Tijdelijk ongemak fietsers Haagse Bos

Regen en vorst zorgen voor mindere staat fietspaden`
De fietspaden in het Haagse Bos kunnen voor ongemak zorgen bij de fietsers. Door de hevige regenval direct na de aanleg en de vorst van de afgelopen periode zijn de fietspaden nu nog zacht en soms ook glad. Dit
is tijdelijk: zodra er zicht is op een langere periode droog weer worden de fietspaden opgeknapt. Staatsbosbeheer rekent erop de fietspaden in het Haagse Bos komend voorjaar op orde te hebben.
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de wandel- en fietspaden in het Haagse Bos is er in oktober van vorig jaar bovenop de bestaande verharding een nieuwe toplaag op de fietspaden aangebracht. Dit materiaal heeft tijd nodig om uit te harden. Door de regen direct na aanleg en de vorst van de afgelopen periode is de toplaag nu nog zacht.


Opknapbeurt
Zodra er zicht is op een langere periode droog weer, worden de paden opgeruwd en opnieuw gewalst zodat er weer een strakke bovenlaag ontstaat die kan uitharden. Staatsbosbeheer vraagt van de gebruikers begrip voor
de tijdelijke situatie en het eventuele ongemak.


Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, telefoonnummer 070-3851050.