Tagarchief: Witte Anna

‘Ik krijg letterlijk een inkijkje in het leven van mijn buren’, project Lief & Leed verbindt straat

Bron: Omroep West

DEN HAAG – Hoe zorg je ervoor dat buren meer met elkaar in contact komen en dat daardoor de sociale controle toeneemt? De gemeente Den Haag zoekt het antwoord onder meer in Lief & Leed-straten. Enthousiaste bewoners van zo’n straat krijgen een klein budget, waarmee ze buren die dat nodig hebben een hart onder de riem kunnen steken.

Cynthia Telting is zo’n gangmaker in haar flat de Witte Anna in Bezuidenhout West. Toen ze werd gevraagd om die rol op zich te nemen, heeft ze dat in eerste instantie afgeslagen. Lachend zegt ze: ‘Ik heb “nee” gezegd omdat ik helemaal niet zo goed ben met financiën en ik moest natuurlijk een potje gaan beheren, dus ik dacht: ooohhh…geld, dat gaat helemaal niet goed.’ Maar toen degene in de flat die gangmaker zou worden op het laatste moment afhaakte, is Cynthia toch in dat gat gesprongen.

Lees het hele bericht en bekijk de reportage op Omroep West.

Vanaf 15 augustus t/m 16 december: Aanleg Spoorpark fase 2

Vanaf 15 augustus tot eind december 2016 legt de gemeente een plantsoen, parkeerplaatsen en een fietspad aan bij het Spoorpark bij de Witte Anna. De werkzaamheden zijn het vervolg van eerdere werkzaamheden.

Het werk wordt in 4 gedeelten gedaan. Steeds pakt de gemeente een ander gedeelte aan. Op de kaart ziet u wanneer welk deel aan de beurt is:

  1. van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 30 september 2016
  2. van maandag 26 september tot en met vrijdag 28 oktober 2016
  3. van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 2 december 2016
  4. van maandag 23 november tot en met vrijdag 16 december 2016

Bereikbaarheid
Voor het doorgaande verkeer en het fietsverkeer geven borden omleidingsroutes aan. Er worden geen straten afgesloten. Wel is de rijbaan smaller dan normaal. Een tijdelijk parkeerverbod is nodig om de rijbaan voldoende breed te laten zijn zodat het verkeer veilig door kan. Verkeersregelaars zorgen voor de begeleiding van het verkeer.
Het trottoir in een deel van de Laurens Reaelstraat en de Jan van Riebeekstraat wordt tijdelijk opgebroken. Een looppad met kunststofplaten houdt het bewonerscomplex bereikbaar.
Met deze maatregelen blijft het gebied goed bereikbaar voor de ambulance, politie en brandweer.

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Wijs kinderen hierop.

Route bouwverkeer
Het aan- en afvoeren van de materialen verloopt via de bestaande bouwweg vanaf de Schenkweg.

Bereikbaarheid speelvelden
De beide speelvoorzieningen (voetbalveld Jan van Riebeekstraat en het basketbalveld Hendrick Hamelstraat) zijn steeds bespeelbaar. Behalve van 24 tot en met 28 oktober 2016: dan wordt de coating aangebracht.

Bereikbaarheid afvalcontainers
Bovengrondse containers worden per fase (1-4) steeds maximaal 100 meter verplaatst. Wanneer een ondergrondse container onbereikbaar is, plaatst de aannemer een mobiele gesloten restafvalcontainer.

Wilt u grofvuil laten ophalen door de HMS? Meld dit dat aan de verkeersregelaars herkenbaar aan de fluorescerende hesjes met de tekst ‘Verkeersregelaar’.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. Bij de brief vindt u ook de kaart waarop de fasering van het werk is aangegeven. Deze brief kunt u hier lezen.

Bewonersbrief Aanleg Spoorpark fase 2 (PDF, 830 kB)

Meer informatie
Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op de directievoerder, de heer W.Groenendijk, via telefoonnummer (070) 353 65 66.