Tagarchief: statushouders

Nog geen plan B voor oude ministerie van Sociale Zaken

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen 

Den Haag wijst vooralsnog geen alternatieve locatie aan voor het oude ministerie van Sociale Zaken, waar dit jaar eigenlijk 350 statushouders moeten gaan wonen. Dat zei wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vanavond tijdens een spoeddebat.

De ontwikkeling van het voormalige ministerie ligt stil door gesteggel over de sloop van het pand. De beoogde koper wil het gebouw op termijn slopen, maar de gemeente is daar tegen. Door de impasse dreigt vertraging bij de huisvesting van vluchtelingen in het pand.

Lees het hele artikel

 

Commissie sprak over Juliana van Stolberglaan en statushouders in het voormalig ministerie SZW

De commissie Ruimte sprak donderdag 22 september over de ontwikkeling van de Juliana van Stolberglaan 148. Ook werd gesproken over de voortgang van de huisvesting van statushouders.

Van Stolberglaan
De commissie sprak over de brief inzake herontwikkeling Juliana van Stolberglaan 148. Het college heeft het voornemen medewerking te verlenen aan de sloop- en nieuwbouwontwikkeling van een kantoorgebouw tot vier woonblokken met circa 150 appartementen. Het plan voorziet in vier woontorens van negen woonlagen en een ondergrondse parkeervoorziening.

Commissieleden vroegen onder andere naar de mogelijkheden van een woonlaag. Er is nogal onduidelijkheid over de rooilijnen. Commissieleden wilden weten waarom de communicatie niet goed gelopen is. Ook vroegen zij onder meer of de twee uitritten van de parkeergarage anders gesitueerd kunnen worden en of de hoogbouw hier geen precedentwerking zal hebben voor elders.

Wethouder Wijsmuller beantwoordde de vragen en gaf aan dat het hier een particuliere situatie betreft. De eigenaar moet de communicatie ter hand nemen en actief de buurt informeren. De wethouder zegde toe nog eens kritisch te kijken naar de rooilijn aan de Juliana van Stolberglaan in overleg met de bewoners en projectontwikkelaar. Ook wil hij kijken wat er geluidstechnisch mogelijk is. Er kan niet te dicht op de weg gebouwd worden. De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomst. De wethouder wil ook kijken naar de situatie aan de overkant aan de Juliana van Stolberglaan, waar wel inritten van parkeergarages uitkomen op de laan. Ook wil hij de keuzes van het college nader toelichten aan bewoners. De bouwhoogte van het plan is aanvaardbaar voor het college.

Statushouders
Tot slot sprak de commissie over de raadsmededeling inzake voortgang huisvesting statushouders. De gemeente Den Haag spant zich in om in 2016 huisvesting te bieden aan 2166 statushouders. Dit is naast de wettelijke taakstelling (inclusief een achterstand uit 2015) nog eens 700 extra statushouders. Den Haag kiest daarvoor om de volle asielzoekerscentra te ontlasten en zo een bijdrage te leveren aan een structurele, samenhangende aanpak. Ingegaan wordt op onder meer de voortgang van de taakstelling en de uitvoeringsplannen.

De commissie stelde vragen over de verkoop van het SZW- pand. De commissie wilde weten hoe zeker het is dat er statushouders worden opgevangen. Er waren vragen over de taakstelling, waarom het COA moeite heeft met het koppelen van statushouders aan Den Haag en of er al begonnen is met de voorbereidingen voor de taakstelling voor 2017. Ook waren er vragen over de individuele trajecten, het schakelprogramma bij het ROC, het aantal buddies, de doorstroming van AMV-ers als men 18 jaar is geworden en de coördinatieteams.

Wethouder Wijsmuller beantwoordde de vragen en gaf aan dat het aantal statushouders dat opgevangen wordt nog steeds in pas loopt met wat het zou moeten zijn. Het rijk heeft alle aanvullende eisen meegenomen in de tender betreffende het SZW-gebouw. Zo ook het 3e beding om de eerste vijf jaren 350 statushouders te huisvesten.

Schakelprogramma’s moeten nog worden opgestart. De komende maand kan de wethouder de commissie informeren hoe het met het SZW-gebouw verder gaat in de opgave om 350 statushouders te huisvesten. Prognoses voor 2017 ontvangt de wethouder begin oktober van het COA, dan weet de wethouder meer over de taakstelling voor de gemeente. Vóór het eind van het jaar komen de eerste monitoringsverslagen over de verschillende trajecten.

Ministerie SZW vanaf Laan van NOI

De volledige vergadering is online terug te zien. Omdat de raadzaal momenteel wordt heringericht, worden de commissievergaderingen in de Commissie-/Perskamer gehouden

Vertraging rond oude ministerie is zo erg niet meer

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Het plan om het oude ministerie van Sociale Zaken te slopen, valt verkeerd. En over de beoogde koper klinkt scepsis op het stadhuis. Maar door de afgenomen asielinstroom is de vertraging niet meer zo’n ramp.

