Tagarchief: ijsclubweg

Ecomarkt 'Van Gogh langs de Schenk"

Zondag 28 augustus
Feestelijke Opening om 12 uur van de wandelroute ‘Van Gogh langs de Schenk’ door de stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard tijdens de ecomarkt langs de Schenk.

Vincent van Gogh (1853-1890) heeft aan de Schenkstraat gewoond en gewerkt. Vandaar dat er nu een wandeling is die vanaf zijn atelier helemaal langs de Schenk, het bijzondere 14e eeuwse watertje, langs het spoor steeds landelijker langs mooie tuinen, het water en de Molen naar Mariahoeve voert.

Dit verborgen natuurmonumentje aan de zoom van Den Haag en Voorburg behoeft meer aandacht, treedt in het voetspoor van Vincent van Gogh. Sinds kort zijn zelfs de afvalbakken langs de Schenk á la Van Gogh opgesierd met kindertekeningen (van de Liduinaschool én den Hertogschool).

Op zondag 28 augustus om 12 uur wordt deze route “Van Gogh langs de Schenk” feestelijk geopend met de presentatie van het wandelrouteboekje tijdens het biologische eco-marktje langs de Schenk. Dit wandelrouteboekje wordt hierbij overhandigd aan de stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard die dit “Schenk’project op de voet heeft gevolgd.

De ecologische markt slingert langs de rand van de Schenk met veel aandacht voor duurzaam tuinieren, voor meer groen door operatie Steenbreek en voor natuurwandelingen. Daarnaast is er informatie over het boomspiegelproject en energiezuinig wonen.

Er kunnen waterdiertjes gevangen worden, er is een bootje om te varen over de Schenk, er kan geschilderd worden en een beeldje gemaakt worden. Zélfs de Molen zal draaien! Bovendien zullen er wat bijzondere producten te koop zijn, zoals eerlijke bijenhoning , kunstkaarten, zaden en aarde.

Kortom een groene dag langs de prachtige groene Schenk omzoomd door gele zonnebloemen.

Locatie: IJsclubweg en IJsclubpad Bezuidenhout bij de Nieuwe Veenmolen en de tuinen. (IJsclubweg 5/ 2593 HH – Den Haag)

Zondag 28 augustus Opening om 12 uur Eco-markt : 12 uur – 17 uur

Meer informatie: Nicole Mekel / Natuurlijk Nicole tel 06-26668727 www.natuurlijknicole.com

11-21 juli: Werkzaamheden fietspad IJsclubpad

Op maandag 11 juli 2016 starten herstelwerkzaamheden aan het fietspad IJsclubpad. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute volgen.

De constructie onder het fietspad die de twee sloten met elkaar verbindt (de duiker) is te laag aangelegd. Om die op de juiste hoogte te brengen, moet het fietspad over de hele breedte worden afgesloten.

Omleiding
Fietsers kunnen een omleiding volgen via de Laan van Nieuw Oost-Indië/Laan van Nieuw Oosteinde en via de Hofzichtlaan (station Mariahoeve). De omleiding staat met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot ongeveer 21 juli 2016.

Aan- en afvoer van materiaal
De aannemer (BAM Wegen) maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van de tunnel aan de kant van de Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan.

Bewonersbrief
Bewoners hebben een brief van de gemeente gehad over de werkzaamheden. U kunt de brief hier lezen.

Bewonersbrief Werkzaamheden fietspad IJsclubpad (PDF, 360 kB)

Vaststelling Voorontwerp sterfietsroute Centrum – Bezuidenhout – Leidschenveen

Voorstel van het college inzake Vaststelling Voorontwerp sterfietsroute Centrum – Bezuidenhout – Leidschenveen

Het streven in Den Haag is om het fietsgebruik in de periode 2010-2020 met 30% te laten groeien. Om het fietsen aantrekkelijker te maken, moet de kwaliteit van het fietsnetwerk toenemen. Dit wordt bereikt door onder meer een beter wegdek en routes die het fietsverkeer beter laten doorstromen én meer ruimte bieden aan de fietsers. Het realiseren van de zogenoemde sterroutes draagt in belangrijke mate bij aan het creëren van een beter fietsklimaat in de stad.

