Tagarchief: vrijwilligers

Vanaf eind januari 175 statushouders en Hagenaars in het voormalige ministerie SZW (Anna van Hannoverstraat)

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars. In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden. Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenaamde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in onze stad.

Begeleiding

Statushouders krijgen professionele begeleiding om hem op weg te helpen in Den Haag en daar waar nodig te ondersteunen in het integratieproces. Denk hierbij aan het leren van de taal, kennismaking met Nederlandse normen en waarden, dagbesteding, scholing, werk en hulp bij psychische en maatschappelijke problemen.
Vanaf eind januari 2018 start een gebouwbeheerder op de locatie, Hij is verantwoordelijk voor het technisch beheer maar is daarnaast ook eerste aanspreekpunt voor de nieuwe bewoners en omwonenden. De beheerder is bereikbaar op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur op 088-6262 200. Buiten deze tijden kunt u een boodschap achterlaten.

Vrijwilligerswerk

Als u zich in wilt zetten voor de statushouders die op deze locatie komen wonen kunt u zich aanmelden op www.denhaagdoet.nl via de button vluchtelingen/statushouders. We zoeken ‘maatjes’ die de nieuwe bewoners één-op-één wegwijs willen maken in hun nieuwe stad en met wie ze de taal kunnen oefenen. Maar ook voor andere activiteiten is uw hulp welkom.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij stadsdeel Haagse Hout: statushouders.hh@denhaag.nl. De informatie die op dit moment beschikbaar is staat ook op onze website www.denhaag.nl/statushouders.

Met vriendelijke groet
Namens het college van burgemeester en wethouders
Joris Wijsmuller
Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur

Steun voor initiatieven om Den Haag leefbaarder te maken

Gaat u samen met andere bewoners aan de slag met een goed idee? Bijvoorbeeld om uw buurt duurzamer, gezelliger, mooier en socialer te maken? Of bent u sociaal ondernemer met een goed plan? Meld uw maatschappelijk initiatief of plan aan op de website van MAEX. Zo brengt u uw initiatief onder de aandacht van bewoners en ondernemers die u kunnen helpen. Of vraag bij MAEX geld aan om uw organisatie beter te maken of uit te breiden.

De voordelen van MAEX

 • Laat uw initiatief opvallen bij bewoners, fondsen, vrijwilligers, gemeenten en bedrijven.
 • Kom in contact met andere initiatiefnemers.
 • Ontvang donaties.
 • Start een crowdfundingcampagne.
 • Zoek materialen, vrijwilligers of een geschikte locatie

Meld u aan op www.denhaag.maex.nl. Klik op MAEX voor sociale ondernemers en initiatieven.

MAEX Impuls: geld om uw organisatie te verbeteren
Bent u als initiatiefnemer al een tijdje actief maar heeft u moeite met het vinden van financiering voor het verbeteren van uw organisatie? Vraag de MAEX Impuls aan. Dit is een bedrag om bijvoorbeeld financieel advies in te kopen of vrijwilligers op te leiden. Of om iemand in te huren die helpt met de administratie of de communicatie.

U kunt de MAEX Impuls aanvragen van 20 juni tot 6 juli. Later volgen nog 2 rondes. Voorwaarde is dat u uw initiatief op MAEX heeft aangemeld. U vraagt vanuit uw persoonlijke pagina een donatie aan uit het MAEX Impuls fonds.

Zie ook
www.denhaag.maex.nl

Plezier in lezen en taal: Vrijwilligers gezocht voor Geef het door!

Ze zitten samen op de bank en lezen een boekje over kikker. Eerst leest de vrijwilligster het voor, daarna de moeder. Wat betekent ‘spiegelbeeld’? Samen bespreken ze moeilijke woorden en bekijken ze het boekje. Daarna komen er een vouwinstructie van een kikker en vouwplaatjes op tafel. Aan de hand van de instructie vouwen ze allebei een kikker en dan is het tijd om naar school te lopen.

