Tagarchief: groen

Herinrichting Bezuidenhout-Oost wordt werkelijkheid

Bron: Gemeente Den Haag

Bezuidenhout-Oost wordt steeds mooier. De komende maanden richt de gemeente Den Haag de straten in Bezuidenhout-Oost opnieuw in. De eerste fase van de herinrichting is klaar en nu start aannemer BAM Infra Regionaal Den Haag namens de gemeente op maandag 25 februari met fase 2b. Naar verwachting is het werk in augustus 2020 afgerond.

Wat gaan we doen?
Het hoofdriool en alle huisaansluitingen worden vervangen. De straten worden in fases opgebroken, van gevel tot gevel of tot aan de erfgrens. De rioolvervanging wordt gecombineerd met een herinrichting van de straten. Als al het werk klaar is worden in een aantal straten nieuwe bomen geplant. Deze zijn door de bewoners per straat zelf uitgezocht.

Wethouder Buitenruimte Richard de Mos: “We willen graag de leefbaarheid in Bezuidenhout vergroten en de kwaliteit in deze wijk verbeteren. Dat hebben we gelukkig samen kunnen doen met de pleinenwerkgroep en met betrokken bewoners. Door hen krijgt de wijk straks wat ze verdient.”
De straten worden daarom grotendeels ingericht met nieuwe materialen. De trottoirs krijgen een bestrating met basaltine tegels, de rijbanen krijgen rode, gebakken straatbakstenen. Voor de parkeerstroken worden de bestaande klinkers hergebruikt. Op de hoeken worden de zogeheten Hagenaars (paaltjes) geplaatst. Verspreid door de wijk komen fietsnietjes. De bekabeling van de openbare verlichting wordt vernieuwd en de verlichtingsarmaturen worden vervangen door LED-verlichting.

Groenere straten
Zoals in veel delen van Den Haag zijn ook in Bezuidenhout-Oost niet in alle straten voortuinen of balkons aanwezig. Om de wijk groener te maken kunnen bewoners een geveltuin aanleggen. Via parkereninwoonwijken@denhaag.nl kunnen bewoners zelf aangeven of ze een geveltuin willen.

Meer informatie
Op de hoogte blijven? Bekijk dan de laatste informatie op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/bereikbaarheid. Voor vragen kunnen ook gemaild worden naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl. Meer informatie over geveltuinen? Kijk dan op www.denhaag.nl/groen.

NL-Doet actie in Bezuidenhout-West: Gezellig Groen en Kleur; doe mee!

Zaterdagochtend 12 maart willen de vrijwilligers gesteund door het – Oranje Fonds – en – NL Doet – samen met u, de bewoners van Bezuidenhout WEST, de mouwen opstropen zodat onze hele wijk er het aankomend jaar weer netjes en fleurig uitziet. Met als doel, een groener en kleuriger Bezuiden Hout West.

Jong en oud, Vrijwilligers gezocht. Iedereen is van harte welkom

Op diverse plekken in de wijk gaan bewoners en vrijwilligers samen aan de slag. Diverse bollen en bloeiende planten zullen in bestaande Boomspiegels (= stuk grond rondom de stam van een boom) en groenstroken geplant worden.

Opfleuractie
Bent u zelf een bewoner van Bezuiden Hout WEST met een voortuintje? Op 12 maart kunnen andere vrijwilligers u helpen er iets heel moois van te maken. Het wordt beslist een lange en mooie zomer, met fleurige en geurige bloemen in onze wijk. Bezuiden Hout WEST wordt misschien wel de mooiste wijk van Den Haag.

Opgeven voor Gezellig Groen en Kleur Bezuidenhout West:

Hier handje2 opgeven – Website NL Doet – https://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=11931.
Of stuur een email voor de Opfleuractie naar: j.dewit@voorwelzijn.nl of b.hageman@voorwelzijn.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en geef ook aan: Ja, ik wil helpen met tuinieren of Ik wil graag zelf hulp vragen voor mijn tuin of Ik heb een fleurig idee, nl:

Doet u ook gezellig mee met NLDoet en Opfleuractie ?
Verzamelen: 12 maart om 10.30 uur
Jan van Riebeekplein 90 – 2595 WS ’s-Gravenhage

Wijkcentrum Bezuidenhout-West
In buurtcentrum Bezuidenhout-West kunnen bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten. Bezuidenhout-West organiseert verschillende activiteiten.

Bewoners kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een kopje koffie, thee of een broodje. Maar ook voor activiteiten in hun vrije tijd, zoals bewegen, bingo, kaarten en bloemschikken. Bezuidenhout-West biedt ook zorg en onderwijs aan of organiseert uitstapjes.

Adres & contact
Jan van Riebeekplein 90
2595 WS Den Haag
Telefoon: (070) 315 10 44