievoerder de heer Van Dijck op het telefoonnummer (070) 354 71 35.