Tagarchief: bezuidenhoutfonds

Bezuidenhoutfonds:  Ik houd van Bezuidenhout, een bewonersproject voor de wijk

Een wijkdroom, missie en visie
Het Bezuidenhoutfonds wil stadsdeel Bezuidenhout graag zien uitgroeien tot de mooiste, gezelligste en meest duurzame stadswijk van heel Den Haag. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Bezuidenhoutfonds meent haar steentje te kunnen bijdragen door ondernemende wijkbewoners de kans te geven Bezuidenhout door middel van spannende projecten te upgraden.

Achtergrond
Stichting Bezuidenhoutfonds is een door vrijwilligers geleide stichting, die zich ten doel stelt om de leefbaarheid in de wijk Bezuidenhout te bevorderen. Met betrokkenheid en financiële ondersteuning realiseert of initieert het Bezuidenhoutfonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft het Bezuidenhoutfonds inkomsten, bouwt het fonds een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met instellingen, ondernemers en betrokken particulieren. Bezuidenhoutfonds roept hiermee een nieuwe vorm van kleinschalige buurtfinanciering in leven: wijkfunding!

Welk idee komt in aanmerking voor ondersteuning uit het Bezuidenhoutfonds?
Bezuidenhoutfonds nodigt bewoners van de wijk uit om projecten aan te melden die men graag gerealiseerd zou willen zien in de wijk. Dit kan via de website van Bezuidenhoutfonds. Door het bestuur wordt bekeken of de aangemelde projecten voldoen aan de gestelde criteria waarna de goedgekeurde projecten op de site worden gepubliceerd. Bewoners kunnen na een donatie van minimaal 5 euro via de website hun stem uitbrengen op het project dat hen het meest aanspreekt. Het project met de meeste stemmen ontvangt de gevraagde financiële ondersteuning, wanneer er veel mensen gedoneerd hebben en er nog geld over is krijgt het project dat tweede is geworden financiële ondersteuning, daarna het derde en zo verder indien van toepassing. Als er niet meer projecten zijn wordt het gedoneerde geld bewaard tot de volgende ronde waarin projecten aangemeld kunnen worden en begint het proces opnieuw.

Criteria
De voorwaarden waaraan een project dient te voldoen, zijn te vinden op www.bezuidenhoutfonds.nl. Het winnende project wordt op 2 juli op feestelijke wijze bij Punt Zuid, Buurthuis van de Toekomst (Van Heutszstraat 12), bekend gemaakt. Tijdens het Bezuidenhoutfestival op 14 en 15 mei a.s. is er een kraam van waaruit iedere inzender zijn of haar project mag aanprijzen. Men kan de hele dag met folders, flyers en een persoonlijk verhaal mensen overhalen op zijn/haar idee te stemmen. Voor de meest actuele ontwikkelingen zie onze nieuwsbrief.

Bezuidenhoutfonds
Den Haag
www.bezuidenhoutfonds.nl
www.facebook.com/Bezuidenhoutfonds

Download de flyer van het Fond: Flyer-BFonds-web (pdf).

Bezuidenhoutse ondernemer: Help jij mee om het Bezuidenhoutfonds meer glans te geven?

DENK EN DOE MEE OP ZATERDAG 12 DECEMBER VAN 15.00 UUR TOT 17.00 UUR BIJ MIJS

 

Klik hier om je op te geven

Het bestuur van Bezuidenhoutfonds nodigt je uit om samen creatieve plannen te smeden. Zodat nog meer bewoners van Bezuidenhout een beroep doen op het fonds en ideeën voor de wijk uitvoering zullen hebben.

Anderhalf jaar geleden had de Bezuidenhoutse ondernemer Rob Velders een ‘glansrijk’ en simpel idee:

“In Bezuidenhout hebben we veel (kleine) ondernemers. Als al deze ondernemers nu een klein bedrag betalen (20 euro) dan hebben we een pot van 3000 euro waarmee we leuke projecten voor, en in de buurt Bezuidenhout uit kunnen voeren”.

Een prachtig plan, wat opgepakt is door een aantal betrokken ondernemers.

En toen?
Er is een bestuur en een groepje vrijwilligers actief geworden. Er is een Stichting opgericht, en een mooie website gemaakt www.bezuidenhoutfonds.nl. Er kwamen donaties binnen, van zowel ondernemers als vanuit Fonds1818. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het toekennen van geld. Er kwamen aanvragen binnen voor steun van het Bezuidenhoutfonds. En er zijn projecten toegekend aan aanvragers.

En nu?
Nu nodigen wij jou, als betrokken Bezuidenhoutse ondernemer, uit om creatief mee te denken hoe ook in 2016 het Bezuidenhoutfonds een mooie bijdrage kan leveren aan onze leuke wijk.

Hoe zorgen we ervoor dat élke bewoner van de wijk weet wat het Fonds is? Hoe krijgen we nog meer leuke aanvragen? Hoe halen we nog meer donaties binnen, zodat we die projecten ook daadwerkelijk geldelijk kunnen ondersteunen? En wie wil daar een actieve rol bij spelen? Want hoe meer handen en hoofden, hoe meer resultaten.

Waar en wanneer?
Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om mee te denken op zaterdagmiddag 12 december van 15.00 uur tot 17.00 uur in BIJ MIJS op de Laan van Nieuw Oostindie 100.
(Creatieve conceptstore Bij Mijs sponsert het Bezuidenhout Fonds door de workshopruimte gratis ter beschikking te stellen)

Denk mee en meld je aan via: contact@bezuidenhoutfonds.nl.

Graag tot ziens,

Namens bestuur en werkgroep Bezuidenhoutfonds,

Bernadette Vrijling (betrokken ondernemer, donateur en aanvrager van een ‘hondenspeeltuin’)