Onderweg bespreken ze de dingen die ze tegenkomen. Als ze weer thuis zijn leest de vrijwilligster het boek kikker weer voor, maar nu aan de dochter. ‘Wat betekent spiegelbeeld? ‘ Het meisje weet het niet. “Vraag het maar aan mama”, zegt de vrijwilligster. Het meisje zegt dat mama dat toch niet weet. De vrijwilligster dringt erop aan om het aan mama te vragen. Als mama het dan goed kan uitleggen, straalt de moeder en straalt de dochter. Die week vouwen moeder en dochter samen een kikker.

Zo kan een bijeenkomst van Geef het door verlopen. Ouders die handvatten willen krijgen hoe ze met hun kinderen kunnen praten over school of hoe ze met school kunnen praten over hun kind, kunnen via themaboekjes, die dagelijkse onderwerpen aansnijden, aan de slag. De combinatie van onderwerpen met ouders bespreken en kinderen voorlezen via de Voorleesexpress, noemen we Geef het door.

Het is werken aan taalstimulering bij kinderen en hun ouders. We geven het plezier in lezen en taal door. Zo werken we aan twee kanten aan het vergroten van het plezier in taal.

We zoeken vrijwilligers die twee à drie uur per week beschikbaar zijn voor deze leuke klus! Je krijgt een training om goed beslagen ten ijs te kunnen komen. Ben jij een taaltijger en vind je het leuk om met mensen te werken, dan zijn we op zoek naar jou!

Meer weten: neem contact op:
Iris de Ruiter
i.deruiter@zebrawelzijn.nl
06 06 28222794

Meld u aan als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of teller op een stembureau

Voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 heeft de gemeente al veel aanmeldingen ontvangen. Het is daarom niet meer mogelijk om u aan te melden als stembureaulid. U kunt zich nog wel aanmelden voor de functie van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of teller. Lees de omschrijving van deze functies met de bijbehorende taken en competenties.

U kunt u aanmelden via het digitale aanmeldformulier onderaan de pagina. Half januari ontvangt u bericht over uw inschrijving. Alle vergoedingen die op deze pagina worden genoemd, zijn bruto bedragen.

(Plaatsvervangend) voorzitter
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn aanwezig op het stembureau van 6.45 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken:

 • Zorgt voor de planning, taakverdeling, pauzes en kwaliteit van de werkzaamheden op het stembureau zoals die staan in de Kieswet en de instructie van de gemeente Den Haag.
 • Handhaaft de orde op het stembureau en ziet toe op een correct verloop van het verkiezingsproces.
 • Is verantwoordelijk voor het werken met de stembureau-app.
 • Is verantwoordelijk voor een correcte telling van de stemmen en de invulling van het proces-verbaal.
 • Is verantwoordelijk voor het overdragen van het proces-verbaal aan de gemeente Den Haag (voorzitter).
 • Onderhoudt contact met de wijkambtenaar en Unit Verkiezingen.
 • Is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van het stembureau (plaatsvervangend voorzitter).

Kennis en competenties:

 

 • Voorzitter: ervaring als plaatsvervangend voorzitter op een stembureau in de gemeente Den Haag
 • Plaatsvervangend voorzitter: ervaring als stembureaulid op een stembureau in de gemeente Den Haag
 • Minimaal mbo+ werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Stressbestendig
 • In het bezit van een mobiele telefoon (verplicht)
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Cijfermatig inzicht
 • Is bereid pers te woord te staan
 • Organisatorisch vermogen
 • Besluitvaardig

De vergoeding voor de voorzitter is € 260. De vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter is € 220. Daarnaast ontvangt de (plaatsvervangend) voorzitter een vergoeding van € 25 voor het volgen van de instructie over de stembureau-app.

Teller
De tellers zijn aanwezig van 20.30 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken:

 • Tellers van een stembureau tellen de stemmen op het bureau na 21.00 uur.

Kennis en competenties:

 • Mbo werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Teamspeler
 • Nauwkeurig

De vergoeding voor een teller is € 50.

Kenmerken functies
De functies van de leden van het stembureau worden toebedeeld op basis van (werk)ervaring, opleidingsniveau en overige kwaliteiten.

 • Stembureauleden moeten bovendien minimaal 18 jaar zijn.
 • Ter voorbereiding op de verkiezing is het voltooien van de online e-learningmodule verplicht.
 • Voorzitters moeten daarnaast verplicht een instructie bijwonen over het werken met de stembureau-app.
 • Alle stembureauleden ontvangen een uitgebreide schriftelijke instructiehandleiding over de werkzaamheden op het stembureau.

