Tagarchief: Pep den haag

Vrijwilligerswerk is het vliegwiel bij ‘Samen verder in Den Haag’, 28 september kennismakingsdiner

Vrijwilligerswerk helpt mensen om mee te doen en zich steviger te wortelen in de stad. Ook gaan mensen elkaar beter begrijpen als ze met elkaar in contact komen, dat stelt adviseur vrijwillige inzet Marijke van Weelden. Daarom hebben PEP Den Haag, VluchtelingenWerk, Taal aan Zee, Den Haag Cares en Resto VanHarte het project Samen verder in Den Haag opgezet. Het vliegwiel binnen dit project is vrijwilligerswerk. Statushouders en ‘volunteer buddies’ gaan samen naar een vrijwilligersklus

Doel van Samen verder in Den Haag is zorgen dat statushouders minder drempels tegenkomen zodat ze echt mee kunnen doen aan de Haagse samenleving. Concreet betekent het dat vrijwilligers worden getraind om volunteer buddy te worden. Zo’n volunteer buddy gaat samen met een statushouder (een asielzoeker met een tijdelijke verblijfsvergunning) op stap naar een vrijwilligersklus. Dat kan binnen de organisatie waar de vrijwilliger al ‘vrijwilligt’, maar ook tijdens een zogenaamde dagklus.

Blik verruimen
De buddy zorgt dat de nieuwkomer zich welkom voelt in de organisatie en geeft uitleg over de Nederlandse (werk-)cultuur. Er ontstaat volop gelegenheid de Nederlandse taal te oefenen. Van Weelden: ‘De buddy en de statushouder stuiten sámen op cultuurverschillen. Dat maakt het voor beiden leerzaam en gelijkwaardig. Als een van de twee merkt dat iets niet gaat zoals hij/zij dat gewend is geeft dat gespreksstof. Wat zijn ‘de mores’ hier en aan de andere kant van de wereld? Wat werkt het best in deze situatie? De maatjesformule verruimt ieders blik. Die van de statushouder, van de volunteer buddy en niet in de laatste plaats van de organisatie waar beiden vrijwilligerswerk doen!’

Handen uit de mouwen?
Geïnteresseerde Haagse statushouders kunnen terecht bij het Vrijwilligerspunt bij Stichting VluchtelingenWerk aan het Rijswijkseplein. Wie volunteer buddy wil worden of zijn organisatie wil openstellen voor een maatjesteam kijkt op www.samenverderindenhaag.nl.

Ontmoetingsdiner en workshopproeverij
Op 28 september gaan vrijwilligers, statushouders en organisaties samen aan tafel om te ervaren wat ze binnen het project ‘Samen verder in Den Haag’ kunnen doen tijdens een Kennismakingsdiner met workshopproeverij. Zie voor het programma en aanmelding: www.samenverderindenhaag.nl.