Tagarchief: Jeannette doll

Jeannette Doll uit Bezuidenhout geridderd

Mevrouw J.M.J.F Doll-Gras, woonachtig aan de Schenkkade, kreeg vorig jaar al een stadsspeld voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger in Den Haag. En dankt nu een hoge koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag. Terwijl ook haar bijdragen aan het Wijkberaad Bezuidenhout, haar voorzitterschap van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag en haar voorzitterschap van het Liduinakoor niet onvermeld mogen blijven.

Een overzicht van haar activiteiten:

  • Initiatiefnemer en voorzitter Stichting 3 maart 1945
  • Voorzitter Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage
  • Vice-voorzitter en rondleider Stichting Atlantikwall Museum
  • Lid werkgroepen/commissies Wijkberaad Bezuidenhout
  • Diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag
  • Lid en voorzitter van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag
  • Voorzitter Liduinakoor
  • Lid kerkbestuur en redactielid van de Parochie St. Liduina
  • Bestuurslid Stichting Straat Consulaat

Stadspenning Den Haag voor Jeannette Doll

Jeannette Doll, oud-voorzitter van de Haagse afdeling van het CDA, en woonachtig aan de Schenkkade, heeft uit handen van wethouder Karsten Klein de stadspenning ontvangen. Dat gebeurde tijdens de CDA-bijeenkomst van afgelopen zaterdag. Zij werd hiermee beloond voor haar activiteiten als bestuurslid en oprichter van onder meer de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, de herdenking 3 maart bombardement Bezuidenhout, Nationale Herdenking Den Haag en haar activiteiten bij de Liduinakerk.

De Stadspenning bestaat sinds 1977. Deze bronzen legpenning is bedoeld voor vrijwilligers die 25 jaar of langer bestuurlijk actief zijn. De penning is ook voor vrijwilligers die na 20 jaar of meer hun bestuursfunctie neerleggen. Ook vrijwilligersorganisaties die 50 jaar of langer bestaan, kunnen in aanmerking komen voor de Stadspenning.