Het tracé dat is uitgewerkt begint in het centrum op het Spui hoek Veerkades en loopt via het Prins Bernhardviaduct, Juliana van Stolberglaan, IJsclubweg, IJsclubpad, Voorburg, Schrepelpad, fietsbrug A4 en Nieuweveensepad naar de gemeentegrens met Zoetermeer. Met het plan worden de fietsvoorzieningen op het grondgebied van de gemeente Den Haag over de gehele lengte van de route verbeterd. Dit ontwerp omvat oplossingen voor de “ontbrekende schakels” die op de route aanwezig zijn. Met de realisatie van deze sterroute wordt ook het kruispunt Carel Reinierszkade – IJsclubweg opnieuw ingericht. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Burgerinitiatief IJsclubweg, waarin gevraagd wordt om een verkeersveilige inrichting van deze kruising (RIS 249681 en RIS 250240). In 2012 zijn tijdelijke maatregelen genomen om de overzichtelijkheid van de kruising te verbeteren. Met de aanleg van de sterroute wordt de kruising definitief veilig heringericht.

Daarnaast bevinden zich op de sterroute nog twee “ontbrekende schakels” die niet in dit Voorontwerp zijn opgenomen maar wel ruimtelijk zijn onderzocht en onder een ander programma worden gerealiseerd. De eerste is het Prins Bernhardviaduct ter hoogte van het busplatform. In samenhang met de herinrichting van het busplatform bij Den Haag Centraal zal hier ook de positie van de fietsers worden verbeterd (RIS 282244). De tweede ontbrekende schakel ligt op grondgebied van de gemeente Leidschendam Voorburg.

Inspraakproces
De inspraakperiode omvatte een formele inspraakperiode van acht weken, van 5 augustus tot en met
29 september 2013. Het concept voorontwerp (RIS 260579) heeft gedurende deze periode ter inzage gelegen op het stadhuis en op het Stadsdeelkantoor Haagse Hout. Op 10 september 2013 is een inloopavond georganiseerd in het wijkcentrum Bezuidenhout.

Klik voor een uitgebreidere toelichting het onderstaande document:
RIS293906 Vaststelling voorontwerp sterfietsroute Centrum Bezuidenhout Leidschenveen.pdf (1.474,67 kB)

Fietspad IJsclubpad (Bezuidenhout) vernieuwd

Op de foto: wethouders Floor Kist en Tom de Bruijn.

Het IJsclubpad in het Bezuidenhout is vernieuwd. De wethouders Tom de Bruijn (Den Haag) en Floor Kist (Voorburg) hebben er als openingshandeling een boom geplant. Het fietspad is onderdeel van de nieuwe sterfietsroute van het centrum, via het Bezuidenhout en Voorburg naar Leidschenveen. Het IJsclubpad ligt in het groengebied tussen de spoorlijnen naar Leiden en Zoetermeer en wordt veel gebruik.

Het groene oor earthview gekanteld

Het fietspad had een paar rare knikken en gaf veel fietsers een onveilig gevoel, vanwege de twee tunneltjes en de slechte verlichting.

Het fietspad is nu rechtgetrokken en opnieuw geasfalteerd met rood, comfortabel asfalt. Fietsers en voetgangers krijgen daardoor een beter zicht, wat met name in de avond en nacht de sociale veiligheid ten goede komt. Er zijn knotwilgen geplant en de twee slootoevers hebben bijzondere beplanting gekregen.

De gemeente werkt nog aan de verdere ontwikkeling van het groengebied, bijgenaamd het Groene Oor. Er komt een veld gevuld met PV-panelen waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Voor de andere helft wordt nog gezocht naar een duurzame ecologische invulling. Hiervoor is onlangs een prijsvraag gestart. Later dit jaar wordt het voorlopig ontwerp van de sterfietsroute naar Leidschenveen vastgesteld.

ijsclubpad nieuw

1 februari t/m 15 maart afgesloten: werkzaamheden aan het fietspad IJsclubpad

Van 1 februari tot 15 maart 2016 wordt het fietspad aan het IJsclubpad vervangen door een nieuw fietspad. In deze periode is het fietspad afgesloten.
Het huidige fietspad met een haakse bocht wordt vervangen door een nieuwe fietspad. Dit vormt een rechte lijn tussen de twee fietstunnels onder de spoorlijnen.
Aan allebei de kanten van het nieuwe pad komen sloten met natuurvriendelijke oevers. Langs het fietspad komen 5 knotwilgen.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden van 1 februari tot ongeveer 15 maart is het huidige fietspad afgesloten. De grond onder het huidige fietspad wordt dan gesaneerd.
Fietsers kunnen de omleiding volgen via de Laan van Nieuw Oost Indië/Nieuw Oost Einde en via de Hofzichtlaan (Station Mariahoeve). Borden geven de omleidingsroute aan.
Bouwverkeer via tunnel Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan
De aannemer BAM Wegen maakt voor de aan- en afvoer van materiaal gebruik van de (hoge) tunnel aan de Voorburgse zijde (Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan).

