Tagarchief: riolering

Herinrichting Bezuidenhout-Oost wordt werkelijkheid

Bron: Gemeente Den Haag

Bezuidenhout-Oost wordt steeds mooier. De komende maanden richt de gemeente Den Haag de straten in Bezuidenhout-Oost opnieuw in. De eerste fase van de herinrichting is klaar en nu start aannemer BAM Infra Regionaal Den Haag namens de gemeente op maandag 25 februari met fase 2b. Naar verwachting is het werk in augustus 2020 afgerond.

Wat gaan we doen?
Het hoofdriool en alle huisaansluitingen worden vervangen. De straten worden in fases opgebroken, van gevel tot gevel of tot aan de erfgrens. De rioolvervanging wordt gecombineerd met een herinrichting van de straten. Als al het werk klaar is worden in een aantal straten nieuwe bomen geplant. Deze zijn door de bewoners per straat zelf uitgezocht.

Wethouder Buitenruimte Richard de Mos: “We willen graag de leefbaarheid in Bezuidenhout vergroten en de kwaliteit in deze wijk verbeteren. Dat hebben we gelukkig samen kunnen doen met de pleinenwerkgroep en met betrokken bewoners. Door hen krijgt de wijk straks wat ze verdient.”
De straten worden daarom grotendeels ingericht met nieuwe materialen. De trottoirs krijgen een bestrating met basaltine tegels, de rijbanen krijgen rode, gebakken straatbakstenen. Voor de parkeerstroken worden de bestaande klinkers hergebruikt. Op de hoeken worden de zogeheten Hagenaars (paaltjes) geplaatst. Verspreid door de wijk komen fietsnietjes. De bekabeling van de openbare verlichting wordt vernieuwd en de verlichtingsarmaturen worden vervangen door LED-verlichting.

Groenere straten
Zoals in veel delen van Den Haag zijn ook in Bezuidenhout-Oost niet in alle straten voortuinen of balkons aanwezig. Om de wijk groener te maken kunnen bewoners een geveltuin aanleggen. Via parkereninwoonwijken@denhaag.nl kunnen bewoners zelf aangeven of ze een geveltuin willen.

Meer informatie
Op de hoogte blijven? Bekijk dan de laatste informatie op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/bereikbaarheid. Voor vragen kunnen ook gemaild worden naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl. Meer informatie over geveltuinen? Kijk dan op www.denhaag.nl/groen.

Pijnacker Hordijkstraat: kap van 9 bomen

In de Pijnacker Hordijkstraat worden 9 bomen gekapt om plaats te maken voor werkzaamheden aan het riool en het opnieuw inrichten van de straat. In het najaar van 2018 komen er 13 bomen voor terug.

De bomen worden gekapt in de week van 5 maart 2018. Daarbij worden ze tot 1 meter boven de grond afgezaagd, zodat de stronken zichtbaar blijven voor automobilisten. Het kappen van de bomen duurt naar verwachting een halve dag. Een paar dagen van tevoren tot het moment dat de stronken verwijderd worden, geldt een parkeerverbod in de straat.

Nieuwe bomen
Bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat mochten aangeven welk soort boom er terugkomt in de straat. De sierkers (Prunus Pandora) kreeg de meeste stemmen. De bomen worden in het najaar geplant.

Sierkers (Prunus serrulata “Hisakura”)

De Moucheronstraat: werkzaamheden aan het riool gedurende de maand december

Vanaf maandag 4 december werkt de gemeente aan het riool in de De Moucheronstraat. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. In de uren dat gewerkt wordt, is de straat afgesloten.

In de De Moucheronstraat worden de kolk- en huisaansluitingen vervangen. De gemeente wil zo het rattenprobleem in de straat aanpakken.

Bereikbaarheid
Er wordt tussen 7.00 en 16.00 uur gewerkt. De straat is dan afgesloten voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers is de straat wel toegankelijk. Ook voor hulpdiensten is de straat bereikbaar.

Parkeren
Met borden wordt aangegeven waar u wel of niet kunt parkeren.

