Tagarchief: haagse bos

Robin Hood Speelbos vernieuwd!

Bron: Boswachtersblog
Auteur: Boswachter Jenny van Leeuwen

Het is bijna zover, het Robin Hood speelbos in het Haagse bos zal binnenkort worden vernieuwd! Na een stemproces op 10 mei 2017, is er door de kinderen gekozen voor het winnende ontwerp. Het zal een uitdagend speelbos worden, waar kinderen van jong tot oud veel plezier van zullen beleven.

De werkzaamheden voor de vernieuwing van het speelbos zullen in de week van 30 oktober 2017 plaatsvinden. De bouw van het speelbos zal in twee fases worden uitgevoerd. Rond 24 november zal de eerste fase worden afgerond. De tweede fase zal in 2018 starten. Mede namens de gemeente Den Haag, alvast veel speelplezier gewenst!

Werkzaamheden voor een vitaal Haagse Bos

Bron: Boswachtersblog Staatsbosbeheer
Boswachter Jenny van Leeuwen 

Staatsbosbeheer start met werkzaamheden ten behoeve van groot onderhoud in het Haagse Bos. Dit is nodig om het bos vitaal en gevarieerd te houden. Eerst zijn de bomen zorgvuldig geselecteerd en gemarkeerd. Deze bomen kunt u herkennen aan een rode of gele stip. Volgend jaar worden de rood gemarkeerde bomen gekapt en afgevoerd. Tachtig bomen hebben echter een gele stip. Dit zijn dode bomen langs de paden welke een gevaar kunnen vormen voor de recreant. Deze bomen worden vanaf volgende week al weggehaald.

Lees verder in het boswachtersblog van Staatsbosbeheer.

Boswachter Jenny is trots op het groen in Den Haag en kijkt uit naar de toekomst

Bron: Boswachtersblog
Door: Boswachter Jenny van Leeuwen

Den Haag is onlangs verkozen tot groenste stad van Nederland 2017. Dat is een hele mooie titel voor de stad. En daar zijn wij als beheerder van het Haagse Bos, Malieveld en de Koekamp natuurlijk ook heel trots op. Staatsbosbeheer is al meer dan 100 jaar beheerder van dit gebied, waar vele eeuwen geleden de graven van Holland kwamen jagen en op het Malieveld het Maliespel speelden. Inmiddels omringd door een hele stad, kun je in het Haagse Bos nog steeds over de oeroude strandwallen wandelen. Het is de groene long van Den Haag.

Het belang van een groene omgeving komt – juist ook in onze steden – weer steeds vaker op de agenda’s van bestuurders, bedrijven en onderzoekers te staan. Hoe belangrijk groen is voor onze gezondheid blijkt ook uit steeds meer onderzoeken. Het is goed voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Groen krijgt ook steeds meer waardering als essentieel ingrediënt voor het versterken van het woon- en vestigingsklimaat in Nederland.

Verbinden
Om dit nog verder te versterken, werken we samen met de gemeente Den Haag aan de groene stadsentree vanaf station Centraal naar de Koekamp en het Haagse Bos. De wens is om stad, het station en het Haagse Bos meer en beter te verbinden met elkaar. En die verbinding is het groen. Zo wordt de overkapping over de A12 achter de Malietoren verbreed en beplant. Er komt ook een fiets- en wandelpad overheen, zodat je vanuit de Koekamp zo door kunt fietsen of wandelen het Haagse Bos in. Of omgekeerd de stad in, natuurlijk.

Lees verder op het boswachtersblog

Start voorbereidingen boswerkzaamheden Haagse Bos

Staatsbosbeheer start de komende weken in het Haagse Bos met de voorbereidende werkzaamheden voor het dunnen van bepaalde delen van het bos. De dunning is nodig om het bos gezond en vitaal te houden. Vanaf 18 juli worden eerst de bomen zorgvuldig geselecteerd en gemarkeerd, ofwel in vaktermen `geblest’. Deze bomen kunt u herkennen aan een oranje stip of streep. In de winter worden de gemarkeerde bomen gekapt en afgevoerd.

