Tagarchief: vluchtelingen

Minister Asscher bezoekt het AZC Bezuidenhout

Op woensdag 17 december bezocht minister Asscher de opvanglocatie voor vluchtelingen in het voormalige SZW-pand aan de Anna van Hannoverstraat. Het werd een bijzonder bezoek aan een tijdelijk thuis voor 600 vluchtelingen.

Het parkeerdek voor de dienstauto’s biedt nu plaats aan wasmachines en drogers. De werkkamer van de minister doet dienst als slaapkamer voor een paar van de nieuwe bewoners. Op het Kennis- en Ontwikkelplein worden nog steeds cursussen gegeven. Niet meer aan ambtenaren maar aan Syrische vluchtelingen. De koffieautomaten zijn er vervangen door banken, televisies en een tafelvoetbal. In de vergaderruimte van de directie Communicatie zijn de kranten en tijdschriften verruild voor poppen en speelgoedauto’s. Het is een speellokaal voor de allerkleinsten. Op de plek waar ooit de bureaus van de woordvoerders van minister en staatssecretaris stonden, krijgen vluchtelingenjongeren les in breakdance van een enthousiaste vrijwilliger. De flexplekken van het Agentschap hebben plaatsgemaakt voor een ‘Welkomschool’. De muziek van Kenny B. klinkt er uit een speaker (‘praat Nederlands met me…’). Achter stoeltjes en tafeltjes krijgen de kleintjes les.

Het is een geruststellende gedachte dat de ‘De Anna’ niet staat de verpieteren na het vertrek van SZW. Sterker nog, ze wordt misschien wel intensiever en creatiever gebruikt dan ooit het geval was.

vluchtelingen kinderen krijgen les

vluchtelingen krijgen brake dance les

Refugive.com: marktplaats voor vluchtelingen en buren

Nieuw op internet en in de wijk: Refugive.com, een gratis marktplaats voor vluchtelingen en Bezuidenhouters. We koppelen wensen van vluchtelingen aan aanbod van buurtbewoners. Dat kunnen kleren zijn voor kinderen en volwassenen, maar ook boeken, spelletjes, of sociaal contact – bijvoorbeeld samen koken of sporten. Kun je iets missen of heb je tijd voor een activiteit? Kijk op onze site en leer je nieuwe buren kennen!

Luister naar het interview met de initiatiefnemer Jasper Cramwinkel (mp3).

Lezing: Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben?

Lezing over ruimte voor gastvrijheid

Centrale Bibliotheek Den Haag – Studio B – Spui 68, Den Haag – dinsdag 15 december 2015 – 20.30 – 22.00 uur
Toegang: € 10,-. Voor leden van Bibliotheek Den Haag. CJP, studenten, klanten met Van Stockum aankoopbon, Ooievaarspas: € 6,-.

RESERVEER HIER

De opvang van nieuwkomers is ook in de stad Den Haag mensenwerk. Wie gevlucht is en asiel vraagt moet een kans krijgen om te aarden, maar er mag niet teveel gevraagd worden van buurtbewoners. Hoe doe je dat? Is het een kwestie van roeien met de riemen die je hebt of bestaan er modellen die het succesvol plaatsen van asielzoekers en statushouders garanderen?

Vragen waar migratiehistoricus Wim Willems, socioloog Shervin Nekuee en Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk onder leiding van Elles de Bruin over van gedachten wisselen. Aan hen ook de taak om met de kaart van Den Haag op tafel aan te wijzen welke wijken volgens hen het meest geschikt zijn om nieuwkomers op te nemen. Want wie zegt dat Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout – locaties waar de gemeente Den Haag voor heeft gekozen – het meest geschikt zijn?

Migratiehistoricus Wim Willems (Universiteit Leiden/Campus Den Haag ) kent de geschiedenis van Den Haag als plaats van aankomst als geen ander. Onderzoek naar de Indische gemeenschap, de eerste groep nieuwkomers in de vorige eeuw, legde de basis voor zijn brede belangstelling voor de migratiegeschiedenis en het welbevinden van diverse bevolkingsgroepen in de Hofstad. Als directeur van het Centre for Modern Urban Studies pleit hij voor een multidisciplinaire aanpak van onderzoek naar de diverse onderwerpen die betrekking hebben op stedelijke ontwikkeling, zoals migratie, sociale cohesie, stedelijke herstructurering, sociaaleconomische verschillen, ontwikkeling van de kenniseconomie en internationalisering.

