Tagarchief: parkeren

Bezuidenhout-Oost wacht fraaie herinrichting

Bron: Gemeente Den Haag

Op dit moment wordt een groot deel van de wijk Bezuidenhout-Oost opgeknapt. Het Haags College geeft nu ook groen licht voor het laatste deel van deze wijk, de Theresiastraat en de nabije straten. Dit betekent dat eind 2020 de uitvoering gepland staat om de straten en pleinen opnieuw in te richten en ook de riolering te vervangen.

Naast het vervangen van de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost, is ook het initiatief genomen om het parkeren in woonwijken in Den Haag te verbeteren. Daarnaast bleek de buitenruimte zodanig verouderd dat dagelijks onderhoud de knelpunten niet meer oploste. Dat laatste bleek lastig te realiseren in de bestaande ruimte. Het totale aantal aantal parkeerplaatsen komt op 1195 in dat deel van Bezuidenhout-Oost.

Vanwege de grootte van de wijk is het project ‘Herinrichting Bezuidenhout-Oost’ en de beschikbare gelden in drie fasen geknipt. Fase 1 is inmiddels klaar, evenals fase 2a. Fase 2b is net in uitvoering gegaan. De verwachte oplevering daarvan is in het 3e kwartaal van 2020. Daarna is fase 3 aan de beurt.

Wethouder Buitenruimte Richard de Mos is blij dat de wensen van de bewoners zijn meegenomen in de plannen voor de herinrichting: “Dit was een langgekoesterde wens van het wijkberaad, bewoners en winkeliers. Daar hebben we graag gehoor aan gegeven. Samen zorgen we voor een aantrekkelijke en leefbare buitenruimte.”

Jacob Snijders

Jacob Snijders van het wijkberaad Bezuidenhout is dan ook tevreden: “We zijn erg blij dat deze laatste fase er nu aan gaat komen. Door de uitstekende samenwerking met de ambtenaren van het ingenieursbureau en het stadsdeelkantoor met een grote hoeveelheid bewoners zal de hele wijk er over een paar jaar fantastisch bijliggen en bijdragen aan de algemene leefbaarheid. Veiliger, beter en mooier. Met dank aan vrijwilligers en ambtenaren.”

Geen trillingshinder na herinrichting Theresiastraat
Een belangrijk onderdeel van fase 3 is de herinrichting van de Theresiastraat en het De Eerensplein tussen de Laan van Nieuw-Oost Indië en de Vlaskamp. Momenteel geldt hier nog een 50 km/u-regel. Met de nieuwe herinrichting, waarbij asfalt wordt vervangen door straatstenen, wordt die snelheidsregel teruggebracht naar 30 km/u.

Vanwege zorgen over toename van de trillingshinder door de bussen als de klinkerbestrating er zou liggen is, in overleg met bewoners van de Theresiastraat, besloten een trillingsonderzoek uit te voeren. In dit onderzoek is het huidige trillingsniveau ook gemeten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat door het verlagen van de snelheid en het toepassen van klinkerbestrating er geen trillingshinder wordt verwacht.

Wellicht treedt er straks vermoedelijk een lichte verbetering ten opzichte van de huidige situatie op. In nauw overleg is met de HTM gewerkt aan een zodanig straatprofiel om de doorstroming van de bus te garanderen. En is er aandacht besteed aan het laden en lossen, ruimte voor fietsers en de verbeterde uitstraling ter hoogte van de winkels.

Nieuwe bomen
Net zoals voor fase 2 is er ook voor fase 3 een bomeneffectanalyse uitgevoerd. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de huidige gezondheid en toekomstverwachting van de bomen en de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van de vernieuwing van de riolering en de herinrichting. Na het vervangen van een aantal (zieke) bomen, zullen er in totaal 384 bomen in de wijk staan.

Naast de aanplant van nieuwe bomen kunnen bewoners ook geveltuintjes aanleggen om de wijk meer te vergroenen. In overleg met de bewoners zijn voorstellen gemaakt voor het aanplanten van extra groen. Zo is bijvoorbeeld het ontwerp van het plein in de De Sillestraat aangepast. De grote kastanjeboom die daar staat, kan na een kleine verschuiving van de rijbaan blijven staan. De boom leidt weliswaar aan een kastanjebloedingsziekte, maar hoeft vooralsnog niet vervangen te worden.