Bos blijft bos
Voor een vitaal en gevarieerd bos is het nodig om het bos regelmatig uit te dunnen. Na het dunnen ontstaat meer ruimte voor andere bomen om op een goede manier uit kunnen groeien. Op een aantal plekken in het bos ontstaan open plekken zodat het zonlicht de bodem kan bereiken. Dit geeft jonge bomen, planten en struiken meer kans om te groeien, zodat de volgende generatie bos zich volwaardig kan ontwikkelen. Van een gezonde ondergroei profiteren ook de vogels, zoogdieren en insecten in het bos. Er wordt niet méér geoogst, dan er bijgroeit, dus bos blijft bos.

Ruimte voor oude bomen
Rondom enkele zeer oude bomen worden de jongere bomen weggehaald, waardoor ze meer ruimte krijgen, beter doorgroeien en in het zicht komen van de bezoekers. Juist deze beeldbepalende bomen geven de bossen de allure en kwaliteit van het oeroude stadsbos.

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels of verblijfplaats van vleermuizen aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Natuur en recreatie
In het Haagse Bos spelen natuur én recreatie een belangrijke rol. Een vitaal en gevarieerd bos zorgt voor een betere beleving van het Haagse Bos.

Een deel van het gekapte hout zal blijven liggen in het bos. Dood hout heeft namelijk een belangrijke ecologische waarde. Zo vinden paddenstoelen, insecten en spechten vaak juist een plek in dood hout. Om deze reden zal Staatsbosbeheer juist ook een percentage dode bomen in het bos laten staan.

Tijdens de werkzaamheden in de winter kan het voorkomen dat paden op enkele plaatsen niet goed begaanbaar zijn door beschadiging van werkverkeer. Deze paden worden na de werkzaamheden weer netjes hersteld.

Unicef-loop door Haagse bos levert 262.871 euro op

Nederlandse leerlingen halen 262.871 euro op tegen kinderarbeid

Op 12 juni, de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, maakte UNICEF ambassadeur Nicolette van Dam het ingezamelde bedrag van 262.871 euro bekend bij de allereerste loop in het Haagse Bos. ‘Leerlingen uit heel Nederland hebben echt hun best gedaan om kinderen te helpen die elke dag zwaar werk moeten doen.’ De 300 aanwezige scholieren waren tevreden met het opgehaalde bedrag. ‘Ik hoop dat we zo een boodschap doorgeven aan de wereld’, aldus de negenjarige Richlyn.

Op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor kinderen die werk doen dat schadelijk is voor hun gezondheid of ontwikkeling. Mark Wijne, kinderarbeid-expert bij UNICEF: ‘In totaal zijn er over de hele wereld ruim 168 miljoen kinderarbeiders. Ze werken in de landbouw, als huissloven, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken. Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het zeer schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.’

Toekomst
Wereldleiders spraken in 2015 af dat alle vormen van kinderarbeid in 2025 de wereld uit moeten zijn. ‘Een kinderarbeidsvrije wereld is mogelijk, als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Voor bedrijven betekent dit dat zij inzicht moeten hebben in hun productieketen en actief beleid moeten voeren tegen kinderarbeid. Overheden spelen hierin natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook ouders, kinderen zelf en consumenten moeten begrijpen wat hun rol is en hun stem laten horen’, zegt Mark Wijne.

Sponsorloop
Tijdens diverse UNICEF lopen door heel Nederland liepen kinderen het afgelopen schooljaar tegen kinderarbeid. ‘We kunnen niet toekijken en niets doen’, vindt Nicolette van Dam. Daar is de zevenjarige Suus het ook mee eens. ‘Ik heb pijn aan mijn heup van al het rennen, maar dat is het wel meer dan waard.’ Ook de tienjarige Diraino is blij dat hij meegedaan heeft. ‘Ik hoop dat kinderarbeid stopt en dat die kinderen spullen krijgen om mee te spelen en te leren.’

