Tagarchief: bezuidenhout-oost

Herinrichting Bezuidenhout-Oost wordt werkelijkheid

Bron: Gemeente Den Haag

Bezuidenhout-Oost wordt steeds mooier. De komende maanden richt de gemeente Den Haag de straten in Bezuidenhout-Oost opnieuw in. De eerste fase van de herinrichting is klaar en nu start aannemer BAM Infra Regionaal Den Haag namens de gemeente op maandag 25 februari met fase 2b. Naar verwachting is het werk in augustus 2020 afgerond.

Wat gaan we doen?
Het hoofdriool en alle huisaansluitingen worden vervangen. De straten worden in fases opgebroken, van gevel tot gevel of tot aan de erfgrens. De rioolvervanging wordt gecombineerd met een herinrichting van de straten. Als al het werk klaar is worden in een aantal straten nieuwe bomen geplant. Deze zijn door de bewoners per straat zelf uitgezocht.

Wethouder Buitenruimte Richard de Mos: “We willen graag de leefbaarheid in Bezuidenhout vergroten en de kwaliteit in deze wijk verbeteren. Dat hebben we gelukkig samen kunnen doen met de pleinenwerkgroep en met betrokken bewoners. Door hen krijgt de wijk straks wat ze verdient.”
De straten worden daarom grotendeels ingericht met nieuwe materialen. De trottoirs krijgen een bestrating met basaltine tegels, de rijbanen krijgen rode, gebakken straatbakstenen. Voor de parkeerstroken worden de bestaande klinkers hergebruikt. Op de hoeken worden de zogeheten Hagenaars (paaltjes) geplaatst. Verspreid door de wijk komen fietsnietjes. De bekabeling van de openbare verlichting wordt vernieuwd en de verlichtingsarmaturen worden vervangen door LED-verlichting.

Groenere straten
Zoals in veel delen van Den Haag zijn ook in Bezuidenhout-Oost niet in alle straten voortuinen of balkons aanwezig. Om de wijk groener te maken kunnen bewoners een geveltuin aanleggen. Via parkereninwoonwijken@denhaag.nl kunnen bewoners zelf aangeven of ze een geveltuin willen.

Meer informatie
Op de hoogte blijven? Bekijk dan de laatste informatie op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/bereikbaarheid. Voor vragen kunnen ook gemaild worden naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl. Meer informatie over geveltuinen? Kijk dan op www.denhaag.nl/groen.

Ook de Theresiastraat krijgt eindelijk een beurt en wordt o.a. een 30 km-zone

Bron: Dagblad070

Het verbeteren van de leefbaarheid, parkeersituatie en bereikbaarheid plus het tegelijk vergroenen van de wijk staan centraal in de derde fase van het voorlopige ontwerp voor Bezuidenhout-Oost. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het plan – inmiddels door het stadsbestuur van Den Haag vrijgegeven voor inspraak – dat de belangrijke winkelader Theresiastraat als een 30-kilometerweg wordt ingericht. Dit is een langgekoesterde wens van het wijkberaad, bewoners en winkeliers.

Lees het hele artikel op Dagblad070

Pleinen in Bezuidenhout-Oost gaan stuk voor stuk op de schop

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Lex de Jonge

Zes pleinen en pleintjes in Bezuidenhout Oost gaan binnenkort op de schop. Ze worden extra vergroend met hagen, siergras en bomen. Ook komen er nieuwe bestrating en nieuwe bankjes.

De vergroening is een grote wens van de bewoners, die zelf plannen hebben gemaakt voor de pleinen en pleintjes in hun buurt. Na de zes pleinen die nu aan de beurt komen, zullen er nog meer worden opgeknapt. Het vergroenen van versteende wijken heeft prioriteit bij het stadsbestuur. Het staat mooier én het is beter voor de leefbaarheid. Bovendien kan overtollig water door hoosbuien gemakkelijker wegstromen.

Lees het hele artikel op de site van het AD.

Opruimen weesfietsen in Bezuidenhout Oost, hulp gevraagd!

