Tagarchief: bezuidenhout west

Stadsontbijt Bezuidenhout-West 27 juni 2017

Vertrouwen op Haagse Kracht is het motto van het college van burgemeester en wethouders. Ideeën en initiatieven uit de stad zijn bepalend voor de toekomst van Den Haag.

Tijdens het Stadsontbijt krijgen Hagenaars de gelegenheid daarover te praten met de burgemeester en de wethouders. Ieder kwartaal wordt er op een dinsdag tussen 7.45 en 8.45 uur een Stadsontbijt georganiseerd. Hagenaars worden uitgenodigd via het stadsdeel waar de ontmoeting plaatsvindt. Op deze pagina vindt u fotoverslagen van de bijeenkomst in Bezuidenhout West op 27 juni jl.

Groenstrook in Bezuidenhout West gedoopt tot ‘Van Gogh Park’

*De naam van een illustere landgenoot is in Bezuidenhout vereeuwigd. De bewoners van Bezuidenhout West hebben er zelf voor gekozen om de groenstrook langs het Haagse Startstation Erasmuslijn (HSE) een naam te geven: ‘Van Gogh Park’.

Bewoners mochten in september vorig jaar namen opgeven voor de groenstrook. Daaruit zijn door de gemeente drie namen gekozen. Vervolgens mochten de bewoners van Bezuidenhout West zelf stemmen op hun favoriete naam. Naast het groen kun je nu bankjes, een voetbaldoel en een basketbalveldje vinden.

Wethouder Boudewijn Revis vindt het mooi dat op deze manier de Haagse geschiedenis levend wordt gehouden. “Vincent van Gogh noemde Den Haag zijn tweede huis. Dan is het fraai als die naam in het Bezuidenhout ook tastbaar wordt, zeker als het van de bewoners zelf is. Zij hebben veel bijgedragen aan de inrichting van deze groenstrook. Hierdoor ontstaat er een mooie begroeide wand langs de HSE. Op deze manier wordt dit ook een aantrekkelijke plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten.”

De groenstrook is bepalend voor de stadsentree via het spoor vooral richting het Beatrixkwartier. Daarnaast eindigt de groenstrook op het Anna van Buerenplein dat onderdeel uitmaakt van de Haagse Loper. De Haagse Loper is voor forensen, inwoners van Den Haag, recreanten en toeristen een belangrijke looproute richting de Haagse binnenstad, maar ook een bestemming voor duizenden werknemers.

De gekozen naam voor de groenstrook vindt zijn oorsprong in 1881-1883 toen Vincent van Gogh in Bezuidenhout West woonde. Aan de Hendrick Hamelstraat 8-22 is ter nagedachtenis een plaquette te vinden. In die tijd woonde Vincent aan de Derde straat van de Schenkweg. Achtereenvolgens op de nummers 138 en 136. Deze zijstraat had nog geen naam, maar zou in 1884 Schenkstraat genoemd worden, met respectievelijk de huisnummers 9 en 13.
Beide woningen waren eerste etages, die Vincent in onderhuur kreeg. Nog altijd speelt Van Gogh een rol in de wijk. Kunstvoorwerpen in de openbare ruimte en een historisch bord bij de entree van de wijk verwijzen naar zijn leven en werk.

Vanuit de Haagse geschiedenis gezien is het werk van Vincent van Gogh belangrijk, omdat hij stukjes Den Haag heeft vastgelegd, die door geen enkele andere schilder of fotograaf tot onderwerp zijn gekozen. Hij voegt dus iets toe aan het beeld van het negentiende-eeuwse Den Haag.

Stadsdeel-directeur Lilianne Blankwaard: Wijkpark Bezuidenhout West wordt 22 februari geopend

Bron: Den Haag FM
Door Tess Fluit

Rondje Den Haag

Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard

Deze week sprak Justin Verkijk in Haagse Ochtendradio met Lilianne Blankwaard (kleine foto) over Haagse Hout. “De Groenstrook is aangepakt, die ligt in Bezuidenhout West, langs het spoor van de Erasmusweg. Dat is nu een mooi recreatieveld. Volgende week woensdag onthult wethouder Boudewijn Revis de bijnaam van het nieuwe terrein.” Wat dat wordt, wil Lilianne nog niet zeggen. “Wel kun je denken aan een persoon, iemand die er een lange tijd geleden heeft gewoond.”

Luister hier naar het interview met Lilianne Blankwaard op Den Haag FM.

Wijkberaad reageert op de gemeentelijke gebiedsvisie Centraal Station Oost

Het wijkberaad heeft op 30 december een brief gestuurd naar de gemeente waarin het een aantal aandachtspunten benoemd die belangrijk zijn voor Bezuidenhout.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor een reeks leefbaarheidscriteria waaronder parkeerfaciliteiten, sociale veiligheid, milieu-aspecten en voorzieningen.

Daarnaast wordt gevraagd om het opstellen en toezenden van een zogenaamde “leefbaarheids-effectrapportage”. Daarin zouden scenario’s en modellen moeten worden doorgerekend.

Het Wijkberaad uit zijn zorg over “model 2” van de Haagse Loper (de verbinding tussen binnenstad en de Theresiastraat en het Beatrixkwartier). Het station wordt in dat model teveel een barrière tussen binnenstad en Bezuidenhout.

Verder vraagt het wijkberaad om een gebundelde benadering van alle bouwplannen (zoals afbraak van het conservatorium, het voormalige ministerie van SZW, Monarch 111, KPN, TNO, etc.) binnen de wijk, vooral vanuit de effecten die al deze projecten op de wijk zullen hebben. Gevraagd wordt om een gebiedsregisseur aan te stellen.

Tot slot wordt gevraagd hoe de burgerparticipatie vorm gegeven zal worden.

Op Bezuidenhout.nl vindt  U links op de pagina in het menu een knop naar de bouwprojecten in de wijk. Voor de bovengenoemde brief van het wijkberaad en het overzicht van de bouwprojecten in de wijk kunt u ook hier klikken.