Ivoorkust
UNICEF gaat het geld besteden aan projecten in Ivoorkust. In dat land werken 1,4 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider. Van die kinderen werken er 155.149 onder gevaarlijke omstandigheden in de cacaosector. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld, ongeveer een derde van de wereldproductie komt uit dit West-Afrikaanse land.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/RqkpxJebc9E” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Tijdelijke proef met ‘fietsers te gast’ op een voetpad in het Haagse Bos

Staatsbosbeheer voert een kleinschalig experiment uit met ‘fietsers te gast’ op een wandelpad in het Haagse Bos. Deze proef loopt van 15 juni t/m 15 oktober 2017. Daarna gaat Staatsbosbeheer kijken of de proef al dan niet is geslaagd en of dit concept een definitief karakter kan krijgen.

Dwarsverbinding voor fietsers
Het Haagse Bos ligt midden in de stad Den Haag en is relatief klein terwijl er juist veel mensen komen om de hectiek van de stad te ontvluchten en van de rust en de natuur te genieten. Om die rust goed te bewaren, is fietsen beperkt mogelijk. Er is wel een goede oost-west verbinding voor fietsers over de volle lengte van het bos en een enkele dwarsverbinding. Het gebruikersplatform van het Haagse Bos heeft Staatsbosbeheer gevraagd of er in het meest zuid-westelijke deel van het bos een extra dwarsverbinding voor fietsers mogelijk is. Na overleg is gezamenlijk besloten om middels een proef ‘Fietsers te gast’ te kijken of dit gaat werken.

Fietsers te gast
Vanaf 15 juni staan er op het betreffende pad borden in het bos met de tekst ‘fietsers te gast’. Dit houdt in dat fietsers op deze plek maximaal 15 km per uur mogen rijden en dat zij voetgangers voorrang geven. Deze proef betreft nadrukkelijk alleen daar waar dit duidelijk is aangegeven. Op de rest van de wandelpaden blijft de situatie onveranderd en is het voor fietsers niet toegestaan om op het wandelpad te rijden.

Proef
Staatsbosbeheer realiseert zich dat op snelheid en voorrang geven moeilijk te handhaven is, maar vertrouwt op de medewerking van de fietsers en het onderlinge respect van de bezoekers aan het bos. Bovendien is dit een tijdelijke situatie. Na de proef wordt de fietsverbinding hier weer opgeheven en wordt geëvalueerd of en hoe het ‘fietsers te gast’ een definitief karakter kan krijgen.

Beter bereikbaar
Het speelbos Robin Hood en de Walter Boerweide worden met het ‘fietsers te gast’-pad beter bereikbaar voor fietsers. Dit is een groot voordeel voor bijvoorbeeld ouders met kinderen in zitjes of fietsbakken. Zij hoeven nu niet meer het laatste stuk naar de weide of het speelbos te lopen naast hun fiets. Mede daarom zien Staatsbosbeheer en de gebruikersplatform het ‘fietsers te gast’- pad als een welkome aanvulling in het Haagse Bos. Nu nog afwachten hoe de bezoekers aan het bos het experiment ervaren!

Column boswachter Jenny van Leeuwen: Weet waar je loopt

Deze column staat in Toeractief, een wandel- en fietsmagazine met routes en achtergrondverhalen www.toeractief.nl.

Als boswachter zeg ik vaak: “Weet waar je loopt!” Tijdens mijn excursies wordt duidelijk wat ik daarmee bedoel. Want hoe verder we de natuur in trekken, hoe meer verhalen uit het verleden opdoemen. De natuur is op veel plekken een levend museum.

In het Haagse Bos is nog goed te zien waar de duizenden jaren oude strandwal ligt. Ook kun je inmiddels begroeide ‘oude duinen’ zien, waar ooit de zee grensde. Sommige grillige bulten in het bos zijn begraven bunkers uit de tweede wereldoorlog. Het Haagse Bos is in het vroege voorjaar beroemd om de voorjaarsbloeiers, zoals de wilde hyacint en de bosanemoon. Deze bloeiers verwijzen naar een -letterlijk- rijk verleden. De rijke adel reisde in vroeger tijden als eerste over de landsgrenzen en kwam daar prachtige voorjaarsbloeiers tegen. Men nam deze planten mee naar Nederland en plantte ze bij hun landhuizen. Niet voor niets groeien de voorjaarsbloeiers voornamelijk om en nabij de landgoederen, zoals het Haagse Bos. De officiële naam van de voorjaarsbloeiers, ‘stinsenplanten’, verwijst naar deze historie: stins betekent namelijk ‘stenen huis’ in het Fries.