Samen met bewoners buitenruimte verbeteren
De afgelopen jaren is er nauw samengewerkt met de pleinenwerkgroep, straatvertegenwoordigers en het wijkberaad om de buitenruimte van de wijk Bezuidenhout-Oost te verbeteren. Wethouder De Mos: “Onze ambitie en de wensen van de bewoners hebben we aan elkaar gekoppeld. Hierdoor konden met de wensen van bewoners rekening houden en de kennis uit de wijk zoveel mogelijk benutten. En daar zijn wij erg content mee!”

Voor meer informatie:
Herinrichting Bezuidenhout-Oost (site gemeente)
Voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuiden-Oost fase 3 (RIS 302380)

Gemeente geeft in Bezuidenhout uitleg over de werking van de scanauto inzake parkeerhandhaving

Hoe kan het dat ik zo snel een parkeerboete heb gekregen en hoe werkt de handhaving van het betaald parkeren nou precies? Monica Tuijnman uit Den Haag vroeg het zich af nadat ze in de Vruchtenbuurt in Den Haag al na 5 minuten nadat de parkeertijd in de straat inging een parkeerboete kreeg. Ze riep de hulp in van de rubriek Rake Vragen van Omroep West.

Bekijk de reportage op Omroep West.

Oplaadpunten in Hagenaartjes moeten einde maken aan irritatie bij parkeren in de Jacob Mosselstraat

Vanochtend heeft wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie Gemeente Den Haag) in de Jacob Mosselstraat de Hagenaartjes met laadpunten voor elektrische auto’s geopend. Dat deed zij samen met Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. De ‘e-Hagenaartjes’ zijn een initiatief van buurtbewoner Rik Hoekstra die zich inzet voor duurzaamheid.

De wethouder is enthousiast over dit initiatief uit de buurt. “Steeds meer mensen stappen over op elektrisch vervoer; een goede ontwikkeling die de gemeente zoveel mogelijk stimuleert. Rijden op elektriciteit is schoon en goedkoop. Met de groei van elektrisch vervoer neemt ook de behoefte aan goede laadinfrastructuur toe. Daarom investeert de gemeente in deze innovatieve ontwikkeling. En de gemeente investeert in proeven om laadpunten te combineren met bestaande objecten in de buitenruimte (straatmeubilair). Zo gebruiken we de schaarse openbare ruimte zo efficiënt mogelijk.”

Na afloop sprak de wethouder uitgebreid met buurtbewoners over verduurzaming van de wijk. Zo zijn er door bewoners van de Jacob Mosselstraat al meer dan 200 panelen op hun huizen gelegd, voert de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout onder meer een elektrisch autodeelproject met Buurauto uit en organiseert deze werkgroep vanavond een workshop over groene daken.

Meer info:
– elektrische deelauto: https://www.buurauto.nl/den-haag
– groene daken: https://bezuidenhout.nl/…/workshop-vergroen-je-dak-op-5-juli

E-Hagenaartjes geplaatst in de Jacob Mosselstraat

In de Jacob Mosselstraat zijn onlangs tien ‘e-Hagenaartjes’ geplaatst. De getransformeerde Hagenaartjes, paaltjes ter bescherming van bomen tegen aanrijdingen, leveren energie voor elektrische auto’s. De paaltjes zijn er gekomen op initiatief van één van de bewoners.

Meer weten over het hoe en waarom van deze oplaad Hagenaartjes?Bekijk het op Bezuidenhout.nl.

Extra parkeeruren kopen voor bezoekers of mantelzorgers

Bron: Gemeente Den Haag

Zijn uw parkeeruren voor bezoekers of mantelzorgers op? Dan kunt u voortaan 1 keer per vergunningjaar 50 parkeeruren bijkopen. Lees hoe u dit doet.

Met een parkeervergunning voor bezoekers of mantelzorgers kan uw bezoek of mantelzorger parkeren in een gebied waar betaald parkeren geldt zonder ter plekke te hoeven betalen. Hoeveel parkeeruren u standaard krijgt voor uw bezoekers, hangt af van het gebied waar uw vergunning geldig is. Met een parkeervergunning voor mantelzorgers krijgt u 400 uren per vergunning.

Parkeeruren op
Zijn de uren op of wilt u om een andere reden uren bijkopen? Dan kunt u 1 keer per vergunningjaar 50 parkeeruren bijkopen. Dat kost € 75.