Meld u aan als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of teller

Bezuidenhout on Ice zoekt vrijwilligers

Deze winter gaat er weer geschaatst worden in Bezuidenhout, met onze eigen schaatsbaan voor en door Bezuidenhouters.

Van 10 tot en met 29 december ligt de schaatsbaan in het pop-up park aan de Beatrixlaan. Van 2 tot 27 januari ligt de schaatsbaan op het Spaarwaterveld.

Vrijwilligers nodig, zelfs als je maar één keer kunt!
Wij zijn op zoek naar helpende handen:  Schaatsen en schaatsplezier is alleen mogelijk met de hulp van een groot aantal vrijwilligers. Help mee om ook van dit jaar een succes te maken! Wil je slechts één keer helpen? Ook dan is je bijdrage zeer welkom. Meld je aan via ijsbaantje@bezuidenhout.nl.

Elke maandag: Maaltijdproject in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout

Elke maandag wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers een 3-gangenmaaltijd gekookt voor 55+ in wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH Den Haag, tel.: 070-2052560.
De maaltijd vindt plaats tussen 12.30 uur en 13.30 uur.

U dient van tevoren een kaartje ad € 6,- te kopen bij de receptie van wijkcentrum Bezuidenhout . Dit kan tot vrijdag 17.00 uur. Als u op de dag zelf (maandag) pas opgeeft om mee te eten, kost een kaartje € 7,50.

Uitnodiging aan wijkbewoners: waar is ruimte in de stad?

Uitnodiging voor deelname aan een gebiedscoalitie voor het aansturen van ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen in Den Haag.

Dit is een uitnodiging voor mensen met een warm hart voor hun wijk, met een open blik naar buiten en vol van nieuwe ideeën over Den Haag in 2040

De gemeente Den Haag is op zoek naar enthousiaste mensen die een bijdrage willen leveren aan het project ‘Agenda Ruimte voor de Stad’: de nieuwe ruimtelijke agenda van Den Haag 2040. De komende maanden worden ruimtelijke verkenningen per stadsdeel ontwikkeld als input voor deze agenda. We nodigen bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit om vanuit hun betrokkenheid, ervaring en een ruimdenkende blik, voor zo’n verkenning aan te sturen en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Den Haag.

Ruimte voor de Stad is een initiatief van de gemeente Den Haag. Het is een traject waar gebruikers, inwoners, belanghebbenden en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de stad op de lange termijn voor te bereiden en vorm te geven op een manier die bij Den Haag past.

Vier trends richting 2040 zijn daar het uitgangspunt voor:

 1. Economische trend: het aanbod aan traditionele banen neemt af; het soort werk verandert door de opkomst van nieuwe technologieën; het onderscheid tussen werk en vrije tijd wordt minder scherp.
 2. Demografische trend: de stad blijft zeker tot 2040 fors groeien. Er komen meer mensen bij en de samenstelling van de bevolking verandert. Daar is de stad nu nog niet op gebouwd.
 3. Duurzame ontwikkeling: duurzaamheid wordt de standaard en klimaatadaptatie en duurzame, decentrale energieproductie.
 4. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden ons leven steeds meer: op het werk, thuis, in de omgeving en op school.

Deze trends vragen om een nieuw toekomstperspectief voor Den Haag. Tegelijkertijd wil de gemeente Den Haag aan de slag met een nieuwe manier van samen stadmaken, waarin top-down ideeën en bottom-up initiatieven bij elkaar komen. De Agenda Ruimte voor de Stad moet daarom niet alleen een nieuwe stip op de horizon zetten, maar ook handvatten bieden voor een nieuwe manier van werken. Met het ontwikkelen van deze agenda experimenteren we tegelijkertijd met de nieuwe manier van werken. We ontwikkelen, als gemeente, instellingen, burgers, ondernemers en andere belanghebbenden, samen nieuwe inzichten en formuleren opgaven voor onze stad.

Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Ruimte voor de Stad. De gemeente heeft de resultaten verwerkt in een tussenstand, een discussienotitie waarin een aantal belangrijke trends, opgaven, ideeën en dilemma’s worden benoemd, zie www.ruimtevoordestad.nl. Nu willen we meer inzoomen op stadsdelen. Gebiedscoalities worden uitgedaagd om met de opgaven uit deze discussienotitie aan de slag te gaan en samen met een creatief team per stadsdeel een ruimtelijke verkenning te ontwikkelen die belangrijke input moet opleveren voor de Agenda Ruimte voor de Stad.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sRJy6x1uTxs

In dat kader is de gemeente Den Haag op zoek naar een breed samengestelde gebiedscoalities die aan de slag wil met deze opdracht. Ben je enthousiast over je wijk, ben je een ondernemer met frisse ideeën, schrijf je dan in. We stellen een gelegenheidscoalitie samen die een brede vertegenwoordiging heeft van bewoners, ondernemers, jongeren, cultuurdragers enz. De coalitie is ca. 12-20 personen groot en kan meedenken op het juiste abstractieniveau en met een positieve en creatieve insteek. Op basis van duidelijke criteria selecteren wij maximaal 20 personen voor elk stadsdeel. De uitgangspunten, planning en selectiecriteria voor dit traject zijn bijgevoegd.

Praktische informatie

Agenda Ruimte voor de Stad
De gevraagde ruimtelijke verkenning is een experiment van een nieuwe manier van werken. De gemeente stelt zich hierbij open op en is benieuwd naar het benutten van de Haagse Kracht.
De vraag is om een ruimtelijke toekomstverkenning te maken voor de Haagse stadsdelen. De tijdshorizon ligt op 2040. De ruimtelijke verkenning laat de kwaliteiten en de kansen van het stadsdeel zien en de betekenis daarvoor in de stad. De focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering.

De ruimtelijke opgaven voor Den Haag zijn beschreven in de discussienotitie ‘Waar is ruimte voor de stad?’. Hierin worden de vier transities omschreven en een analyse naar de ruimtelijke opgaves. De centrale opgave bij de ruimtelijke verkenningen is een integrale verdichtingsstrategie: hoe kunnen we in de toekomst een aantrekkelijk stad blijven, gegeven de demografische groei, de vergroeningsopgaven en behoefte aan ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Kortom het vraagt om een stedelijke strategie van kwaliteitsversterking én intensivering van het ruimtegebruik. De tijd van uitbreiding met VINEX-locaties ligt achter ons. Den Haag moet de opgaven binnen de bestaande stad oplossen: dit vraagt om nieuwe en creatieve ideeën. Dat is de uitdaging die we stellen aan de ruimtelijke verkenningen.

Vier sporen
Het ontwikkelen van deze ruimtelijke verkenningen per stadsdeel is één van de vier sporen die de komende maanden gevolgd worden.

De vier sporen zijn:

 • Faciliteren initiatieven uit de stad
 • Stadsgesprekken op basis van ruimtelijke verkenningen per stadsdeel
 • Afstemming met de regio
 • Stimuleren van debat in de stad

Deze vier sporen moeten bouwstenen opleveren voor de Agenda Ruimte voor de Stad, die rond de zomer van 2016 opgeleverd moet worden.

Gevraagd eindresultaat
In de gevraagde verkenning moet duidelijk worden wat het stadsdeel kan bijdragen aan het Den Haag van de toekomst; het moet nieuwe inzichten opleveren over de positie en ontwikkelingskansen van het stadsdeel. De voorstellen mogen ambitieus en prikkelend zijn, maar ze moeten ook voldoende haalbaar zijn. De toekomstverkenning moet gedragen worden door het ontwerpteam en de gebiedscoalitie.
Vanwege de samenhang tussen de stadsdelen en de onderlinge vergelijkbaarheid moet de toekomstverkenning in ieder geval bestaan uit de volgende elementen:

 1. Identiteitskaart: in beeld brengen van de bestaande identiteiten van de verschillende buurten en wijken, wat zijn hun ruimtelijke kenmerken en hoe kunnen deze worden versterkt en vernieuwd?
 2. Intensiveringskaart: waar liggen mogelijkheden voor intensiever ruimtegebruik: kansen voor verdichten, verduurzamen, vergroenen en programmatische combinaties? Dit geïllustreerd met uitwerkingen, programma en referentiemateriaal: wat zijn doelgroepen om in het stadsdeel op in te zetten, hoe zien aantrekkelijke leefomgevingen er dan uit?
 3. Weergave van en reflectie op het proces van samenwerking.