Weet waar je loopt. Stinsenplanten vertellen een verhaal over het verleden…

Met het beschermen van natuur, beschermen we ook de cultuurhistorie van een gebied. Ook de Duivenvoordse Polder, net achter Den Haag, is zo’n cultuurhistorische parel. Deze polder is een oude strandvlakte die tussen de strandwallen is gelegen. Op de lage, drassige grond is veen gevormd. Dit veen was altijd te nat en dus te zwak om op te bouwen. Het is dus nog altijd een mooi, open landschap. Het oude verkavelingspatroon met de boerderijen op de aangrenzende strandwal én de percelen met hakhoutbossen, is sinds de middeleeuwen onveranderd gebleven. In het Groene Hart zijn nog oude kades te bewandelen, die ooit zijn opgeworpen als bedijking tussen de verschillende polders en als afvoerroute voor het gewonnen turf. De inkepingen in deze kades zijn oude ‘haventjes’ waar schepen aanmeerden om goederen over te laden op schepen in aangrenzende hoger- of lagergelegen polders. Ook eeuwenoude ‘pestbosjes’ zijn hier nog herkenbaar aan de rand van de graslanden. Dit zijn bosjes met eromheen een sloot, waar men in vroeger tijden het zieke, overleden vee begroef.

Veel mensen lopen of fietsen al jaren op plekken, waarvan ze niet weten wat het landschap hen vertelt over het verleden. Terwijl het juist zo leuk is om te begrijpen wat je ziet! Er gaat dan een nieuwe, of eigenlijk juist eeuwenoude, wereld voor je open. Een wereld vol historie en verhalen. De omgeving waar je bent blijkt een levend museum waar de tijd nagenoeg heeft stilgestaan. En als je dan eenmaal weet waar je loopt en je het rijke verleden ziet, dan sta je als vanzelf zélf ook even helemaal stil…

Onderzoek naar zoogdieren in het Haagse Bos

Boswachter Jenny van Leeuwen

De vleermuizen worden in het voorjaar weer wakker uit hun winterslaap! Als je in de schemer goed kijkt, dan zie je ze alweer tevoorschijn komen uit huizen of oude bomen. Sinds kort is uit onderzoek wederom gebleken dat het Haagse Bos een prima rust-, kraam- en jachtgebied is voor vleermuizen. Er werden zes soorten vleermuizen gevonden: de watervleermuis, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. Ook het voorkomen van marterachtigen, is onderzocht.

Voedselgebied voor dwergvleermuis
Tussen april en december 2016 heeft er in het eerste deel van het Haagse Bos (tussen de Laan van NOI en de A12) onderzoek plaatsgevonden naar zoogdieren in het Haagse Bos in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap. Uit dit onderzoek is gebleken dat het Haagse Bos een belangrijke rol vervult als voedselgebied voor diverse dwergvleermuispopulaties. Deze soort bevindt zich in de huizen rondom het Haagse Bos, maar ze halen hun voedsel in het Haagse Bos. In de schemer en ’s nachts jagen ze er op insecten. Ook zijn er enkele slaapplekken gevonden voor mannetjes dwergvleermuizen.

Kraamkolonie watervleermuis
Ergens midden in een bosperceel is in een beuk een kraamkolonie gevonden van watervleermuizen. De watervleermuizen zijn aangetroffen tijdens veldonderzoeken met batdetectors. Met een batdetector worden ultrasone geluiden hoorbaar gemaakt, waarna ze door een geoefend oor iets kunnen zeggen over de soort en het gedrag wat hoorbaar is. Watervleermuizen worden tot de relatief kleinere vleermuissoorten van Nederland gerekend, maar het lijkt heel wat met 20-30 cm spanwijdte. Zij jagen vlak boven het wateroppervlak van beschutte waterpartijen en vijvers in landgoederen en parken.