Vanaf 6 november 2017 begint de gemeente met het opruimen van weesfietsen in Bezuidenhout Oost. De wijk is aangewezen als gebied waar fietsen weggehaald mogen worden die langer dan 28 dagen ongebruikt en onbeheerd op de openbare weg staan.

In sommige wijken worden veel parkeerplekken voor fietsen in de openbare ruimte ingenomen door fietsen die al langere tijd niet gebruikt worden. Deze fietsen worden ook wel weesfietsen genoemd. Door deze weesfietsen blijft er minder plek over voor mensen die hun fiets wel regelmatig gebruiken en deze ook veilig willen stallen.

Medewerking gevraagd
Het verwijderen van fietsen is niet zo makkelijk als het lijkt. Elke fiets is iemands eigendom. De gemeente gaat daarom zorgvuldig te werk. Ze vraagt bewoners uit Bezuidenhout Oost om op maandag 6 november mee te lopen met de handhavers om weesfietsen aan te wijzen. Wie mee wil lopen, kan zich tot en met donderdag 2 november opgeven door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl, met als onderwerp ‘weesfietsen’. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel een plek doorgeven waar een weesfiets staat, dan kunt u dat ook voor 3 november doorgeven via hetzelfde e-mailadres.

Weesfietsenregeling
Nog niet in alle wijken en buurten geldt deze weesfietsenregeling. Buurten en wijken worden gekozen op basis van meldingen van bewoners over overlast van weesfietsen, de wijkprogramma’s van de stadsdelen en de leefbaarheidsscan.

Kijk op www.denhaag.nl/fietsen voor meer informatie.

Opruimen weesfietsen in Bezuidenhout Oost vanaf 6 november

Vanaf 6 november 2017 begint de gemeente met het opruimen van weesfietsen in Bezuidenhout Oost. De wijk is aangewezen als gebied waar fietsen weggehaald mogen worden die langer dan 28 dagen ongebruikt en onbeheerd op de openbare weg staan.

In sommige wijken worden veel parkeerplekken voor fietsen in de openbare ruimte ingenomen door fietsen die al langere tijd niet gebruikt worden. Deze fietsen worden ook wel weesfietsen genoemd. Door deze weesfietsen blijft er minder plek over voor mensen die hun fiets wel regelmatig gebruiken en deze ook veilig willen stallen.

Medewerking gevraagd
Het verwijderen van fietsen is niet zo makkelijk als het lijkt. Elke fiets is iemands eigendom. De gemeente gaat daarom zorgvuldig te werk. Ze vraagt bewoners uit Bezuidenhout Oost om op maandag 6 november mee te lopen met de handhavers om weesfietsen aan te wijzen. Wie mee wil lopen, kan zich tot en met donderdag 2 november opgeven door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl, met als onderwerp ‘weesfietsen’. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel een plek doorgeven waar een weesfiets staat, dan kunt u dat ook voor 3 november doorgeven via hetzelfde e-mailadres.

Weesfietsenregeling
Nog niet in alle wijken en buurten geldt deze weesfietsenregeling. Buurten en wijken worden gekozen op basis van meldingen van bewoners over overlast van weesfietsen, de wijkprogramma’s van de stadsdelen en de leefbaarheidsscan.

Kijk op www.denhaag.nl/fietsen voor meer informatie.

Makkelijker een parkeerplek vinden in Bezuidenhout

Bron: VVD Den Haag

We willen natuurlijk het liefst allemaal onze auto zo dicht mogelijk bij huis parkeren. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk in de Haagse wijk Bezuidenhout (vooral in Bezuidenhout-Oost) Het komt hier regelmatig voor dat je meerdere rondjes door de wijk moet rijden voordat je een parkeerplek gevonden hebt. En soms sta je dan nog ver bij huis vandaan.

Wat de Haagse VVD betreft kan in sommige gevallen de invoering van betaald parkeren een oplossing zijn. Bijvoorbeeld wanneer een te hoge parkeerdruk wordt veroorzaakt door auto’s van dagjesmensen en bezoekers. Maar in Bezuidenhout zijn er simpelweg te weinig parkeerplekken voor bewoners. Een oplossing zou hier kunnen zijn om het vergunninggebied uit te breiden, of om extra parkeerplekken aan te leggen. En deze extra parkeerplekken kunnen o.a. gerealiseerd worden door ondergrondse parkeergarages. Wellicht wel onder het stuyvesantplein.