Vervolg van de ruimtelijke verkenningen
De resultaten van de ruimtelijke verkenningen worden meegenomen als input voor de Agenda Ruimte voor de Stad. De creatieve teams worden begeleid door een coördinerend ontwerpbureau. Dit bureau vertaalt de ruimtelijke verkenningen per stadsdeel naar de stad als geheel. Ook zullen ideeën voor het vervolgproces en de nieuwe manier van ‘stadmaken’ worden meegenomen. De opbrengst van de ruimtelijke verkenningen zal worden gepresenteerd in een manifestatie in april 2016.

Input
Om aan de slag te gaan krijgen de opdrachtnemers diverse input mee. De relevante stukken zijn te vinden op onze website: www.ruimtevoordestad.nl. De belangrijkste input wordt echter gegeven door de ‘gebiedscoalitie’ vanuit het stadsdeel. Dit is een breed samengestelde groep die bestaat uit bewoners, ondernemers, belangengroepen en stadmakers vanuit het stadsdeel. Deze groep weet wat er speelt in het stadsdeel en staat open voor nieuwe en frisse ideeën.

Motivatie en criteria

 • Achtergrond en belang in het stadsdeel
 • Enthousiasme en motivatie
 • Creatief en vernieuwend kunnen denken
 • Open houding

Uit de aanmeldingen zal de gemeente een groep samenstellen van 12-20 mensen. Dit zal gebeuren op basis van de bovengenoemde criteria.

Planning
De ruimtelijke verkenningen starten begin februari 2016. De resultaten moeten eind maart worden opgeleverd. In deze periode van ca. 8 weken zijn in ieder geval drie bijeenkomsten gepland.

 1. Startbijeenkomst (week 6: 8 febr t/m 12 febr.)
 2. Tussenbijeenkomst (week 10/11: 7 mrt t/m 18 mrt)
 3. Eindbijeenkomst (week 13: 28 mrt t/m 1 apr.)

De eerste en derde bijeenkomst zijn met alle 8 stadsdelen samen en worden door de gemeente georganiseerd. De tweede bijeenkomst moet door het creatieve team en de gebiedscoalitie zelf worden georganiseerd. Ook meerdere bijeenkomsten zijn mogelijk.
U dient in deze periode beschikbaar te zijn om de bijeenkomsten bij te wonen.

Aanmelden
Graag zien we uw aanmelding tegemoet voor vrijdag 29 januari 12:00 uur. U kunt deze mailen naar: info@ruimtevoordestad.nl. In deze mail moet u aangeven wat uw achtergrond en uw belang is, samen met een motivatie voor deelname. De gemeente zal op basis van de aanmeldingen een breed samengestelde coalitie formeren. U hoort zo snel mogelijk of u daarbij hoort.

Contactgegevens
Agenda Ruimte voor de Stad
Afdeling Stedenbouw & Planologie
Gemeente Den Haag
info@ruimtevoordestad.nl
babette.heppener@denhaag.nl
T 06 10 96 75 58

Begeleiden en rijden Haagse Hout zoekt vrijwilligers

We zoeken vrijwilligers die met hun eigen auto 60-plussers willen begeleiden en vervoeren, die vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
De vrijwillige chauffeurs ontvangen een km vergoeding. Naast chauffeurs hebben wij ook vrijwilligers nodig die de telefonische aanvragen behandelen. Wij zoeken hiervoor administratief medewerkers die communicatief en sociaal vaardig zijn, een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben en tevens ervaring hebben met Excel en Outlook.

