Tagarchief: vluchtelingen

Refugive.com: marktplaats voor vluchtelingen en buren

Nieuw op internet en in de wijk: Refugive.com, een gratis marktplaats voor vluchtelingen en Bezuidenhouters. We koppelen wensen van vluchtelingen aan aanbod van buurtbewoners. Dat kunnen kleren zijn voor kinderen en volwassenen, maar ook boeken, spelletjes, of sociaal contact – bijvoorbeeld samen koken of sporten. Kun je iets missen of heb je tijd voor een activiteit? Kijk op onze site en leer je nieuwe buren kennen!

Luister naar het interview met de initiatiefnemer Jasper Cramwinkel (mp3).

Vluchtelingen helpen met opbouw schaatsbaan Bezuidenhout

Bron: Den Haag FM

Samen met de vrijwilligers van een buurtgroep hebben de vluchtelingen in Bezuidenhout, de afgelopen dagen geholpen met de opbouw van een pop-up schaatsbaan aan de Beatrixlaan.

Voorzitter Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout werd aan het einde van vorige week benaderd door Vluchtelingenwerk, omdat de asielzoekers in de wijk iets terug wilden doen voor de omgeving waarin zij zijn opgevangen. “Dat was top. Dinsdagmiddag stonden tien vluchtelingen met ons onkruid te wieden, woensdagmiddag hebben drie mannen met ons de schaatsbaan verplaatst en vrijdag assisteerden twee jongens met het opbouwen van de baan.”

Kenan Daoud en Mohammed Sarraj zijn nu vier maanden in Nederland, nadat zij uit Syrië zijn gevlucht. Daoud: “Ik heb mij vrijwillig aangeboden om zo deel uit te maken van deze gemeenschap.” Sarraj: “Het is leuk, omdat je gesprekken met andere mensen hebt. Ze leren je ook een paar Nederlandse woorden, zoals tot ziens en doei.”

Inzamelpunt Haagse Hout is gesloten

Het inzamelpunt voor spullen voor de vluchtelingen in de noodopvang is vanaf zaterdag 5 december gesloten. Het inzamelpunt zat in het gebouw van de Rooseboomschool en hier kunnen door de sluiting geen spullen meer worden gebracht. Er zijn andere inzamelpunten voor kleding.

Hagenaars hebben massaal winterkleding, toiletartikelen en speelgoed ingeleverd. Het inzamelpunt is op zaterdag 5 december gesloten, omdat er meer dan voldoende spullen zijn gebracht. Vrijwilligers hebben de spullen gesorteerd en pakketjes gemaakt voor de vluchtelingen in de noodopvang aan de Anna van Hannoverstraat.

Andere inzamelpunten
Heeft u op dit moment kleding die u wilt weggeven, dan kunt u bij andere inzamelpunten zoals kringloopwinkels en ook bij onderstaande initiatieven terecht.

  • De ReShare inzamelpunten van het Leger des Heils. Kleding die via ReShare wordt ingezameld komt deels weer ten goede aan vluchtelingen elders in Nederland.
  • De KledingBank in Mariahoeve. De kledingbank geeft de ingezamelde kleding gratis weg aan mensen die weinig te besteden hebben.
  • De containers van Sympany.  Sympany werkt samen met het Nederlandse Rode Kruis.
  • In een doos versturen naar Packmee. De opbrengst van de inzameling door Packmee komt onder meer ten goede aan KiKa en de stichting Kinderpostzegels.
  • Afvalscheiding door de gemeente Den Haag. Het ingezamelde textiel uit de textielcontainers wordt zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Nog goede kleding gaat naar goede doelen.

Vrijwilligerswerk
Zonder de inzet van vrijwilligers was het werk bij het inzamelpunt in Haagse Hout niet mogelijk geweest. De gemeente en Vluchtelingenwerk zijn dankbaar voor hun inzet. Er hebben zich inmiddels zoveel vrijwilligers aangemeld, dat er genoeg vrijwilligers zijn voor de tijdelijke noodopvang in het Bezuidenhout. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk op andere locaties in Den Haag? Meer informatie vindt u op Vrijwilligerswerk bij vluchtelingen en statushouders.

Gang naar rechter om vluchtelingen in SZW

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

Bewoners van het Bezuidenhout in Den Haag gooien alles in de strijd om de huisvesting van statushouders in het oude ministerie van Sociale Zaken tegen te gaan. Het pand is niet geschikt om in te wonen, meent het wijkberaad.

“Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt” (Jacob Snijders, Wijkberaad Bezuidenhout)

,,We zijn niet tegen vluchtelingen met verblijfsstatus. Al zouden er honderden Benoordenhouters of Scheveningers komen: het pand is niet geschikt als woonlocatie. Dus we zijn er tegen dat er überhaupt mensen komen wonen,” zegt Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout.

Met een team juristen zijn alle opties bekeken om de huisvesting van statushouders – gepland medio volgend jaar – tegen te houden. Een gang naar de rechter of zelfs de Raad van State ligt voor de hand, aldus Snijders: ,,We zien geen andere route.” Het kantoorpand is geen geschikte woonlocatie, vindt het wijkberaad. ,,Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt. Bovendien is er te weinig parkeerplek in de wijk als er straks honderden mensen komen wonen. Wat parkeren betreft is het hier echt vol. Op al dat soort criteria gaan we de vergunning doorlopen.”

Snijders vindt dat de eventuele nieuwe bewoners niet de voorzieningen krijgen waarop ze recht hebben volgens de leefbaarheidscriteria. ,,En wij kijken naar de belangen van de huidige wijkbewoners en de toekomstige.”

Er verblijven nu bijna 600 vluchtelingen in het oude ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. Deze noodopvang stopt per 1 januari, daarna wordt het pand omgebouwd zodat er vanaf volgend jaar zomer honderden vluchtelingen met verblijfspapiertje kunnen wonen. De gemeente werkt samen met het rijk de plannen verder uit. De mogelijkheid om er permanenter te wonen moet nog geregeld worden in het bestemmingsplan.

Afspraak
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt dat de plannen voor statushouders volgens afspraak moeten passen binnen de nota van uitgangspunten voor het gebied rond het station Laan van NOI. Die werd dit voorjaar vastgesteld en voorziet wel in een woonoptie. ,,Als de plannen klaar zijn gaan we ook in gesprek met de buurt,” meldt de zegsman.

Vrijwilligers aan de slag bij de noodopvang Bezuidenhout

Bron: Gemeente Den Haag

Vrijwilligers starten eind november hun werk bij de vluchtelingen in de noodopvang aan de Anna van Hannoverstraat. Zij geven bijvoorbeeld muziek- of kooklessen, geven informatie over Nederland en Den Haag of helpen bij sport- en ontspanningsactiviteiten. Vluchtelingenwerk organiseert en coördineert het vrijwilligerswerk in Den Haag.

Dinsdag 17 november kwamen ruim 300 mensen naar de Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan om te horen hoe zij de vluchtelingen in Den Haag kunnen helpen. Nu, voor de mensen die in de noodopvang zitten tot 31 december 2015, maar ook straks als het voormalig ministerie verbouwd is en er onder meer statushouders gehuisvest worden. Na een korte toelichting van wethouder Joris Wijsmuller en directeur Vluchtelingenwerk Zuidvleugel, Margriet ten Hove, kregen de vrijwilligers bij verschillende tafels meer informatie over de verschillende activiteiten voor de vluchtelingen.

Vrijwilligers luisteren naar meer informatie over de activiteiten (foto: Roel Rozenburg)

Nieuwe initiatieven
De sfeer van de avond was positief. Jong en oud, bewoners uit de directe omgeving, uit de stad maar ook mensen van buiten Den Haag, helpen graag. Onder de vrijwilligers zijn ook veel expats en mensen die net een verblijfsvergunning hebben en in Den Haag wonen. Zij willen de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Er ontstonden onder de vrijwilligers ook spontaan nieuwe initiatieven en ideeën. Samen willen zij met bedrijven, ondernemingen en buurtbewoners activiteiten gaan organiseren, zoals kookavonden en wandelingen door de wijk.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk of zich direct aanmelden als vrijwilliger? Meer informatie vindt u op Vrijwilligerswerk bij vluchtelingen en statushouders.

Meer vrijwilligers voor vluchtelingen dan vluchtelingen in Bezuidenhout

Bron: DenHaagFM
Door: Gerard van den IJssel

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen voor de vluchtelingen die worden opgevangen in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken is groter dan het aantal vluchtelingen dat daar maximaal komt.