Shervin Nekuee vluchtte op negentienjarige leeftijd uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Hij weet dus uit eigen ervaring wat het betekent om ergens anders opnieuw te moeten beginnen. Toen hij al ruimschoots geïntegreerd was, merkte hij bovendien hoe het is om binnen de grenzen van Den Haag te verhuizen en zich niet overal even senang te voelen. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Shervin Nekuee verdiende zijn sporen zowel in activistische als academische kring.

Wie vluchtelingen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving komt letterlijk bij de mensen thuis. Margriet ten Hove, regiodirecteur van Vluchtelingenwerk in de regio waar ook Den Haag bij hoort, was regelmatig getuige van een eerste ontmoeting tussen wie zich meende ergens thuis te voelen en degene die hoopte op een gastvrije ontvangst.
Dat niet elke wijk en niet iedere inwoner even open staat voor vluchtelingen, ongeacht hun status en herkomst, is voor haar een gegeven. Maar ze weet ook hoe je begrip kunt kweken en door vooroordelen heen kunt breken.

Misstanden aan de kaak stellen is de rode draad in de journalistieke carrière van gespreksleider Elles de Bruin. Actualiteit en achtergrond stonden centraal in de programma’s die ze voor de VPRO maakte. Bij Omroep Max nemen consumentenbelangen een voorname rol in. Vasthoudend is ze in alle gevallen. Dus ook als ze in de stad waar ze woont het gesprek én het spel over hete hangijzers leidt.

Een avond van Writers Unlimited in samenwerking met Bibliotheek Den Haag. Samenstelling: Tom Dommisse. Productie: Liliane Waanders en Hanna van der Ven. Met dank aan de Gemeente Den Haag. Voertaal Nederlands. Met boekverkoop door Van Stockum Boekhandel.

Vluchtelingen helpen met opbouw schaatsbaan Bezuidenhout

Bron: Den Haag FM

Samen met de vrijwilligers van een buurtgroep hebben de vluchtelingen in Bezuidenhout, de afgelopen dagen geholpen met de opbouw van een pop-up schaatsbaan aan de Beatrixlaan.

Voorzitter Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout werd aan het einde van vorige week benaderd door Vluchtelingenwerk, omdat de asielzoekers in de wijk iets terug wilden doen voor de omgeving waarin zij zijn opgevangen. “Dat was top. Dinsdagmiddag stonden tien vluchtelingen met ons onkruid te wieden, woensdagmiddag hebben drie mannen met ons de schaatsbaan verplaatst en vrijdag assisteerden twee jongens met het opbouwen van de baan.”

Kenan Daoud en Mohammed Sarraj zijn nu vier maanden in Nederland, nadat zij uit Syrië zijn gevlucht. Daoud: “Ik heb mij vrijwillig aangeboden om zo deel uit te maken van deze gemeenschap.” Sarraj: “Het is leuk, omdat je gesprekken met andere mensen hebt. Ze leren je ook een paar Nederlandse woorden, zoals tot ziens en doei.”

Inzamelpunt Haagse Hout is gesloten

Het inzamelpunt voor spullen voor de vluchtelingen in de noodopvang is vanaf zaterdag 5 december gesloten. Het inzamelpunt zat in het gebouw van de Rooseboomschool en hier kunnen door de sluiting geen spullen meer worden gebracht. Er zijn andere inzamelpunten voor kleding.

Hagenaars hebben massaal winterkleding, toiletartikelen en speelgoed ingeleverd. Het inzamelpunt is op zaterdag 5 december gesloten, omdat er meer dan voldoende spullen zijn gebracht. Vrijwilligers hebben de spullen gesorteerd en pakketjes gemaakt voor de vluchtelingen in de noodopvang aan de Anna van Hannoverstraat.

Andere inzamelpunten
Heeft u op dit moment kleding die u wilt weggeven, dan kunt u bij andere inzamelpunten zoals kringloopwinkels en ook bij onderstaande initiatieven terecht.