Uren bijkopen
Informatie over hoe u uren kunt bijkopen en waar u op moet letten bij het kopen, vindt u op de pagina Parkeeruren bijkopen en meenemen.

VVD wil ondergronds parkeren onder het Stuyvesantplein en de Marialaan

Bron: Omroep West

DEN HAAG – De VVD Den Haag wil dat de gemeente jaarlijks 250 miljoen euro reserveert voor de aanleg en onderhoud van de infrastructuur. Dat blijkt uit het investeringsfonds voor Den Haag dat de liberalen zaterdag hebben gepresenteerd.

Al het geld van opbrengst groei herinvesteren
De VVD wil het principe groei met groei uitbreiden. Verder wil de VVD dat de opbrengsten van parkeergeld ten goede komen aan parkeeroplossingen. Zo kunnen ondergrondse parkeergarages worden betaald bij onder meer het Sint Aldegondeplein, Stuyvesantplein, Koningin Marialaan, Thomsonplein en bij het Gemeentemuseum.

Lees het hele artikel op de site van Omroep West.

Bezuidenhout start proef met laadpunten in ‘Hagenaartjes’

Bron: Gemeente Den Haag

Bezuidenhout krijgt 10 oplaadpunten voor elektrische auto’s in zogenaamde ‘Hagenaartjes’. Dit zijn de paaltjes die bomen beschermen tegen aanrijdingen. De gemeente plaatst de paaltjes op proef in maart 2018.

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. Dat is mooi, want elektrisch rijden is goed voor de luchtkwaliteit. Maar hoe zorgen we dat oplaadpunten niet teveel ten koste gaan van parkeerplekken voor iedereen? De gemeente start daarvoor in Bezuidenhout een proef met laadpunten in ‘Hagenaartjes’. Het idee is aangedragen door een actieve inwoner (Rik Hoekstra, foto, red.) van de wijk die zich inzet voor duurzaamheid.

Jacob Mosselstraat
De laadpunten komen in de Jacob Mosselstraat, aan de oneven zijde tussen de Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de Colignystraat.

Het aantal laadpunten in dit gedeelte van de Jacob Mosselstraat gaat hiermee van 4 naar 10. De laadpunten zijn vanaf 20 parkeerplekken te gebruiken. Bij de paaltjes komen geen gereserveerde parkeervakken voor elektrische auto’s. De verwachting is dat er altijd wel een parkeerplaats en vrij laadpunt te vinden is. Er zijn immers zoveel laadpunten in de straat.

De bestaande laadpalen op de hoek Jacob Mosselstraat/Juliana van Stolberglaan en Jacob Mosselstraat/2e Louise de Colignystraat en de bijbehorende gereserveerde parkeerplaatsen kunt u tijdens de proef niet gebruiken.

Proef

De proef duurt volgens de huidige planning tot eind oktober 2018. In deze periode onderzoekt de gemeente:

  • hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de laadpunten;
  • hoe de paaltjes in de praktijk werken;
  • of EV-rijders voldoende vrije laadplekken kunnen vinden en
  • wat buurtbewoners en gebruikers van de nieuwe manier van laden en parkeren vinden.

Als de resultaten goed zijn, is de bedoeling dat er op meer plaatsen in de stad Hagenaartjes met laadpunten komen.

Makkelijker een parkeerplek vinden in Bezuidenhout

Bron: VVD Den Haag

We willen natuurlijk het liefst allemaal onze auto zo dicht mogelijk bij huis parkeren. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk in de Haagse wijk Bezuidenhout (vooral in Bezuidenhout-Oost) Het komt hier regelmatig voor dat je meerdere rondjes door de wijk moet rijden voordat je een parkeerplek gevonden hebt. En soms sta je dan nog ver bij huis vandaan.

Wat de Haagse VVD betreft kan in sommige gevallen de invoering van betaald parkeren een oplossing zijn. Bijvoorbeeld wanneer een te hoge parkeerdruk wordt veroorzaakt door auto’s van dagjesmensen en bezoekers. Maar in Bezuidenhout zijn er simpelweg te weinig parkeerplekken voor bewoners. Een oplossing zou hier kunnen zijn om het vergunninggebied uit te breiden, of om extra parkeerplekken aan te leggen. En deze extra parkeerplekken kunnen o.a. gerealiseerd worden door ondergrondse parkeergarages. Wellicht wel onder het stuyvesantplein.

