Tagarchief: Tips

Tips tegen Meeuwenoverlast

Strijd mee tegen meeuwenoverlast

De laatste jaren is de overlast flink toegenomen. Daarom is er een commissie ter bestrijding van de meeuwenoverlast in Bezuidenhout in het leven geroepen. De overlast bestrijden lukt echter niet zonder hulp van de bewoners, dus help mee de overlast te verminderen.

Voer eenden niet!!

Strooit u graag brood voor eenden of andere beesten? Stop daar alstublieft onmiddelijk mee!
U genereert indirect ontzettend veel (meeuwen)overlast. Hoe lief en aardig ook bedoeld, eenden kunnen prima voor zichzelf zorgen. Het is ook nog schadelijk voor vogels zelf en voor de kwaliteit van het stadswater.

Geen eenden voeren svp!!

 

Gebruik een Kliko

Gebruik een kliko als u daartoe de mogelijkheid hebt.
U kunt een eigen kliko (container) aanvragen via: www.denhaag.nl/nl/afval/huisvuil/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm

Kliko

 

Gebruik de gele vuilniszakken

Gebruik de gele vuilniszakken, meeuwen kunnen deze niet kapot scheuren. Deze zijn af te halen bij stadsdeelkantoren of stadsboerderijen.
Zie: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/meeuwenoverlast-beperken-1.htm

Gele Vuilniszakken


Ingezette maatregelen in Bezuidenhout, helaas zonder aantoonbaar resultaat:

Nepeieren: (3 per nest) per 10 ongeveer euro 20

De set bevat 10 stuks, voldoende om 3 nesten van eieren te voorzien. Een meeuwennest bevat normaal gesproken 3 eieren. De groene kleur met vlekjes lijkt veel op de eieren van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. De nepeieren zijn verzwaard tot het juiste gewicht zodat de meeuw niet snel ontdekt dat het om een nepei gaat. De eieren zijn afwasbaar en meerdere keren te gebruiken.

nep-ei-meeuw

Fluitlint: 500 meter euro 22,25 allestegenongedierte.nl

Het fluitlint is een simpele maar effectieve manier van vogels verjagen. Het lint wordt strak gespannen tussen twee palen en gaat dan fluiten en geluid maken door de wind wat vogels als onprettig zullen ervaren.

ketrop-fluitlint-tegen-vogels-500-meter

Irrittape (spiegellint): 2x 30 mtr euro 10,25 allestegenongedierte.nl

Vogels zijn gevoelig voor reflecterend licht en bewegingen. De Scare Tape is holografische tape met een tweeledig effect: enerzijds weerkaatst de tape het zonlicht en anderzijds maakt het een metaalachtig geluid in de wind.

ketrop-vogel-verjagingslint

Black Hawk vlieger: 7 meter euro 119,95 allestegenongedierte.nl

De Black Hawk Kite vogelverjager gaat automatisch vliegen bij een klein beetje wind. Hij duikt en klimt als een echte valk. De Black Hawk Kite kan worden geleverd met een 7 of 10 meter hoge glasfiberpaal. De Black Hawk Kite met de 7 meter hoge paalvliegt tot 12 meter hoog

meeuwenvlieger in de van Lansbergestraat

Strijd mee tegen meeuwenoverlast

Inmiddels is gebleken dat onderstaande maatregelen niet voldoende effect hebben gehad in de strijd tegen meeuwenoverlast. Daarom zijn we eind 2018 een nieuwe initiatief gestart: Netten tegen Meeuwenoverlast.


U kunt ook op andere manieren helpen de meeuwenoverlast te bestrijden: Tips tegen Meeuwenoverlast

2018 Februari – Bewoners die zich gemeld hebben krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een experiment. In clusters zullen verschillende maatregelen/materialen ter beschikking worden gesteld om voor het broedseizoen hopelijk te voorkomen dat de meeuwen terugkeren. Nepeieren (3 per nest), schriklinten en roofvogelvliegers zijn daar onderdeel van.

2018 Februari – De door de bewoners aangemelde Meeuwennesten.

2018-03-05 Meldingen Meeuwenoverlast Bezuidenhout

De meeuwen van Bezuidenhout: terug naar de kust!

2018 Januari

Meeuwen zijn prachtige vogels die horen bij de kust en het strand. Helaas komen ze tegenwoordig graag naar ons Bezuidenhout om daar nesten te bouwen. Het gevolg: veel lawaai, vogelpoep, opengescheurde vuilniszakken en agressief gedrag. Veel bewoners kunnen nauwelijks meer gebruik maken van hun tuin of balkon en worden in de zomer ’s nachts door krijsende meeuwen wakker gehouden.

Kan het probleem aangepakt worden?

De gemeente Den Haag heeft geld beschikbaar gesteld om onze wijk te verbeteren. De bewoners van Bezuidenhout hebben ervoor gekozen om een deel van dat geld te besteden aan de overlast van meeuwen.

Ondertussen is een groep vrijwilligers van het Wijkberaad aan de slag gegaan tegen de meeuwenoverlast. We willen proberen het aantal meeuwen in de wijk te verminderen. De meeuwen komen in maart terug om bestaande nesten te bezetten of nieuwe nesten te bouwen. We proberen te voorkomen dat de meeuwen dit gaan doen. Zodra de meeuwen op hun nesten zitten, kunnen we namelijk niet meer optreden, want meeuwen zijn beschermde dieren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

We gaan dit voorjaar op een aantal daken in de wijk diervriendelijke manieren uitproberen om te voorkomen dat meeuwen gaan nestelen. Dit kan bijvoorbeeld door netten te plaatsen op platte daken waardoor de meeuwen geen eieren kunnen gaan leggen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van nepeieren in bestaande nesten. We kijken welke maatregelen het beste werken, zodat we die volgend jaar op meer daken in de wijk kunnen doorvoeren.

Wat kunt u doen om te helpen?

We kunnen alleen optreden tegen de meeuwen als u meehelpt. We moeten eerst weten op welke daken zich meeuwennesten bevinden. Op een aantal van die daken willen we in februari diervriendelijke maatregelen uitproberen om te voorkomen dat de meeuwen terugkomen.