Wie zit er achter het bod op het oude ministerie van Sociale Zaken? Litoro heet de bieder. Maar HSP-fractieleider Peter Bos heeft zo zijn bedenkingen bij de investeerder: ,,Ze hebben geen website, geen trackrecord, het adres is een boerderijtje in Schoonhoven. En er zit een partij bij met een pandje in Zürich, een of andere vastgoedclub, totaal vaag.”

Lees het hele artikel in het AD

Oude ministerie tegen de vlakte? Gemeente Den Haag weet van niks

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Twee maanden na het aanwijzen van een koper van het oude ministerie van Sociale Zaken heeft de gemeente Den Haag daarover ‘schriftelijk’ nog niks vernomen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat meldt wethouder Joris Wijsmuller (HSP) in antwoord op raadsvragen.

Oppositiepartij Groep de Mos eiste opheldering na berichtgeving in deze krant over het omstreden sloopplan rond het oude ministerie in Bezuidenhout. ,,Wanneer gaat u de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen”, vroeg raadslid Arjen Dubbelaar.

Lees het hele artikel in het AD

 

Deal oude ministerie léék gunstig

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Niels Klaassen

De verkoop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken zou goed uitpakken voor de gemeente Den Haag. Maar door onenigheid over het sloopplan komt de huisvesting van 350 statushouders in de knel.

Het rijk gaat het grote kantoorgebouw in Bezuidenhout niet voor ‘een appel en een ei’ weggeven, waarschuwde minister Stef Blok (VVD) begin februari. Zijn Rijksvastgoedbedrijf onderhandelde al maanden met de gemeente over het markante pand aan de Anna van Hannoverstraat. Over één aspect waren ze het vlug eens: er komen vluchtelingen met verblijfs­papiertje in het bouwwerk (1990) van architect Herman Hertzberger. Maar wie gaat dat betalen? Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vond koop of huur door de gemeente immers geen goed plan.

Even later waren de partijen er alsnog uit: het oude ministerie wordt verkocht aan de hoogste bieder, met als voorwaarde dat deze de eerste vijf jaar 350 statushouders gaat huisvesten. Die eis drukt de opbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf, hetgeen ongetwijfeld leidde tot chagrijn bij de boekhouders daar.

Lees verder in het AD.

‘Vertraging mag niet: statushouders moeten een plek krijgen’

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Den Haag moet dit jaar de belofte nakomen dat de stad bijna 2200 statushouders huisvest. GroenLinks is bang dat het niet lukt: ‘Opnieuw vertraging is onbestaanbaar’.

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns vreest dat het gesteggel over de sloop van het oude ministerie van Sociale Zaken ervoor zorgt dat de stad het doel niet haalt om dit jaar bijna 2200 statushouders onder te brengen. ,,Dit pand (waar 350 statushouders moeten komen, red.) speelt daar een hele belangrijke rol in”, zegt Kapteijns. Oppositiepartij Groep de Mos spreekt van ‘amateuristisch gedoe’ en wil opheldering van het stadsbestuur.

Draai
De ontwikkeling van het pand in Bezuidenhout dreigt uit te draaien op een domper. De eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf, selecteerde een koper die het complex uiteindelijk wil slopen en een nieuw gebouw wil neerzetten. Maar de gemeente wil daar niet aan. Met die mededeling verraste Den Haag de Rijksvastgoeddienst volledig, blijkt nu.

Sloop ministerie is ineens taboe

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Het Rijksvastgoedbedrijf is compleet overvallen door de ‘draai’ van de gemeente Den Haag rond de geplande sloop van het oude ministerie van Sociale Zaken. De gemeente blijkt plotseling tegen het neerhalen van de betonnen kolos: ,,Dat is ons eerder niet gemeld.”

De ontwikkeling van het markante pand aan de Anna van Hannoverstraat dreigt uit te draaien op een domper voor Den Haag. De eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf, selecteerde een koper die het complex uiteindelijk wil slopen en een nieuw gebouw wil neerzetten.

Eén probleem: de gemeente wil daar niet aan en gaat voor grotendeels behoud van het gebouw. Hierover moet Den Haag nog in gesprek met de investeerder.

Lees het hele artikel in het AD.

Sloop van ministerie is omstreden: ‘Idioot plan’

Bron: Algemeen Dagblad

De geplande sloop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken is nog geen gelopen race. De gemeente ziet het markante pand in Bezuidenhout het liefst behouden blijven, architect Herman Hertzberger vindt sloop ‘idioot’ en een concurrent van de beoogde koper maakt bezwaar.

Er ligt een bod van 23 miljoen euro voor het oude ministerie aan de Anna van Hannoverstraat. Een investeringsmaatschappij wil uiteindelijk de boel neerhalen en een nieuw gebouw op het terrein neerzetten, zo werd eind juni duidelijk. De komende vijf jaar worden in een deel van de kantoorkolos eerst nog 350 statushouders gehuisvest.