Dinsdagavond was er een informatiebijeenkomst van de gemeente voor mensen die willen helpen. Daar kwamen 300 mensen op af. Al eerder hadden 400 mensen zich aangemeld. Veel Hagenaars willen helpen door taalles te geven, maar ook sportieve of creatieve activiteiten worden aangeboden. In het ministerie is tot 1 januari plek voor maximaal 600 vluchtelingen.

Volgens directrice Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk zal het nog even duren voordat de vrijwilligers aan de slag kunnen. “Wij weten zelf ook niet niet hoe het allemaal precies georganiseerd wordt. Mensen kunnen niet zomaar toegang krijgen tot het voormalige ministerie. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft aangegeven dat de mensen eerst wat rust nodig hebben om zich te settelen.”

foto door Ingrid van Frankenhuyzen

Brief van Wethouder Wijsmuller met stand van zaken vluchtelingenopvang Bezuidenhout

Aan De voorzitter van Commissie Ruimte en commissie Samenleving
Geachte voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 12 november j.l. wil ik u informeren over de uitkomsten van het aangekondigde overleg met het COA en het vervolg van de noodopvang in het voormalige ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat.

Afgelopen vrijdag 13 november hebben de burgemeester en ondergetekende gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het COA. Tijdens dit gesprek hebben wij ons ongenoegen overgebracht over niet nagekomen afspraken ten aanzien van de begeleiding en samenstelling van de eerste groep die woensdagavond 11 november is aangekomen. De voorzitter van het COA heeft erkend dat dit zo niet had mogen gebeuren. Alvorens er weer nieuwe mensen in het voormalige ministerie konden worden ondergebracht, zijn er nadere afspraken gemaakt over:

  • De garantie dat het om een gemengde samenstelling gaat met asielzoekers uit verschillende fases van de asielprocedure.
  • De lijst van degenen die afreizen naar het SZW-pand vooraf dient te worden overgelegd, zodat op voorhand bekend is wie er worden opgevangen.
  • Een helder verwachtingenmanagement vooraf naar de asielzoekers over de condities van de tijdelijke noodopvang.
  • Voldoende begeleiding door het COA bij aankomst -die alleen overdags dient plaats te vinden- en verblijf.
  • Het voor alle betrokken helder is dat de noodopvang uiterlijk op 31 december a.s. weer verlaten dient te zijn.

Het COA heeft aangegeven dat zij aan deze voorwaarden kunnen en zullen voldoen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de situatie bij het COA inmiddels noodzaakt om capaciteit bij AZC’s vrij te maken door ook asielzoekers met een verblijfsvergunning in tijdelijke noodopvang onder te brengen. Deze asielzoekers hebben dus wel een verblijfsvergunning, maar beschikken nog niet over de status waarmee zij aanspraak kunnen maken op huisvesting in Den Haag.
Dit betekent dat de personen conform de eerder gemaakte afspraken onder de tijdelijke noodopvang van het COA blijven vallen, en na uiterlijk 31 december naar een andere COA-opvanglocatie zullen moeten vertrekken. Zij vallen derhalve dus niet onder de reguliere taakstelling die de gemeente Den Haag van het Rijk krijgt opgelegd, noch zijn ze onderdeel van de extra opgave die het college zichzelf heeft gesteld.

Nadat we op basis van de aangeleverde nieuwe lijst ons hebben verzekerd van de gemengde samenstelling zoals afgesproken en na bespreking in het college heb ik contact opgenomen met het COA en aangegeven dat er vanaf vandaag weer nieuwe mensen in het voormalige SZW gebouw kunnen worden ondergebracht. Dit zal gebeuren in twee dagen (met circa 200 personen per keer); de eerste vandaag 17 november, en naar verwachting de tweede morgen 18 november.

