Tagarchief: preventie

Aantal woninginbraken in Den Haag licht gestegen, Bezuidenhout geeft wisselend beeld

Den Haag – Het aantal woninginbraken in de gemeente Den Haag is in 2015 (2.898) gestegen met 9% ten opzichte van 2014 (2.647). Deze 9% vertegenwoordigt het aantal pogingen en het aantal geslaagde inbraken samen. In vergelijking met de voorgaande jaren is er nog steeds een significante daling te zien. In 2012 registreerde de politie nog 3.871 inbraken en in 2013 3.268. Het terugdringen van woninginbraken heeft al jarenlang een hoge prioriteit bij de politie en haar partners.

Meer inbraken voorkomen
Het aantal pogingen in 2015 steeg met 18%. 1.035 maal lukte het de inbreker niet een woning binnen te komen. Dit komt omdat inbrekers werden gestoord doordat oplettende buurtbewoners de politie alarmeerde via 112 en dat bewoners preventiemaatregelen namen zoals het aanbrengen van beter hang- en sluitwerk en goede verlichting. Ook het aantal burgerinitiatieven zoals het vormen van Whatsappgroepen en buurtpreventieteams kan er toe bijgedragen hebben dat een groot aantal inbraken is voorkomen.

Bezuidenhout 2010-2014

Op de website Hoeveiligismijnwijk.nl is het aantal misdrijven te zien op buurtniveau. Daar staan de cijfers over 2015 nog niet in. Over de periode 2010-2014 zijn de cijfers als volgt

Inbraken in Bezuidenhout 2010 2011 2012 2013 2014
Oost poging 19 17 8 14 2
Oost geslaagd 19 33 20 18 12
Oost totaal 38 50 28 32 14
Midden poging 7 2 6 2 5
Midden geslaagd 18 12 11 13 6
Midden totaal 15 14 17 15 11
West poging 1 4 4 8 16
West geslaagd 8 9 11 8 18
West totaal 9 13 15 16 34

In een grafiek ziet dat er zo uit:
inbraken in bezuidenhout 2010-2014

Conclusie: In Oost neemt het aantal inbraken geleidelijk af, in Midden blijft het ongeveer gelijk (lichte daling) en in West neemt het toe. Aangezien de trends in 2014 sterker werden is de vraag wat de cijfers over 2015 zijn. Die staan ten tijde van het schrijven van dit bericht nog niet op hoeveiligismijnwijk.nl.

Preventie
Om het aantal inbraken terug te dringen blijven politie, gemeente en Openbaar Ministerie nauw samenwerken. Daarnaast blijft preventie een prominent speerpunt. Inbrekers slaan meestal toe bij woningen met slecht hang- en sluitwerk, matige verlichting en die woningen waarbij vanaf de straat goed te zien is hoeveel waardevolle spullen er aanwezig zijn. Technische maatregelen in combinatie met sociale controle dragen dan ook veel bij aan het voorkomen van woninginbraken.

Samen het aantal woninginbraken terugdringen
In veel buurten hebben inwoners zich aangesloten bij een buurtpreventieteam. Een onmisbaar team voor het bestrijden en verstoren van woninginbraken. Deze teams kunnen voluit rekenen op de steun van de politie.