Aanpak rattenprobleem
Na de werkzaamheden onderzoekt de gemeente of het rattenprobleem is opgelost. Het kan zijn dat u ook zelf maatregelen moet nemen om de ratten te bestrijden. Dit kan zijn als bijvoorbeeld uw riolering binnen beschadigd is.

Commissie sprak over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving sprak 2 februari over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2.

Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

De commissieleden hadden vragen en opmerkingen over onder andere het oplossen van het parkeerprobleem, het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), bomenkap en mogelijkheid tot verplanten. Er waren vragen over het verduurzamen van woningen in relatie tot werk met werk maken, parkeren bij kantoorgebouwen en het op tempo houden van de aanpak van deze wijk.

Wethouder Revis ging in op de vragen en zegde toe wethouder De Bruijn te verzoeken met een evaluatie van het parkeerbeleid te komen naar aanleiding van de brief van 31 mei 2016 en daarin het volgende aan de orde te laten komen:

  • de maatregelen die in de brief van 31 mei 2016 stonden en de effecten daarvan;
  • de actuele parkeerdruk;
  • de effecten van het verstrekken van bedrijfsparkeervergunningen op de parkeer in de wijk;
  • de effecten van de tweede parkeervergunning;
  • het draagvlakonderzoek, inclusief de omgeving Laan van NOI.

De wethouder gaf verder aan het aantal verplante bomen terug te laten komen in een nog te verwachten voortgangsrapportage. Hij zal de commissie informeren over de mogelijkheden tot afstemming van de planning van de pilot afvalscheiding in relatie tot de planning van het plaatsen van ORAC’s in Bezuidenhout-Oost. Ook zal de wethouder Bezuidenhout-Oost opnemen in de planning van de plaatsing van nieuwe ORAC’s.

Bezuidenhout wordt straat voor straat opgeknapt

Bron: Algemeen Dagblad
Door Lex de Jonge

Bezuidenhout gaat op de schop. De hele wijk wordt straat voor straat opgeknapt, zo maakte VVD-wethouder Boudewijn Revis (buitenruimte) vanmiddag bekend.

Sterker, het eerste deel is al bijna af. Sinds februari wordt er gewerkt aan de bestrating, de stoepen, het groen en de straatverlichting in het gebied van de Schenkkade, de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië. De buitenruimte krijgt er zogeheten ‘residentiekwaliteit’, ofwel een chique uitstraling, vind de wethouder. In januari moet het eerste werk gedaan zijn.

Bomen
Van eind 2017 tot januari 2019 gaat deel twee van de Bezuidenhout in de revisie. Daarna wordt de klus geklaard met onder meer een forse opknapbeurt voor het laatste deel van de winkelstraat Theresiastraat.

Bewoners zijn trots op het voorlopige resultaat: ,,Straten zonder groen hebben bomen gekregen”, zegt voorzitter Jacob Snijders van de wijkvereniging Bezuidenhout. En geasfalteerde straten zijn beklinkerd.” De geveltuintjes zijn ook op elkaar afgestemd. ,,Dat is fraaier,” meent een bewoner. ,,Ach, eindelijk ligt alles niet meers schots en scheef.”

Speelruimte
Ook alle pleinen krijgen een metamorfose. Met dank aan de bewoners die samen met de gemeente een fraai uitgewerkt plan maakten. De Bezuidenhouters hielden workshops,  verzorgden een digitale enquete en hielden bewonersavonden. De optie van parkeerplek voor fietsen of auto’s op de pleinen viel al gauw af. ,,Mensen hebben veel  behoefte aan groen, aan speelruimte en bijvoorbeeld een terras (op een groter plein)”, vertelt Ella Schepel van de Werkgroep Pleinen Bezuidenhout. ,,Door over alle pleinen tegelijk na te denken, lijkt het ook allemaal mogelijk.”

De gemeente neemt het plan van de bewoners in ieder geval over. Revis, tevreden: ,,Samenwerken met de bewoners van Bezuidenhout is een feestje. Zo enorm actief en betrokken als ze zijn.”

