Tagarchief: duurzaamheid

De commissie Leefomgeving stemt unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout” inzake luchtkwaliteit

De gemeentelijke raadscommissie Leefomgeving sprak op 10 december over luchtkwaliteit in de gemeente. Zij sprak over het Actieplan Luchtkwaliteit Den Haag 2015-2018 “Samen werken aan schone lucht”. Bovendien stemde zij unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout“.

De commissie miste in het actieplan een concretisering van de beleidsdoelstellingen en bronbestrijding en stelde tijdens het debat vragen over de gevolgen van ”Dieselgate” voor de luchtkwaliteit in Den Haag, de uitbreiding van de milieuzone, haven- en liggelden voor schone schepen en het weigeren van parkeervergunningen voor vervuilende auto’s. Ook vroeg de commissie naar subsidiemaatregelen voor bewoners, elektrische taxi’s en de sloopregeling oude dieselvoertuigen en tweetaktscooters. Verder waren er vragen over het weren van scooters van fietspaden, stedelijke distributie, houtstook, kwetsbare groepen en het verkeersmanagementsysteem in relatie tot luchtkwaliteit. Ook waren er vragen over ventilatiesystemen met filters op scholen, elektrische laadpalen en de rol van de markt hierin en de rol van het OV bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot slot waren er vragen over de lobby richting het Rijk, medische urgentieverklaringen voor mensen met gezondheidsklachten wegens luchtvervuiling en een eventuele fijnstofmagneet op de Utrechtsebaan.

Wethouder De Bruijn beantwoordde de vragen en zegde toe de raad begin 2016 te informeren over de bijgestelde prognose van het Rijk over de luchtkwaliteit in relatie tot Dieselgate. Den Haag start in de eerste helft van 2016 met de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’. Zodra de wetgeving rondom het weren van scooters van fietspaden er is, zal de wethouder dit bekijken voor de Haagse situatie, mede in overleg met de G4. In dit kader wordt het informeren van verkooppunten meegenomen. De wethouder zet in op het verstrekken van ‘sloopsubsidies’ aan bewoners voor vervuilende scooters. De wethouder zal met zijn collega van Amsterdam het Amsterdamse beleid bezien, waarin parkeervergunningen voor vervuilende auto’s worden geweigerd. Hij is bereid de mogelijkheden voor lagere haven- en liggelden voor “schone” schepen te onderzoeken in relatie tot walstroom. De wethouder overlegt met bedrijven om autodelen te bevorderen. Begin 2016 brengt de wethouder de eerste voortgangsrapportage uit, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan autodelen, houtstook, 80 ”gevoelige” locaties dichtbij drukke wegen (zoals scholen), de voortgang van de lobby richting rijk en G4 en mogelijke verkeerskundige maatregelen. In het eerste kwartaal 2016 verschijnt een notitie over Park en Ride (P+R). Er komt een vervangende locatie voor de P+R Hoornwijck. Er wordt één locatie (ook aangemerkt door Milieudefensie) aangewezen, waar minimaal één jaar lang een meetstation actief is. Een raadsvoorstel verlening medische urgentieverklaringen in relatie tot vervuilde lucht is in voorbereiding. Mocht een deel van de Utrechtsebaan worden overkapt, dan kijkt de wethouder naar de mogelijkheden voor een fijnstofmagneet (zoals bij de Rotterdamsebaan). Voor het zomerreces worden in overleg met de taxibranche op diverse locaties snellaadpalen geplaatst.

De volledige vergadering is online terug te zien.

Meer afval scheiden in Den Haag

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente wil de komende jaren 35% meer afval gescheiden inzamelen met nieuwe methodes en meer containers. Dat staat in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020.

Het college van burgemeester en wethouders stelde het plan ‘Afval scheiden, gewoon apart!’ op 17 november 2015 vast.

Alle Hagenaars produceren bij elkaar elke dag ongeveer 600 ton afval. Dat is ruim 1 kilo per persoon, iedere dag 75 vuilniswagens vol. In afval zitten veel grondstoffen die geschikt zijn om te verwerken tot iets nieuws. De gemeente werkt daarom al jaren aan duurzaam afvalbeheer.

Het doel is om 35% meer afval gescheiden inzamelen. Dit betekent per jaar al 9,5 miljoen kilo meer. In 2018 kijkt de gemeente welke maatregelen goed werken. Zodat in 2020 zelfs 40% van het afval gescheiden kan worden ingezameld.

Gekleurde zakken om afval te scheiden
Er komen meer voorzieningen voor bewoners om makkelijker afval te kunnen scheiden. Denk aan:

  • meer minicontainers voor plastic en papier in laagbouwwijken
  • grote rolcontainers in flatgebouwen.

Er komt een proef waarbij elke soort afval zoals plastic of papier een eigen kleur vuilniszak krijgt. De zakken kunnen gewoon in de ondergrondse container en worden later gescheiden en gesorteerd.

Op meer plaatsen komt een ‘sorteerstraat’, een serie containers voor de meest voorkomende soorten afval zoals plastic, papier, textiel en glas. Het doel is dat uiteindelijk elke wijk een sorteerstraat krijgt.