Architect van het gebouw Herman Hertzberger is ‘ontzet en teleurgesteld’ over de sloopplannen. Volgens de ontwerper van het ministerie (opgeleverd in 1990) is het pand prima om te bouwen voor woningen: ,,We hebben allemaal de mond vol van hergebruik , staten duurzaamheid, alleen al daarom is dit een heel idioot plan.”

Lees verder in het Algemeen Dagblad.

 

Investeerder biedt 23 miljoen voor voormalig pand ministerie SZW en wil het afbreken

Litoro Investments B.V. heeft het hoogste bod van 23 miljoen euro uitgebracht op het oude pand van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Litoro werkt samen met het Rotterdamse Conceptpluggers en de Zwitserse Turicum Immogroup GmbH. De verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf aan Litoro is pas definitief als de gemeente Den Haag akkoord gaat met de plannen om het pand op termijn (gefaseerd) te slopen en op het terrein nieuwe gebouwen neer te zetten. De eerste vijf jaar komt er in een deel van het gebouw woonruimte voor 350 vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben (statushouders).

In totaal brachten twaalf bedrijven een bod op het oude SZW-complex uit. Litoro was de hoogste bieder met een aannemelijk bod.

Statushouders, andere bewoners en bedrijven
Litoro verhuurt eerst vijf jaar tijdelijke en onzelfstandige woonruimte aan 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij komen in wooneenheden voor drie of vier bewoners. Daarnaast komen er wellicht woningen voor andere belangstellenden. In de plint en andere delen van het gebouw komen ondernemers. Deze bedrijven passen zo veel mogelijk in de ontwikkelingsvisie van de gemeente Den Haag voor het gebied.

Sloop en nieuwbouw
Uiteindelijk wil Litoro het huidige pand slopen en op het terrein een combinatie van laagbouw en twee hoge torens neerzetten. Maximaal 70 procent is bestemd voor huur- of koopwoningen. De rest is voor bedrijven, winkels, horeca, recreatieve voorzieningen, kantoren en onderwijs. Ondergronds kan er een parkeergarage voor auto’s en fietsen komen. De nieuwbouw is energieneutraal of levert zelfs energie.

Gebiedsontwikkeling
De gemeente Den Haag wil het gebied ontwikkelen tot een hoogwaardig knooppunt waar onderwijs, wonen, werken en verkeer samenkomen in een campusmilieu gericht op Safety en Security. Het SZW-pand als aantrekkelijke woon- en werklocatie neemt daarin een cruciale plaats in.

Ook de omgeving wordt levendiger; zo krijgt de Anna van Hannoverstraat het karakter van een plein doordat de tramrails verzonken in de bestrating komen. Er zijn plannen om station Laan van NOI op te knappen.

Het gebied vormt het tweede zakencentrum van Nederland met directe verbindingen naar Schiphol en Rotterdam via trein en metro. Het gebied is nog volop in ontwikkeling, er is een WTC, er zijn internationale kantoorvestigingen en er is een hotel. Het centrum van Den Haag is met tram en sneltram goed bereikbaar.

Maximaal 350 statushouders in voormalig ministerie

Algemeen Dagblad
Niels Klaassen
Het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout wordt dit jaar omgebouwd voor de huisvesting van maximaal 350 statushouders.

Woordvoerder wethouder Wijsmuller: Dit minimumaantal is voor de gemeente tegelijkertijd ook het maximum

De ontwikkelaar die het pand koopt moet in het gebouw de komende vijf jaar woonruimte bieden aan 350 vluchtelingen met verblijfsstatus. Precies 350 welteverstaan. Niet meer, maar ook niet minder. Over het aantal ontstond onduidelijkheid omdat in een overeenkomst tussen gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf – ingezien door deze krant – staat dat de gemeente ,,minimaal 350 statushouders wenst te huisvesten.”

Het bericht over het minimum viel slecht bij het wijkberaad en de lokale VVD-fractie: zij hameren erop het om maximaal 350 vluchtelingen moet gaan. In antwoord op raadsvragen meldde wethouder Joris Wijsmuller (HSP) dat het college nooit gesproken heeft over minimaal 350 en dat de stukken op de verkoopsite ook ‘geen enkele aanleiding geven voor een dergelijk misverstand’: ,,Het bericht is onjuist.”

Toch een minimum
Pas na navraag van deze krant, met verwijzing naar de bewuste overeenkomst, erkent de wethouder alsnog dat er wel degelijk een ‘gegarandeerd minimumaantal’ vermeld is in die overeenkomst. Maar, zo meldt de woordvoerder van Wijsmuller: ,,Dat gebeurde op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. En dit minimumaantal is voor de gemeente tegelijkertijd ook het maximum.”

De wethouder sluit dus uit dat in de kantoorkolos meer dan 350 statushouders gaan wonen. ,,Het expliciete doel van de gemeente is om immers altijd geweest om 350 statushouders te huisvesten op deze locatie.”