 

Wegafsluiting deel Maystraat wegens vernieuwing riolering

Vanaf 27 september 2016 wordt de riolering, de rijbaan en het trottoir vernieuwd bij de woningen in de Maystraat. De rijbaan wordt dan afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

Bewoners worden verzocht om voor 27 september 2016 07:00 uur de parkeervakken vrij te maken van auto’s, motoren, aanhangers of andere objecten. Ook als binnen het gebied objecten van bewoners op bijvoorbeeld het trottoir staan, dienen deze voor die tijd te zijn verwijderen.

Als het trottoir opgebroken wordt, zorgt de aannemer voor loopschotten, zodat elke woning of bedrijf altijd toegankelijk is. Er wordt gewerkt volgens de eisen van politie, brandweer en ambulancediensten, zodat zij bij een calamiteit altijd elke woning of bedrijf kunnen bereiken.

De informatie over de wegafsluiting is ook te vinden op de aankondigingsborden op straat en op de projectwebsite http://bezuidenhout.verheijprojecten.nl.

Huisvuilaanbiedplaats
De vuilniswagen kan het huisvuil niet ophalen in de Maystraat. Het huisvuil kunt u tijdelijk aanbieden op de hieronder weergegeven locaties.
Heeft u vragen of opmerkingen? De aannemers staan open voor vragen en opmerkingen. Hiervoor kunnen bewoners tijdens werkdagen de uitvoerder direct aanspreken. Ook is hij of de omgevingsmanager ook telefonisch of per e-mail benaderen. Wekelijks is er een spreekuur in de uitvoerderskeet (vrijdag tussen 10:00 en 11:00).

De contactgegevens van de betrokken personen zijn:
Uitvoerder : Frans Groenendijk
adres uitvoerderskeet : Stuyvesantstraat tegenover restaurant PO ON
telefoonnummer : 06-46050455 (ook bij calamiteiten)
e-mailadres : frans@verheijsliedrecht.nl

omgevingsmanager : Cornelis Breen
telefoonnummer : 06-46050430
e-mailadres : cornelis@verheijsliedrecht.nl

Indien buiten werktijden (tussen 16:00u en 07:00u) dringende situaties vragen om een direct optreden van de kant van Verheij, kan het telefoonnummer van de uitvoerder gebruikt worden.

Summary in English
The sewer system will be replaced and the Maystraat will be given a new design. The work near the houses will start at the 27th of September.
The Maytreet is inaccessible because of the roadworks. The waste must be put at a spot where the garbage truck can get it. These spots are indicated on the picture below.

Op internet hebben wij voor dit project een website ingericht, die we minimaal wekelijks actualiseren. Op deze website publiceren we onder andere de omleidingroutes. U vindt de website via http://bezuidenhout.verheijprojecten.nl.

Veiligheid voorop!
Werkzaamheden als deze brengen een veiligheidsrisico met zich mee. Er wordt immers gewerkt met machines, er is materiaal aanwezig en er vindt transport met vrachtwagens plaats. Verheij neemt op allerlei manieren de verantwoordelijkheid om de veiligheid  van de bewoners en die van de werknemers te waarborgen. Aanvullend verzoekt Verheij de bewoners om niet in de directe omgeving van de machines te komen en hier ook de huisgenoten op te wijzen.

Verheij kijkt uit naar een prettige en vlotte uitvoering van de werkzaamheden en wenst u een mooie, nieuw ingerichte leefomgeving!

Maystraat Tekening riolering

Vanaf 22 februari t/m 12 december in Bezuidenhout-Oost; herinrichting en vervangen riolering Fase 1

Van 22 februari tot 12 december 2016 wordt de riolering vervangen in Bezuidenhout-Oost. Ook worden de woonstraten heringericht. Er zal verkeerhinder in de Stuyvesantstraat en omgeving zijn.

Binnen de driehoek Schenkkade-Juliana van Stolberglaan-Laan van Nieuw Oost Indië wordt het riool vervangen en de woonstraten opnieuw ingericht. Hierbij zal ook verkeerhinder voor het doorgaande verkeer zijn.

Autoverkeer kan met een aangepaste snelheid van 30 km per uur langs het werkvak rijden. Voor het fietsverkeer wordt een voorziening gemaakt om langs het werkvak te rijden.

