Tag archieven: zandvlietcollege

Antwoorden op kamervragen over vermeende uitspraken van een leraar van het Zandvlietcollege

Vragen van het lid Beertema (PVV, foto) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren (ingezonden 2 juni 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 12 juli 2017).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

Antwoord 1
Ik ben bekend met de door u aangehaalde column Komst «Politiek Meldpunt Voortgezet Onderwijs» noodzaak op de website van het Voorburgs Dagblad waarin wordt gesteld dat een docent van het toenmalige Zandvlietcollege, het huidige Christelijk Lyceum Zandvliet, Geert Wilders heeft vergeleken met Hitler. Hierbij wordt verwezen naar berichtgeving op Twitter.

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Naar aanleiding van uw vragen is vanuit het Ministerie van OCW contact opgenomen met de rector van het Christelijk Lyceum Zandvliet. Deze heeft aangegeven zich niet te herkennen in het beeld dat in de bovengenoemde bronnen is geschetst. Mij hebben ook geen signalen bereikt die het geschetste beeld bevestigen. Ook de inspectie geeft aan zulke signalen niet te hebben ontvangen. In algemene zin verwacht ik van docenten dat zij zorgvuldig zijn in hun uitingen en dat hun lessen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Vraag 3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering van welke democratisch gekozen politicus of partij dan ook? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Ik zie geen aanleiding voor een gesprek met het bestuur van deze school.

Vraag 4
Deelt u de mening dat de betreffende geschiedenisleraar ongeschikt is voor het onderwijs en per onmiddellijk voor de klas moet worden weggehaald?

Antwoord 4
Nee, deze mening deel ik niet. Zie ook het antwoord op vraag 2.

En hiermee is weer ruim €8000 belastinggeld aan stomme vragen weggegooid.

 

PVV stelt kamervragen over vermeende indoctrinatie en demonisering op het Zandvlietcollege

De Partij voor de Vrijheid heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs voor een vermeende uitspraak van een geschiedenisleraar van het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg. De partij die zelf graag en veelvuldig andere politici en bevolkingsgroepen demoniseert heeft de volgende vragen gesteld op basis van een column van het Voorburgs Dagblad waarin werd verwezen naar een tweet van een anti-islam blogger die gehoord zou hebben dat er een leerling geklaagd zou hebben over een docent. Enige bronvermelding en traceerbaarheid van de vermeende opmerkingen ontbreken. Maar kennelijk toch genoeg concreet voor de partij om Kamervragen en dus duizenden euro’s belastinggeld aan te besteden.

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren (ingezonden 2 juni 2017).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering van welke democratisch gekozen politicus of partij dan ook? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de betreffende geschiedenisleraar ongeschikt is voor het onderwijs en per onmiddellijk voor de klas moet worden weggehaald?

Zandvlietcollege aan Bezuidenhoutseweg officieel heropend

Bron: Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

Ingrid van Engelshoven van Onderwijs heeft op vrijdag 8 januari de nieuwbouw van het Zandvlietcollege geopend. De gemeente Den Haag heeft ruim tien miljoen euro bijgedragen aan de sloop en nieuwbouw van de school.

Het Christelijk lyceum Zandvliet staat sinds 1925 aan de Bezuidenhoutseweg. Docenten en leerlingen konden vijf jaar geleden aangeven wat zij nodig hadden in een nieuw gebouw voor goed onderwijs. Transparantie en multifunctionele werkruimtes stonden hoog op het wensenlijstje en zijn nu duidelijk aanwezig in het nieuwe gebouw. In het pand is plek voor 800 leerlingen. Eind november 2015 hebben de leerlingen en docenten het gebouw al betrokken.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Xh-g0Qnu4_I

Rondleiding door het nieuwe gebouw van het Christelijk Lyceum Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg

Elke derde dinsdag van de maand organiseren de vrijwilligers het Haags Architectuur Café (HaAC) een rondleiding in een pas opgeleverd gebouw. Deze maand zullen de architect en de constructeur beiden een toelichting geven op het ontwerp met aansluitend een rondleiding door het project. Zie ook: https://www.haac.nu/pasklaar-christelijk-lyceum-zandvliet/