VVD-raadslid Monique van der Bijl: ‘Wij vinden niet dat je een half uur met je zware boodschappentas van je auto naar huis moet lopen. Dat is voor jezelf niet fijn, maar ook niet voor de mensen bij wie je de auto dan voor de deur zet. Daarom heb ik de wethouder ook gevraagd om de indeling van de parkeerzones in Den Haag opnieuw te gaan bekijken en om direct actie te ondernemen in de wijk Bezuidenhout’.

En goed nieuws, want dankzij een breedgedragen motie van de Haagse VVD wordt het vergunninggebied in Bezuidenhout nu uitgebreid! De straten die het Bezuidenhout met Mariahoeve verbinden worden nu bij het vergunninggebied van Bezuidenhout getrokken.

Uiterlijk 10 augustus reageren op het concept-ontwerpbestemmingsplan Bezuidenhout inzake dakopbouwen

Het concept van het ontwerpbestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening (Dakopbouwen) is geplaatst op de website ruimtelijkeplannen.nl. De directe link naar het bestemmingsplan is https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0518.BP0304GBezuidenh1-20CO

Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout, waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen ‘Wonen 1″ van ‘Wonen 2″ dakopbouwen te realiseren. De Afdeling was van oordeel dat gelet op de op dat moment gehanteerde gemeentelijke parkeernorm, niet  inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de parkeersituatie in het plangebied. Voor het overige deel is het plan onherroepelijk goedgekeurd.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van dakopbouwen is erop gericht dat bewoners zoveel mogelijk hun wooncarrière in hun eigen wijk kunnen maken. Het vergroten van de woning is daarin een belangrijk instrument. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig en/of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. De Afdeling heeft reeds eerder (voorbeeld, 201300657/1/R4 inzake “Seinpostduin 2012”) dit beleid in beginsel niet onredelijk geacht.

Dit beleid is inmiddels neergelegd in vrijwel alle Haagse bestemmingsplannen en in vele delen van de stad wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het vergroten van de eigen woning door middel van het toevoegen van een dakopbouw.

In het licht van het voor omschreven gemeentelijke beleid ten aanzien van dakopbouwen, de door de raad vastgestelde wijzigingen/aanvullingen op de nota parkeernormen en de rechtsgelijkheid wordt geen aanleiding, dan wel andere bijzondere overweging gezien, om de bewoners van de wijk Bezuidenhout een in een bestemmingsplan neergelegde mogelijkheid voor het realiseren van dakopbouwen te onthouden.

Om die reden wordt het in volledige heroverweging met de voorliggende partiële herziening Bezuidenhout, 1e herziening (Dakopbouwen) alsnog mogelijk gemaakt om dakopbouwen te realiseren op die woningen, gelegen binnen de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2, daar waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht.

Wij zien uw reactie graag uiterlijk 10 augustus 2017 tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag. Mocht u iets willen vragen over dit plan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Piccardt, per mail: monique.piccardt@denhaag.nl of telefoon: 070 – 353 3573.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Hoofd van de afdeling Juridische Zaken
mr. J.H. Potter

Kentekens aan- en afmelden kan voortaan met parkeerapp: COZITY

Vanaf 28 juni is er een app voor aan- en afmelden van kentekens bij parkeren. De app COZITY gebruikt u het voor aan- en afmelden van bezoekers, bedrijven en sportverenigingen.

Aanmelden van kentekens via COZITY heeft veel voordelen:

  • U kunt meerdere kentekens opslaan in uw adresboek en deze snel selecteren.
  • U kunt in 1 keer kentekens van bezoekers voor meerdere dagen aanmelden.
  • U hoeft geen extra handelingen te doen voor parkeren in het Centrum en Scheveningen na 0.00 uur. De aanmelding van bezoekers loopt hier ’s nachts gewoon door.

COZITY is verkrijgbaar in Google Playstore voor telefoons van Android en in de App Store voor iPhones. Zoek in de app store op COZITY. U voert de eerste keer in dat u de app in Den Haag wil gebruiken en u kunt aan de slag.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de parkeerapp op de pagina Bezoek aan- en afmelden voor parkeren via kenteken van de gemeente Den Haag.