Den Haag maakt het
Met de boodschap ‘Den Haag maakt het‘ houdt de gemeente u op de hoogte van alle verbeteringen en werkzaamheden.

Op Bezuidenhout.nl wordt ook e.e.a. bijgehouden: Klik hier.

Bezuidenhout-Oost; herinrichting en vervangen riolering Stuyvesantstraat en omgeving

In de Stuyvesantstraat en omgeving wordt de riolering vervangen en worden de woonstraten opnieuw ingericht van 8 februari tot 12 december 2016.

Dit vindt plaats binnen de driehoek Schenkkade-Juliana van Stolberglaan-Laan van Nieuw Oost Indië. Verkeer kan langs de werkzaamheden rijden met 30 kilometer per uur wanneer u langs de werkzaamheden rijdt. Voor het fietsverkeer komt er nog een voorziening om langs te kunnen rijden.

Den Haag maakt het
Met de boodschap ‘Den Haag maakt het‘ houdt de gemeente u op de hoogte van alle verbeteringen en werkzaamheden.

Wijkberaad Bezuidenhout wil dat gemeente beloftes nakomt

Bron : Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

Het Wijkberaad Bezuidenhout is zeer teleurgesteld in de gemeente Den Haag die volgens het wijkberaad haar beloftes niet nakomt. Voorzitter Jacob Snijders vertelde zaterdag in het programma Nieuwslicht op Den Haag FM dat het geld om de straten in het oostelijke gedeelte van de wijk opnieuw in te richten op is. Dat was door de gemeente wel beloofd, dus de wijk is boos.

Het gaat om het potje ‘werken met werk’; als een straat open wordt gehaald om de riolering te vervangen, wordt ook meteen de straat heringericht. Het gaat dus uiteindelijk niet alleen om Bezuidenhout-Oost, maar ook om andere wijken in de stad.

Luister naar het interview op de site van Den Haag FM.

Brief van de gemeente inzake de herinrichting van Bezuidenhout-Oost

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
De heer J. Snijders
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag

Datum 20 augustus 2015 (verzonden 24 augustus 2015)
Geachte heer Snijders,
Hartelijk dank voor uw brief van 4 juni aan de gemeenteraad en het college van B & W. De gemeenteraad heeft het college verzocht om uw brief te beantwoorden. Wij verontschuldigen ons voor late beantwoording.

U spreekt de wens uit om Bezuidenhout-Oost fase 2 en 3 ook op Residentiekwaliteit uit te voeren en informeert naar de financiële stand van zaken. Daarover informeren wij u als volgt. Er is voor deze gebieden een gedeeltelijke kwaliteitsverbetering voorzien van de buitenruimte. Deze heeft betrekking op het vervangen van de riolering en extra parkeerplaatsen. De uitvoering daarvan is financieel geborgd. Zoals u zelf terecht opmerkt, is er op dit moment voor het opwaarderen van het gehele gebied naar Residentiekwaliteit, ook daar waar geen parkeerplaatsen worden toegevoegd, helaas geen financiële ruimte beschikbaar.

Het is op dit moment niet opportuun om een ontwerp te maken voor een nieuwe inrichting van deze straten. Het is wel mogelijk om te zoeken naar kansen om bepaalde delen van de wijk, bijvoorbeeld alle straten met parkeerwinst, als eerste uit te voeren. Financiering van een nieuwe inrichting ten behoeve van extra parkeerplaatsen in deze straten vindt plaats vanuit het vastgestelde PiW (Parkeren in Wijken) programma. Mocht de uitvoering van Bezuidenhout-Oost fase 1 een positief financieel resultaat hebben, dan zal het voordeel worden ingezet voor fase 2 en 3.

De gemeenteraad stelt in november de begroting voor 2016-2019 vast. Dat leidt mogelijk tot wijzigingen in het budgettaire kader. De projectleider zal u hierover op de hoogte houden, alsmede over optimalisaties en verdere gevolgen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,

mw. A.W.H. Bertram                      mw. I.K. van Engelshoven

Download deze brief als pdf.