Voor alle verdere informatie kunt u contact opnemen met: Petra Ratelband Tel: 070-2052450, Wijkcentrum Mariahoeve
p.ratelband@voorwelzijn.nl

Wilt u gebruik gaan maken van deze dienst?
Vanaf november kunt u gebruik gaan maken van deze vervoersdienst voor 60 plussers en als u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit.
De vrijwilligers van deze vervoersdienst begeleiden u graag tijdens uw afspraak. Zij vervoeren u met hun eigen auto.
De kosten bedragen: 10,- lidmaatschap per jaar. Voor ritten binnen Haagse Hout betaalt u 3,-, voor een enkele rit en 5,- voor een retour. Buiten de Haagse Hout 0,40 per km.

Meer info of aanmelden: Petra Ratelband p.ratelband@voorwelzijn.nl

Servicepunt XL Wijkcentrum Mariahoeve (Ivoorhorst 155 tel: 070 2052450) is er voor alle wijkbewoners van Haagse Hout om informatie te geven op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn en vrijwilligerswerk. U kunt hier terecht elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

www.burenhulpcentrale.nl

Inzameling voor vluchtelingen in Haagse Hout: winterkleding en toiletartikelen

Vanaf donderdag 26 november kunt u winterkleding en toiletartikelen brengen naar het inzamelpunt in Haagse Hout, in de Rooseboomschool, ingang Loudonstraat. Het inzamelpunt heeft openingstijden op donderdag, vrijdag en zaterdag.

De vluchtelingen in de noodopvang aan de Anna van Hannoverstraat hebben voor de komende weken behoefte aan de volgende spullen:

 • winterkleding (winterjassen, broeken, truien, schoenen)
 • toiletartikelen (onder andere deodorant, tandenborstels, shampoo)

Vrijwilligers nemen uw bijdrage graag in ontvangst.

Waar
Het inzamelpunt is aan de achterzijde van de Rooseboomschool. De ingang is aan de Loudonstraat ter hoogte van stadsdeelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 95. Er staan borden met bewegwijzering.

Wanneer
Het inzamelpunt is open op:

 • Donderdag en vrijdag, van 17.00 tot 19.00 uur
 • Zaterdag, van 10.00 tot 12.00 uur.

Beheer inzamelpunt
De gemeente beheert het inzamelpunt in samenwerking met het Rode Kruis, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en COA. Heeft u vragen over het inzamelpunt? Dan kunt u een e-mail sturen naar haagsehout@denhaag.nl.

Zie ook
Collection Point: winter clothes and toiletries
Statushouders

Vrijwilligers aan de slag bij de noodopvang Bezuidenhout

Bron: Gemeente Den Haag

Vrijwilligers starten eind november hun werk bij de vluchtelingen in de noodopvang aan de Anna van Hannoverstraat. Zij geven bijvoorbeeld muziek- of kooklessen, geven informatie over Nederland en Den Haag of helpen bij sport- en ontspanningsactiviteiten. Vluchtelingenwerk organiseert en coördineert het vrijwilligerswerk in Den Haag.

Dinsdag 17 november kwamen ruim 300 mensen naar de Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan om te horen hoe zij de vluchtelingen in Den Haag kunnen helpen. Nu, voor de mensen die in de noodopvang zitten tot 31 december 2015, maar ook straks als het voormalig ministerie verbouwd is en er onder meer statushouders gehuisvest worden. Na een korte toelichting van wethouder Joris Wijsmuller en directeur Vluchtelingenwerk Zuidvleugel, Margriet ten Hove, kregen de vrijwilligers bij verschillende tafels meer informatie over de verschillende activiteiten voor de vluchtelingen.

Vrijwilligers luisteren naar meer informatie over de activiteiten (foto: Roel Rozenburg)

Nieuwe initiatieven
De sfeer van de avond was positief. Jong en oud, bewoners uit de directe omgeving, uit de stad maar ook mensen van buiten Den Haag, helpen graag. Onder de vrijwilligers zijn ook veel expats en mensen die net een verblijfsvergunning hebben en in Den Haag wonen. Zij willen de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Er ontstonden onder de vrijwilligers ook spontaan nieuwe initiatieven en ideeën. Samen willen zij met bedrijven, ondernemingen en buurtbewoners activiteiten gaan organiseren, zoals kookavonden en wandelingen door de wijk.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk of zich direct aanmelden als vrijwilliger? Meer informatie vindt u op Vrijwilligerswerk bij vluchtelingen en statushouders.