Tagarchief: leerlingen

Zorgen over wachtlijsten basisscholen in Bezuidenhout

Het CDA Den Haag heeft vragen aan het stadsbestuur gesteld over de toekomst van het Haagse basisonderwijs. Ondanks maatregelen die de gemeente heeft genomen om wachtlijsten voor basisscholen tegen te gaan, krijgen verschillende scholen meer aanmeldingen dan ze plaatsen hebben. De CDA-fractie wil, met het oog op bevolkingsgroei in Den Haag, de garantie krijgen dat ook in de toekomst elk kind basisonderwijs kan volgen op een school in de buurt.

Het Wijkberaad Bezuidenhout deelt deze zorgen. In de wijk worden flink veel huizen bijgebouwd. Hoewel veel van deze nieuwbouwwoningen volgens de gemeente op doelgroepen zonder kinderen gericht zijn, zoals studenten en expats, verwacht het CDA dat in de (nabije) toekomst veel nieuwe kinderen in Bezuidenhout zullen wonen en spelen. De meeste scholen in de wijk hebben nu al wachtlijsten. Recent was het stijgende aantal kinderen van expats nog in het nieuws. Ismet Bingöl: ‘Al die kinderen moeten ergens naar school kunnen. Verschillende basisscholen in dit gebied hebben nu al meer aanmeldingen dan plaatsen, de situatie is met nog meer bewoners simpelweg niet houdbaar. Wij willen weten hoe de gemeente dit op gaat vangen.’

De werkgroep SZW (bestaande uit omwonenden van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en belanghebbenden) heeft dezelfde vrees en om die reden Koster laten weten ‘’dat de leefbaarheid in Bezuidenhout door de stijgende bewonersaantallen zal gaan verslechteren.”

School van de maand op DenHaag.nl: Van Hoogstratenschool

Grote verscheidenheid aan sporten
Een groen schoolplein, een dak vol zonnepanelen, een ruim aanbod van naschoolse sporten en een unieke ligging aan het Krajicek Playground Spaarwaterveld. De Van Hoogstratenschool in Bezuidenhout is een bloeiende school met gezonde sportieve ambities.

In de goed uitgeruste gymzaal op de 1ste verdieping van de school vertelt schoolsportcoördinator Arjan ter Heuw vol passie over de visie en de activiteiten van de Van Hoogstratenschool. Op dat moment is de naschoolse volleyballes bezig aan een climax: het eindspel!

Ten Heuw is al 6 jaar actief op de school. Daarnaast is hij 2 dagen per week actief op de Dr. M.M. Den Hertogschool welke zich vlakbij de Van Hoogstratenschool bevindt.

‘Kindgericht’, ‘Ondernemend’ en ‘Duurzaam’, dit zijn de 3 pijlers waarop de visie van de school is gebaseerd. Ten Heuw streeft deze visie ook op sportief vlak zo goed mogelijk na en wordt hierin gestimuleerd door de directie.

Regeling combinatiefunctiesSinds 1 januari 2015, doet de Van Hoogstratenschool mee met de regeling combinatiefuncties. De school organiseert naast de reguliere gymlessen wekelijks 8 uur naschoolse sport voor groep 3 tot en met 8. Daarnaast wordt er 1 uur per week besteedt aan de gewichtige vakleerkracht.
Het naschoolse sportaanbod wordt binnen de school breed gedragen, zo staat de directie volledig achter de regeling. Dit uit zich bijvoorbeeld in de hoge kwaliteit van het lesmateriaal Lichamelijke Opvoeding.

Krajicek playground Spaarwaterstraat
Direct naast de school ligt de Krajicek playground Spaarwaterstraat. Streetsport activiteiten vinden hier plaats voor de jeugd. De school en zijn directe omgeving wordt dan ook wel het ‘kloppend hart van Bezuidenhout’ wordt genoemd.

Breed sportaanbod na schooltijdDe Van Hoogstratenschool richt zich met het naschoolse aanbod steeds meer op het inactieve kind. Met een breed sportaanbod wil Ten Heuw ook deze doelgroep bereiken.

Ten Heuw is ook verantwoordelijk voor de activiteiten vanuit de verlengde schooldag. Het gaat hier voornamelijk om muziek, dans, culturele en kunstzinnige activiteiten, maar ook om huiswerkbegeleiding en voorbereiding op de brugklas.

Ten Heuw merkt dat kinderen die niet graag sporten soms wel vol energie aan het verlengde schooldag programma deelnemen.
‘Het belangrijkste is dat kinderen in beweging blijven. Of dit nu betekent dat ze de longen uit hun lijf rennen tijdens een vorm van competitie of helemaal opgaan in een dansstuk of schaakspel, beide zorgen ervoor dat kinderen participeren en in beweging zijn.’Afgelopen 2 schooljaren waren voetbal, volleybal, turnen en badminton populaire naschoolse sporten.

In de nabije omgeving van de Van Hoogstratenschool bevinden zich 2 voetbalverenigingen: VUC en VV Haagse Hout. In de huidige groep 8 van de school zit bijna een compleet meidenelftal die bij VUC voetballen. Badmintonvereniging ‘Drop Shot’, ook gehuisvest in Bezuidenhout, heeft een actieve Jeugdsportcoördinator. Thimon de Raaf (JSC Drop Shot) heeft de afgelopen tijd met succes de badmintonsport gepromoot in de school.

Ouders
Opvallend is de fanatieke ouderraad van de Van Hoogstratenschool. Deze heeft zelfs helemaal zelfstandig de avondvierdaagse georganiseerd. De school heeft afgelopen schooljaar ook meegedaan aan de volgende sportactiviteiten:

  • de City Pier City,
  • het stedelijk schoolbasketbaltoernooi,
  • het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij VUC
  • en als klap op de vuurpijl de Koningsspelen op het Spaarwaterveld.

Het Spaarwaterveld wordt steeds beter en sportiever ingericht voor jong en oud. Er komt nu zelfs een paviljoen!

De toekomst:

  • Nóg breder aanbod van naschoolse sportactiviteiten inclusief denksport en kleine onbekende sporten,
  • Nóg meer en betere samenwerking met de kinderopvang en andere partijen in de wijk,
  • Het Spaarwaterveld en de samenwerking met Streetsport nog beter inzetten,
  • Nóg betere samenwerking met de sportverenigingen in Bezuidenhout en daaromheen.

Kortom, De Van Hoogstratenschool ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Maar nu eerst genieten van een welverdiende zomervakantie. Tot volgend schooljaar!