  • De ReShare inzamelpunten van het Leger des Heils. Kleding die via ReShare wordt ingezameld komt deels weer ten goede aan vluchtelingen elders in Nederland.
  • De KledingBank in Mariahoeve. De kledingbank geeft de ingezamelde kleding gratis weg aan mensen die weinig te besteden hebben.
  • De containers van Sympany.  Sympany werkt samen met het Nederlandse Rode Kruis.
  • In een doos versturen naar Packmee. De opbrengst van de inzameling door Packmee komt onder meer ten goede aan KiKa en de stichting Kinderpostzegels.
  • Afvalscheiding door de gemeente Den Haag. Het ingezamelde textiel uit de textielcontainers wordt zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Nog goede kleding gaat naar goede doelen.

Vrijwilligerswerk
Zonder de inzet van vrijwilligers was het werk bij het inzamelpunt in Haagse Hout niet mogelijk geweest. De gemeente en Vluchtelingenwerk zijn dankbaar voor hun inzet. Er hebben zich inmiddels zoveel vrijwilligers aangemeld, dat er genoeg vrijwilligers zijn voor de tijdelijke noodopvang in het Bezuidenhout. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk op andere locaties in Den Haag? Meer informatie vindt u op Vrijwilligerswerk bij vluchtelingen en statushouders.

Gang naar rechter om vluchtelingen in SZW

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

Bewoners van het Bezuidenhout in Den Haag gooien alles in de strijd om de huisvesting van statushouders in het oude ministerie van Sociale Zaken tegen te gaan. Het pand is niet geschikt om in te wonen, meent het wijkberaad.

“Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt” (Jacob Snijders, Wijkberaad Bezuidenhout)

,,We zijn niet tegen vluchtelingen met verblijfsstatus. Al zouden er honderden Benoordenhouters of Scheveningers komen: het pand is niet geschikt als woonlocatie. Dus we zijn er tegen dat er überhaupt mensen komen wonen,” zegt Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout.

Met een team juristen zijn alle opties bekeken om de huisvesting van statushouders – gepland medio volgend jaar – tegen te houden. Een gang naar de rechter of zelfs de Raad van State ligt voor de hand, aldus Snijders: ,,We zien geen andere route.” Het kantoorpand is geen geschikte woonlocatie, vindt het wijkberaad. ,,Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt. Bovendien is er te weinig parkeerplek in de wijk als er straks honderden mensen komen wonen. Wat parkeren betreft is het hier echt vol. Op al dat soort criteria gaan we de vergunning doorlopen.”

Snijders vindt dat de eventuele nieuwe bewoners niet de voorzieningen krijgen waarop ze recht hebben volgens de leefbaarheidscriteria. ,,En wij kijken naar de belangen van de huidige wijkbewoners en de toekomstige.”

Er verblijven nu bijna 600 vluchtelingen in het oude ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. Deze noodopvang stopt per 1 januari, daarna wordt het pand omgebouwd zodat er vanaf volgend jaar zomer honderden vluchtelingen met verblijfspapiertje kunnen wonen. De gemeente werkt samen met het rijk de plannen verder uit. De mogelijkheid om er permanenter te wonen moet nog geregeld worden in het bestemmingsplan.

Afspraak
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt dat de plannen voor statushouders volgens afspraak moeten passen binnen de nota van uitgangspunten voor het gebied rond het station Laan van NOI. Die werd dit voorjaar vastgesteld en voorziet wel in een woonoptie. ,,Als de plannen klaar zijn gaan we ook in gesprek met de buurt,” meldt de zegsman.

Meer vrijwilligers voor vluchtelingen dan vluchtelingen in Bezuidenhout

Bron: DenHaagFM
Door: Gerard van den IJssel

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen voor de vluchtelingen die worden opgevangen in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken is groter dan het aantal vluchtelingen dat daar maximaal komt.

Dinsdagavond was er een informatiebijeenkomst van de gemeente voor mensen die willen helpen. Daar kwamen 300 mensen op af. Al eerder hadden 400 mensen zich aangemeld. Veel Hagenaars willen helpen door taalles te geven, maar ook sportieve of creatieve activiteiten worden aangeboden. In het ministerie is tot 1 januari plek voor maximaal 600 vluchtelingen.

Volgens directrice Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk zal het nog even duren voordat de vrijwilligers aan de slag kunnen. “Wij weten zelf ook niet niet hoe het allemaal precies georganiseerd wordt. Mensen kunnen niet zomaar toegang krijgen tot het voormalige ministerie. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft aangegeven dat de mensen eerst wat rust nodig hebben om zich te settelen.”

foto door Ingrid van Frankenhuyzen

Brief van Wethouder Wijsmuller met stand van zaken vluchtelingenopvang Bezuidenhout

Aan De voorzitter van Commissie Ruimte en commissie Samenleving
Geachte voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 12 november j.l. wil ik u informeren over de uitkomsten van het aangekondigde overleg met het COA en het vervolg van de noodopvang in het voormalige ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat.