Rondleiding Zandvlietcollege
Het nieuwe gebouw van het Christelijk Lyceum Zandvliet ligt op een prachtige binnenstedelijke plek in Den Haag: de voorgevel ligt aan de Bezuidenhoutseweg en de achtergevel grenst aan het Haagse Bos. Het Christelijk Lyceum Zandvliet is een school voor gymnasium, atheneum en havo; een ondernemende en creatieve school met een heldere structuur en persoonlijke karakter. Het ontwerp van DP6 architectuurstudio voor de nieuwe school sluit hierbij aan: een gebouw met een open karakter en een heldere plattegrond, waar veel ruimte is voor diversiteit en open werkplekken. Op 15 december kun je deelnemen aan de rondleiding door het pas opgeleverde gebouw.

School van binnen

Tussen stad en bos
In het ontwerp legt de voorgevel legt de relatie met de stad door het gebruik van natuursteen, terwijl de boszijde een open en transparant gezicht heeft en een optimale verbinding legt met het bos. De gymzaal steekt uit de gevel en de gevel loopt daarboven trapsgewijs weer terug naar de bovenste verdieping. De zijgevels laten de diversiteit aan ruimten zien en tonen als het ware de dwarsdoorsnede van het gebouw.

Herkenbare vakkenclusters
Op elke verdieping ‘huist’ een vakkencluster, zo is er een verdieping voor de talen, een verdieping voor de exacte vakken met practicumlabs, een verdieping voor de zakelijke vakken en een verdieping voor kunst, muziek en sport. Door het optillen van de sportzalen is de begane grond vrijgehouden voor de aula die van voor- tot achterzijde doorloopt tot aan een buitenterras voor leerlingen dat grenst aan het Haagse Bos.

Achtergevel

Als in een herenhuis loopt een grote trap naast de onderwijsruimten omhoog. De trap biedt overzicht en een heldere structuur en verbindt de verschillende vakkenclusters met elkaar. Al bij binnenkomst kijk je helemaal omhoog en wordt alvast het zicht geopend naar boven. Vanaf de trap geven de afslagen een kijkje in de verschillende vakkenclusters die per verdieping de herkenbare leeromgeving vormen. De multifunctionele werkruimtes vormen het hart van elk cluster, staan in contact met de onderwijs- en instructieruimten en nodigen uit tot samenwerken en ontdekken. De vides leggen de verbinding tussen de clusters, die de sfeer van het vak uitademen met vitrines en expositiewanden. De open plattegrond is per vakkencluster flexibel in te vullen met halfhoge wanden met lockers of interieurelementen, zodat docenten en leerlingen een passende plek voor hun activiteit kunnen vinden en het onderwijs in diverse vormen gestalte kan krijgen.

Datum: dinsdag 15 december 2015
Adres: Bezuidenhoutseweg 40, Den Haag

Programma:


  • 17:30 uur inloop
  • 18:00 uur toelichting project door •Richelle de Jong (DP6 architectuurstudio)
  • Alphons den Heijer (rector Christelijk Lyceum Zandvliet)
  • Chris Bosveld (Pieters Bouwtechniek Delft)
  • 18:30 rondleiding

De rondleiding is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.

Ligging aan de Bezuidenhoutseweg (richting centrum)

Zandvlietcollege betrekt nieuwbouw

De leerlingen van het Zandvlietcollege hebben vandaag de volledig herbouwde school aan de Bezuidenhoutseweg betrokken.

Onder het motto ‘op weg naar de top’ heeft het gerenommeerde bouwbedrijf ‘Bam Utiliteitsbouw’ in samenwerking met ‘DP6 architectuurstudio’ de bouw van het nieuwe Zandvliet gerealiseerd. De architecten zijn erin geslaagd een prachtig nieuw schoolgebouw qua vormgeving, duurzaamheid, functionaliteit en klimaatbeheersing te ontwerpen en te bouwen. Zo kan Zandvliet ook in de toekomst over de meest moderne faciliteiten en huisvesting beschikken. Het gebouw is voor 800 leerlingen gebouwd. De kleinschaligheid van het Zandvliet blijft zo behouden.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-Xf-2DOi_yo