Rosse vleermuis laat zich vangen
Er zijn soorten die niet gemakkelijk met een batdetector of op een andere methode kunnen worden opgespoord. Daarom zijn er ook mistnetten ingezet om vleermuizen te vangen. De gevangen vleermuizen worden dan na een kort onderzoek weer zo spoedig mogelijk losgelaten en vinden al gauw weer hun eigen weg in het bos. Alleen de rosse vleermuis werd op deze manier gevangen. De rosse vleermuis behoort tot de grootste vleermuissoorten in Europa. Ze vliegen hoog en snel; tot wel vijftig kilometer per uur. Ze jagen op de wat grotere insecten, die ze in de vlucht vangen en eten.

Talloze leuke portretfoto’s
Naast het onderzoek naar vleermuizen werd met cameravallen gekeken of er nog andere opvallende of zeldzame soorten in beeld konden worden gebracht in het Haagse Bos, zoals bijvoorbeeld de boommarter. Helaas werd de boommarter niet gevonden in dit deel van het bos. Er zijn met de cameravallen wel talloze leuke foto’s gemaakt van andere zoogdieren, waaronder deze van jonge vosjes:

Spelende jonge vosjes Foto: Regelink Ecologie & Landschap

Bijzonder soortenrijk bos!
In 2013 werd ook al uitgebreid onderzoek gedaan naar zoogdieren en dan in het hele bos. Toen werd ook al geconcludeerd dat het Haagse Bos een bijzonder soortenrijk bos is. Destijds werden de vleermuizen niet meegenomen in het onderzoek. Daar is nu dus alsnog onderzoek naar gedaan. In juni 2014 heb ik daar samen met E.C.O.Logisch een filmpje van gemaakt. Door bezoekers van het bos te laten weten wat er allemaal leeft in het bos, hoop ik dat zij anders naar het bos gaan kijken en misschien toch nog wat aandachtiger door het bos lopen. Want voordat je het weet heb je een onverwachte ontmoeting met een eekhoorn, ree, vos of….

Bekijk het filmpje (juni 2014) over de dieren in het Haagse Bos:

Oproep Boswachter Jenny: Stem op project voor jong en oud in Haagse Bos in VOORbeeld-verkiezing 2017

Bron: Boswachtersblog
Door boswachter Jenny

Direct aan mijn werkplek het Haagse Bos ligt zorgcentrum Cato Bezuidenhout. Hier wonen ouderen met uitzicht op het prachtige bos. Maar het blijkt voor hen toch vaak lastig om het bos ook in te gaan. Daar wil ik verandering brengen! En dat kan nu, met jouw hulp, want wij doen mee met de VOORbeeld-verkiezing 2017.

Net als ouderen, komen ook veel kinderen tegenwoordig veel te weinig in aanraking met natuur. Daarom is er nu een hele mooie kans om deze twee groepen bij elkaar te brengen. In het project ‘Leg de Groene Loper uit, voor jong en oud!’ gaan de bewoners van het zorgcentrum Cato Bezuidenhout en kinderen uit de buurt sámen op excursie gaan in het Haagse Bos.

Dit project doet mee aan de VOORbeeld-verkiezing 2017, waar een bedrag te winnen is van €40.574 om het project te realiseren. We doen dit samen met NatuurWijs (een stichting voor kind & natuur educatie) en zorgcentrum Cato Bezuidenhout.

Om de wedstrijd te winnen, hebben we stemmen nodig. Veel stemmen, want alleen de eerste twee projecten met de meeste online stemmen gaan rechtstreeks door naar de finale. Je kan nu je jouw stem uitbrengen op mijn project. Doe dit snel, want op 25 april is het stemmen alweer voorbij.

Stemmen doe je via deze link. Scroll op de pagina naar beneden en log in met je LinkedIn én/of Facebook profiel om te stemmen. Per persoon kan je via zowel je Facebook en LinkedIn account 10 punten geven. In totaal dus 20 punten.

We hopen dat we de finale gaan halen en dit mooie project uit mogen gaan voeren. Kan ik rekenen op jouw stem? Delen is ook heel fijn! Dankjewel!