Tagarchief: KLeine Loo

Kap 20 populieren aan Het Kleine Loo

De gemeente gaat in de week van 17 oktober tot en met 1 november 2016 20 populieren aan Het Kleine Loo kappen. Er komen 20 nieuwe bomen voor terug.

Aan Het Kleine Loo staan 20 populieren die een gevaar opleveren voor de veiligheid op straat. In december 2015 is hiervoor een kapvergunning verleend. Nu de bezwarentermijn en het broedseizoen zijn afgelopen, kan de gemeente de bomen kappen en vervangen. De gemeente verwacht geen afsluitingen voor het verkeer.

Herplant
De herplant bestaat uit 11 zomereiken (Querus robur), 2 moeraseiken (Quercus palustris), 2 essen (Franxinus excelsior), 1 esdoorn (Acer rubrum), 2 elzen (Alnus glutinosa), 1 Japanse notenboom (Gingko biloba) en 1 linde (Tilia x europaea). Om de nieuwe bomen te kunnen planten moet eerst de plantplek worden verbeterd. Het moment van de herplant is nog niet bekend maar valt in het plantseizoen van medio oktober 2016 tot medio maart 2017.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. U kunt de brief hier downloaden.

Meer informatie
Meer informatie over het populierenvervangingsplan vindt u op de pagina bomen.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer A-J van de Scheur via (070) 353 62 83.

Najaarsprogramma voor enthousiaste hobbyfilmers

Op 15 augustus a.s. presenteert de HAF (Haagsche Amateur Filmclub) haar najaarsprogramma. In de VUC-kantine aan Het Kleine Loo 1, 2592 BW Den Haag. Van 20.00 tot 22.30 uur.

Bent u een gevorderde filmer maak kennis met de activiteiten van de HAF.  Leerzaam voor wie meer uit zijn camera en montageprogramma wil halen.

De HAF is een actieve filmclub, een bron van kennis en inspiratie. Een aantal prijswinnende films worden vertoond, die laten zien dat instructie en creativiteit tot boeiende films leiden.

Kijk op de website www.haagscheamateurfilmclub.nl en kom naar de HAF. En ontvang daar een bon voor 3 gratis filmclubavonden. U bent van harte welkom!