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen: Bewonersbrief aanleg fietspad IJsclubpad (PDF, 1044 kB)

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de directievoerder, de heer Leo Spanjaard, via telefoonnummer (070) 353 3360.

Klusweekend Vereniging Natuurtuinen Groene Schenk

Lieve vrienden van de Vereniging Natuurtuinen Groene Schenk en van voorheen het Groene Oordtje.
Na 2 jaar zijn we nog steeds onder de indruk van het meeleven met en de vele liefdevolle attenties voor verhuisde tuin. De natuur herstelt zich, mede dankzij alle inzet , wonderwel van de ingrijpende kaalslag en begint er weer prachtig uit te zien.

2014 was een jaar van keihard werken, 2015 een mooie zomer waarin velen genoten van de rust van de natuur. De bezieling is duidelijk meeverhuisd. Zelfs de rivierkreeft heeft de weg terug gevonden en vol enthousiasme Dini in haar vinger gegrepen.
Maar . . . nog niet alles is in orde.

Deze herfst zijn er nog een paar zware klussen te doen waarbij we hulp goed kunnen gebruiken. Ons idee is om zaterdag 24 oktober vanaf 10 uur met uitloop naar zondag op de tuin aan de gang te gaan. Wij zorgen voor koek en zoopie.

Er is zoals bekend geen elektra. Het is fijn als je gereedschap zoals boormachine en spa mee wilt nemen.

De klussenlijst tot nu u toe:

  • De dode Ginkgo en 3 fruitbomen diep uit graven, de waterdoorlaatbaarheid in het plantgat verbeteren en als het al kan de nieuwe bomen in de verse grond planten.
  • Rekken bouwen voor braam en bes van het dode hout.
  • 4 of 5 betonijzer roosters 10 x 10 bij 2,5 meter halen, bevestigen aan bestaande pergola’s, zo mogelijk klimplanten aanbinden.
  • Nieuwe kraan in de regenton monteren.
  • Dakgoten nalopen.
  • Vaste plantenborder leeghalen en herinrichten.
  • Klein snoeiwerk.
  • Onkruid verwijderen vooral langs en tegen de vijveroever.

We zien jullie graag Zaterdag 24 oktober vanaf 9.30 u met, afhankelijk van weer en wind, een uitloop naar zondag. Wat je aan gereedschap hebt, accu boormachine, spa, graag meenemen
Vanzelfsprekend zorgen Dini en ik voor koffie, thee, een pan soep, broodjes en wat jullie verder ook maar nodig hebben. Graag een berichtje als je mee wilt doen: info@degroeneschenk.nl!

We hopen op veel reacties,

Hartelijke groet,
Dini Kuijer en Cocky Hoek

www.degroeneschenk.nl

Brief wethouder inzake rechttrekking fietspad “Groene Oor”

Geachte voorzitter,
Met deze brief informeer ik u over het besluit van het college van 13 oktober 2015 om het fietspad IJsclubpad recht te trekken, zie bijlage RIS 287217 (pdf 300 kB).

Het fietspad IJsclubpad is onderdeel van de ca. 8½ kilometer lange sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen. Het fietspad kruist een gebied tussen twee spoorlijnen dat ook wel het “Groene Oor” wordt genoemd. Om het braakliggende terrein tot duurzame ontwikkeling te krijgen (bijv. door de aanleg van een zonneveld) en de realisatie daarvan mogelijk te maken, zijn de benodigde percelen aangekocht van NS Vastgoed B.V. (RIS 273481). Vervolgens kunnen marktpartijen hier (onder voorwaarden) een duurzame ontwikkeling zoals een zonneveld realiseren.

Nu de percelen zijn aangekocht is het ook mogelijk om het huidige fietspad langs de IJsclubweg recht te trekken. Het is wenselijk dit uit te voeren voordat de gronden worden uitgegeven / verhuurd of de zonnepanelen worden geplaatst. Er is financiële dekking aanwezig onder de voorwaarde dat het rechttrekken van het fietspad nog in 2015 wordt uitgevoerd. Er is voor het rechttrekken van het IJsclubpad een voorontwerp opgesteld en vastgesteld door het college. Daarmee is vooruit gelopen op de vaststelling van het voorontwerp voor de gehele sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen (planning vaststelling eind 2015).

Naar verwachting kan de uitvoering nog in het laatste kwartaal van 2015 van start gaan. Het verwijderen van het huidige fietspad kan eventueel ook in 2016 worden uitgevoerd. Het rechttrekken van het fietspad in 2015 is mogelijk mits de benodigde vergunningen tijdig worden verleend en de procedures zonder tijdsverlies worden doorlopen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu,
Tom de Bruijn