Afgelopen vrijdag 13 november hebben de burgemeester en ondergetekende gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het COA. Tijdens dit gesprek hebben wij ons ongenoegen overgebracht over niet nagekomen afspraken ten aanzien van de begeleiding en samenstelling van de eerste groep die woensdagavond 11 november is aangekomen. De voorzitter van het COA heeft erkend dat dit zo niet had mogen gebeuren. Alvorens er weer nieuwe mensen in het voormalige ministerie konden worden ondergebracht, zijn er nadere afspraken gemaakt over:

  • De garantie dat het om een gemengde samenstelling gaat met asielzoekers uit verschillende fases van de asielprocedure.
  • De lijst van degenen die afreizen naar het SZW-pand vooraf dient te worden overgelegd, zodat op voorhand bekend is wie er worden opgevangen.
  • Een helder verwachtingenmanagement vooraf naar de asielzoekers over de condities van de tijdelijke noodopvang.
  • Voldoende begeleiding door het COA bij aankomst -die alleen overdags dient plaats te vinden- en verblijf.
  • Het voor alle betrokken helder is dat de noodopvang uiterlijk op 31 december a.s. weer verlaten dient te zijn.

Het COA heeft aangegeven dat zij aan deze voorwaarden kunnen en zullen voldoen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de situatie bij het COA inmiddels noodzaakt om capaciteit bij AZC’s vrij te maken door ook asielzoekers met een verblijfsvergunning in tijdelijke noodopvang onder te brengen. Deze asielzoekers hebben dus wel een verblijfsvergunning, maar beschikken nog niet over de status waarmee zij aanspraak kunnen maken op huisvesting in Den Haag.
Dit betekent dat de personen conform de eerder gemaakte afspraken onder de tijdelijke noodopvang van het COA blijven vallen, en na uiterlijk 31 december naar een andere COA-opvanglocatie zullen moeten vertrekken. Zij vallen derhalve dus niet onder de reguliere taakstelling die de gemeente Den Haag van het Rijk krijgt opgelegd, noch zijn ze onderdeel van de extra opgave die het college zichzelf heeft gesteld.

Nadat we op basis van de aangeleverde nieuwe lijst ons hebben verzekerd van de gemengde samenstelling zoals afgesproken en na bespreking in het college heb ik contact opgenomen met het COA en aangegeven dat er vanaf vandaag weer nieuwe mensen in het voormalige SZW gebouw kunnen worden ondergebracht. Dit zal gebeuren in twee dagen (met circa 200 personen per keer); de eerste vandaag 17 november, en naar verwachting de tweede morgen 18 november.

Voor het college blijft het nakomen van de afspraken voorwaardelijk voor een menswaardige en door de omgeving gedragen opvang van asielzoekers. Dit is ook de reden waarom we frequent contact blijven onderhouden met de omwonenden in Bezuidenhout en in Voorburg- Leidschendam. Tevens zal de aangeboden vrijwillige hulp, onderwijs en ondersteuning worden opgestart zodra de in totaal 600 asielzoekers goed en wel in het voormalige SZW gebouw gearriveerd zijn.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller

Haagse vluchtelingen steken Parijs hart onder de riem

Bron: Algemeen Dagblad
Lex de Jonge
De vluchtelingen in het voormalige ministerie in de Haagse wijk Bezuidenhout zijn met hun gedachten in Parijs. Deze zaterdag wilden ze de slachtoffers van de aanslagen en hun familie graag hun medeleven betuigen, maar vanwege de veiligheidssituatie mochten ze buiten geen spandoeken ophangen. Via foto’s hopen ze alsnog hun support te kunnen tonen.
Sinds afgenomen woensdag protesteerden sommigen van hen tegen de slechte voorzieningen in Bezuidenhout. Dat viel verkeerd bij veel buurtbewoners. Later bleek dat het COA vluchtelingen met een verblijfsstatus naar Den Haag hadden gestuurd, terwijl de opvang bedoeld is voor nieuwe vluchtelingen.

https://twitter.com/xxxxellll/status/665640965667991552/photo/1