Samen met bewoners
De gemeente gaat samen met bewoners en andere partners op zoek naar nieuwe en innovatieve methodes voor gescheiden afvalinzameling.

WINWIDE’s Jongeren Participtatie Team presenteert… The Green Cocktail

Zaterdag 24 Oktober 2015 14:00-22:00 uur
Resto VanHarte, Diamanthorst 183, Mariahoeve, Den Haag

Nog niet geregistreerd?
Aanmelden: jongeren@winwide.nl tot uiterlijk 23/10 12u.

Programma
Thema: Duurzaamheid met een ruilmarkt, een kinderclub, muziek- en recycling workshops…
Het definitief programma van de avond vindt u in bijgaande flyer.
Entree: €6, incl. maaltijd en gratis koffie en thee; Ooievaarspas: €4; Kinderen, vrijwilligers en ondersteuners: gratis

Programma Highlights
14:30u bij de kinderclub kunnen kinderen (±6-12 jr) een tekening inleveren op 24/10 over duurzaamheid, het liefst op (hergebruikt) papier; deze worden dan tentoongesteld. De mooiste tekeningen ontvangen een verassing! Kinderen kunnen gratis aan het programma deelnemen. Het kinderprogramma wordt in Engels en Nederlands gegeven. Het algemene programma in het Nederlands.
17:00u de heer Joris Wijsmuller, wethouder Duurzaamheid, zal de ruilmarkt openen.
18:00u bij de lezing staan we stil bij het werk van Philip de Roo en de belangrijke stappen die hij heeft gezet naar een duurzame samenleving. Zijn broer, Michel zal ons over Philips avonturen op de Noord Pool vertellen.
18:40u onze kookworkshop deelnemers laten u genieten van een heerlijke gezonde maaltijd. Met live jazz muziek sluiten wij de avond af…

Bezoek ook ons JPT facebook pagina: Winwide Jongeren Participatie Team.

Met dank aan de vrijwilligers van CC4U, Resto VanHarte, St. Yasmin en WINWIDE voor de ondersteuning van ons JPT,
aan stichting Incombinacion voor hun ondersteuning met de kindertekeningen voor de kinderclub,
en aan onze financiële ondersteuners, de Gemeente Den Haag en het Oranje Fonds

Tot 24/10!
www.winwide.nl

Groot aantal zonnepanelen voor de Jacob Mosselstraat

Bron: Duurzaam Bezuidenhout

‘Ik wil ook meedoen!’ zegt een van bewoners enthousiast als zij op 14 september 2015 een grote hijskraan zonnepanelen op daken in de Jacob Mosselstraat ziet plaatsen. Even later volgen nog twee andere straatbewoners en vragen ook zij ter plekke een offerte aan. Goed voorbeeld doet volgen, inmiddels hebben 12 huiseigenaren in totaal 171 panelen van 250Wp inclusief omvormers en toebehoren besteld. Die zullen samen meer dan 38.000 Kwh per jaar gaan opleveren!

In de loop van deze en de komende week zal leverancier Zonne Energie Op Maat de installatie van de zonnepanelen verzorgen. Voor de meeste bewoners is dit de eerste keer dat zij zonnepanelen bestellen – een van de bewoners 20 stuks – maar er is ook een bewoner die extra panelen laat plaatsen om daarmee zijn elektriciteitsbehoefte geheel te dekken.

Groen dak
Twee bewoners zullen de installatie van de panelen combineren met de aanleg van een groen dak. De gemeente Den Haag stelt daarvoor dit jaar subsidie beschikbaar. U kunt uw subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart tot 1 november 2015. Voor deze subsidie is totaal € 200.000 budget beschikbaar. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer indienen.

Inspiratie
Deze zonnepanelen- en groene dakenactie is een concrete uitkomst van de ‘EnergyParty‘ die bewoners van de Jacob Mosselstraat organiseerden in juni dit jaar. Wandel of fiets gerust een keer door de Jacob Mosselstraat en laat u ook inspireren.

En houd de website van Duurzaam Bezuidenhout in de gaten voor foto’s van de installatie.

Repareer-café

Elke maand houden wij bij Florance op de Hofzichtlaan het Repareer-cafe. Het doel van het Repareer-cafe is het weer bruikbaar maken van voorwerpen of apparaten die eigenlijk gewoon wat aandacht (en mogelijk een schroevedraaier of een lapje) nodig hebben. Wij zetten, geheel gratis en voor niets, onze technische kennis en vaardigheden in om uw meegebrachte spullen te repareren!

U kunt bij ons terecht voor:
– elektronische en mechanische apparatuur
– fietsen

Als u zelf ervaring heeft met het repareren van prima spullen die gewoon nog wat waardering nodig hebben, en er iets voor voelt om eens uw tijd te doneren, bent u meer dan welkom om eens een keer samen met ons team een middagje te komen werken! Ook als u niets te repareren heeft, bent u meer dan welkom om gewoon even de sfeer te komen proeven en kennis te maken onder het genot van een bakje koffie of thee!

Het Repareer-cafe is elke laatste zaterdag van de maand geopend.

Locatie: Hofzichtlaan 115
Aanvang: 10:00 tot 14:00

Voor meer informatie mail naar: willemsterk@yahoo.com

Repareercafe