Tagarchief: politiek

Het Coalitie-akkoord en wat er in staat over Bezuidenhout

De nieuwe Haagse coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks presenteerde op dinsdag 29 mei het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities.

De 4 partijen die de stad gaan besturen hebben samen gewerkt aan plannen voor de komende 4 jaar. Hun belangrijkste thema’s voor de toekomst van Den Haag zijn: Mobiliteit, Duurzaamheid, Iedereen Doet Mee en De Groei van de Stad. Veiligheid is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Kandidaat-wethouders
De 4 partijen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Dit zijn Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal (VVD), Saskia Bruines en Robert van Asten (D66) en Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen (GroenLinks).

Vervolg
Op woensdag 6 juni bespreekt de gemeenteraad de inhoud van het coalitieakkoord. Daarna is het akkoord definitief. De kandidaat-wethouders en nieuwe raadsleden worden op donderdag 7 juni geïnstalleerd. De gemeenteraad neemt dan ook afscheid van het huidige college.

Coalitieakkoord
Lees alle plannen in het coalitieakkoord 2018-2022 of bekijk het pdf-bestand.

Bezuidenhout
Specifiek over het Bezuidenhout zegt het coalitie-akkoord het volgende (pagina 16):

Het Central Innovation District
Dit is het gebied tussen en rondom de stations HS, CS en Laan van NOI. Dit gebied ontwikkelt zich tot een internationaal competitief economisch district. Een groot deel van de stedelijke groei krijgt hier gestalte. Wij zien dit als (een) economisch hart van de stad waar iedereen aan mee kan doen en waar heel Den Haag van profiteert. Een duurzaam, leefbaar en inclusief hart met een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. Zo ontstaat een integrale investeringsagenda gericht op economische, fysiek-ruimtelijke en sociale ontwikkeling van dit gebied.

In het Central Innovation District investeren we in de volgende gebiedsontwikkelingen:

 • Campusboulevard Schedeldoekshaven & Prins Bernardviaduct
  We ontwikkelen de Schedeldoekshaven en het Prins Bernhardviaduct tot een stedelijke boulevard. Deze boulevard vormt de verbinding tussen de Grotiusplaats, Den Haag Centraal en het Spuikwartier. We bieden er ruimte voor woningbouw, de uitbreiding van de Universiteit Leiden en de herhuisvesting van de Koninklijke Bibliotheek aan de campusboulevard.
 • Knooppunt Laan van Nieuw Oost Indië
  Station Laan van NOI moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor zowel Den Haag als Voorburg, inclusief een hoogwaardig Stationsplein en een nieuwe spooronderdoorgang

  naar de Van Alphenstraat; Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en ProRail verbeteren we het fietsparkeren, versterken en en verbeteren we de verlichting van de fiets- en looproutes in het gebied en de ecologische verbindingszone. We maken een nieuw planologisch kader, ook voor het voormalig Ministerie van SZW. Ook in dit gebied is ruimte voor meer woningbouw.
 • Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/ CS Oost
  De Utrechtsebaan vormt letterlijk een barrière tussen de binnenstad en het Bezuidenhout/ het Beatrixkwartier. Met het overkluizen van de Utrechtsebaan wordt deze barrière geslecht en ontstaat ruimte voor zowel de bouw van woningen als de mogelijkheid om de openbare ruimte tussen de Malietoren en de Grotiusplaats aantrekkelijker en groener te maken. Met het Rijk werken we de plannen voor het gebied CS-Oost uit tot concrete initiatieven voor rijkshuisvesting en/of woningbouw. We blijven met het Rijk en ProRail in gesprek over de kansen om de renovatie van het spooremplacement te combineren met de gebiedsontwikkeling.

Onrust in Bezuidenhout vanwege komst ontheemde Binnenhofbewoners

‘Je weet nooit of er ook politici tussen zitten’

Door Rudolf Julius en Jochem van den Berg (www.despeld.nl)

De mogelijke komst van honderden verdreven Binnenhofbewoners zorgt voor onrust in de Haagse wijk Bezuidenhout. Veel inwoners zijn bang dat er tussen de ambtenaren ook politici zitten.

Vanwege de onveilige situatie op het Binnenhof wil minister Blok van Wonen en Rijksdienst de groep ontheemden tijdelijk opvangen in het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de rand van Bezuidenhout.

Buurtbewoner Maurits van Berge Henegouwen (57) is bang dat de wijk ‘danig ontwricht’ wordt: “Er zullen gewis onderlinge spanningen ontstaan. Allicht breken er debatten en hoorzittingen uit. Wij zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat er hier koeterwaalse termen als ‘testosteronbommen’ en ‘asieltsunami’ gebezigd worden.”

De onvrede heeft al geleid tot demonstraties. Tientallen mensen stonden gisteren voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze droegen borden met teksten als ‘Ik heb geen Tweede Kamer in huis’, ‘Hier geen elite’ en ‘Blok op!’.

Hubert-Kees le Coq d’Armandville (21) is vooral boos over het ‘apert oneerlijke’ spreidingsbeleid: “Die clochards in de Schilderswijk hoeven nauwelijks politici op te vangen en buiten ‘s Gravenhage ontspringen ze al helemaal de dans. Het plan is een affreus broddelwerk.”

Toch zijn er ook welwillende bewoners. Lydia van Voorst tot Voorst-Schimmelpenninck (44) startte de Facebook-actie ‘Barmhartig Bezuidenhout’, met de oproep om politici in huis te nemen: “Binnen een dag hadden zich al tientallen mensen van zins verklaard om een PVV’er logies te bieden. Dat vraagt nogal wat van je gezin! Het is echt hartverwarmend om te zien hoe geëngageerd deze wijk is.”

Minister Blok zegt in een reactie de zorgen van de bewoners niet serieus te nemen.