Voor het college blijft het nakomen van de afspraken voorwaardelijk voor een menswaardige en door de omgeving gedragen opvang van asielzoekers. Dit is ook de reden waarom we frequent contact blijven onderhouden met de omwonenden in Bezuidenhout en in Voorburg- Leidschendam. Tevens zal de aangeboden vrijwillige hulp, onderwijs en ondersteuning worden opgestart zodra de in totaal 600 asielzoekers goed en wel in het voormalige SZW gebouw gearriveerd zijn.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller

Haagse vluchtelingen steken Parijs hart onder de riem

Bron: Algemeen Dagblad
Lex de Jonge
De vluchtelingen in het voormalige ministerie in de Haagse wijk Bezuidenhout zijn met hun gedachten in Parijs. Deze zaterdag wilden ze de slachtoffers van de aanslagen en hun familie graag hun medeleven betuigen, maar vanwege de veiligheidssituatie mochten ze buiten geen spandoeken ophangen. Via foto’s hopen ze alsnog hun support te kunnen tonen.
Sinds afgenomen woensdag protesteerden sommigen van hen tegen de slechte voorzieningen in Bezuidenhout. Dat viel verkeerd bij veel buurtbewoners. Later bleek dat het COA vluchtelingen met een verblijfsstatus naar Den Haag hadden gestuurd, terwijl de opvang bedoeld is voor nieuwe vluchtelingen.

http://twitter.com/xxxxellll/status/665640965667991552/photo/1

Vluchtelingenwerk in Den Haag overspoeld met aanmeldingen

Bron: DenHaag FM

Vrijwilligers staan te popelen om de vluchtelingen in de noodopvang in Bezuidenhout te helpen. De stichting Vluchtelingenwerk wordt overspoeld met aanmeldingen van Hagenaars die iets willen doen.

Zo’n 250 mensen hebben zich aangemeld om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Nu de eerste vluchtelingen zijn gearriveerd, betekent dat niet dat men al gelijk kan helpen. “Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat de mensen eerst wat rust nodig hebben om zich te settelen”, vertelt directrice Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk. “Mensen kunnen ook niet zomaar toegang krijgen tot het gebouw.” Veel Hagenaars willen helpen door taalles te geven, maar ook sportieve of creatieve activiteiten worden aangeboden.

Wil jij ook helpen? Dan vind je hier meer informatie.

Luister hier naar het interview met Margriet ten Hove op Den Haag FM.

Boze brief wethouder Wijsmuller: Stand van zaken noodopvang voormalig ministerie van SZW

Aan de voorzitters van Commissies Samenleving en Ruimte

Geachte voorzitter,
Graag informeren we u over de actuele stand van zaken aangaande de noodopvang in het voormalig ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. De tijdelijke noodopvang tot 1 januari a.s. is voor asielzoekers in de verschillende stadia van de asielprocedure, waarvoor de COA verantwoordelijk is.

Het Rijk heeft het gebouw van het voormalig ministerie van SZW aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ter beschikking gesteld voor tijdelijke noodopvang. Nadat de nodige aanpassingen zijn verricht om een veilig verblijf te waarborgen , is het pand op 11 november deels opgeleverd. De gemeente heeft de benodigde vergunningen daarvoor afgegeven. De eerste groep is nog dezelfde avond gearriveerd.

Er zijn vooraf heldere afspraken gemaakt met het COA over de begeleiding en de samenstelling van de groep. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de groep een gemengde samenstelling heeft van mannen, vrouwen en gezinnen. Daarmee is bij de inrichting van het gebouw en de begeleiding ook rekening gehouden. Deze afspraken met het COA zijn ook met de buurt gedeeld tijdens onder meer de bewonersbijeenkomsten, zowel aan de Haagse kant als in Leidschendam-Voorburg. Aan deze afspraken is niet voldaan. De gemeente Den Haag heeft het COA vandaag laten weten dat er geen nieuwe groepen kunnen worden opgenomen in het pand, totdat de afspraken die we hebben gemaakt, worden nagekomen en er balans is in de samenstelling van de groep in de noodopvang. Hierover zal nog voor het weekend met het COA worden gesproken.

Bij aankomst heeft een groep van circa 20 personen aangegeven niet tevreden te zijn met de omstandigheden waaronder zij worden opgevangen. Uit protest heeft deze groep de nacht buiten op straat doorgebracht. Het college vindt deze situatie onacceptabel. Na overleg met de burgemeester heeft het COA toegezegd aan deze situatie een einde te zullen maken.

Het stadsbestuur wil met de noodopvang zijn verantwoordelijkheid nemen. Voorwaardelijk voor het kunnen nemen van die verantwoordelijkheid is wel dat afspraken worden nagekomen; zowel vanuit het perspectief van de asielzoekers als de Haagse bevolking.

Met vriendelijke groet,

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,

Joris Wijsmuller