VVD-raadslid Monique van der Bijl: ‘Wij vinden niet dat je een half uur met je zware boodschappentas van je auto naar huis moet lopen. Dat is voor jezelf niet fijn, maar ook niet voor de mensen bij wie je de auto dan voor de deur zet. Daarom heb ik de wethouder ook gevraagd om de indeling van de parkeerzones in Den Haag opnieuw te gaan bekijken en om direct actie te ondernemen in de wijk Bezuidenhout’.

En goed nieuws, want dankzij een breedgedragen motie van de Haagse VVD wordt het vergunninggebied in Bezuidenhout nu uitgebreid! De straten die het Bezuidenhout met Mariahoeve verbinden worden nu bij het vergunninggebied van Bezuidenhout getrokken.

Commissie sprak over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving sprak 2 februari over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2.

Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

De commissieleden hadden vragen en opmerkingen over onder andere het oplossen van het parkeerprobleem, het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), bomenkap en mogelijkheid tot verplanten. Er waren vragen over het verduurzamen van woningen in relatie tot werk met werk maken, parkeren bij kantoorgebouwen en het op tempo houden van de aanpak van deze wijk.

Wethouder Revis ging in op de vragen en zegde toe wethouder De Bruijn te verzoeken met een evaluatie van het parkeerbeleid te komen naar aanleiding van de brief van 31 mei 2016 en daarin het volgende aan de orde te laten komen:

 • de maatregelen die in de brief van 31 mei 2016 stonden en de effecten daarvan;
 • de actuele parkeerdruk;
 • de effecten van het verstrekken van bedrijfsparkeervergunningen op de parkeer in de wijk;
 • de effecten van de tweede parkeervergunning;
 • het draagvlakonderzoek, inclusief de omgeving Laan van NOI.

De wethouder gaf verder aan het aantal verplante bomen terug te laten komen in een nog te verwachten voortgangsrapportage. Hij zal de commissie informeren over de mogelijkheden tot afstemming van de planning van de pilot afvalscheiding in relatie tot de planning van het plaatsen van ORAC’s in Bezuidenhout-Oost. Ook zal de wethouder Bezuidenhout-Oost opnemen in de planning van de plaatsing van nieuwe ORAC’s.

Ook tweede deel Bezuidenhout-Oost wordt mooier

De buitenruimte in Bezuidenhout-Oost wordt steeds verder verbeterd. Terwijl op straat hard gewerkt wordt aan de herinrichting van het eerste deel van de wijk rechts van de Juliana van Stolberglaan, zijn nu ook de voorlopig ontwerpen voor het tweede deel van de wijk klaar. De plannen werden samen met de bewoners en leden van het Wijkberaad Bezuidenhout-Midden gemaakt.

In 2014 werd gestart met het vervangen van de oude riolering in de wijk. Toen werd direct besloten om van de gelegenheid gebruik te maken om ook de buitenruimte op te knappen. Met een speciale werkgroep is er bijzondere aandacht uitgegaan naar de inrichting van de vele pleinen en pleintjes in Bezuidenhout-Oost. Revis noemt dit als voorwaarde om de centrale plekjes in de buurt succesvol tot een ontmoetingsplek te maken. “Een geslaagde inrichting van pleinen kan veel bijdragen aan het buurtgevoel in een wijk. Maar wat er nodig is om een succes te maken van een plein, kan je niet bepalen zonder actieve hulp van de mensen die de pleinen moeten gaan gebruiken. In Bezuidenhout-Oost is, met hulp van het wijkberaad, heel actief meegeholpen aan de ontwerpen door mensen uit de buurt. En dat zie je terug in de ontwerpen!”

Den Haag heeft de ambitie om de buitenruimte de komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte): “Ik wil dat mensen zich, als ze de voordeur uit stappen, nog steeds thuis voelen. Dat is dé manier om mensen in onze stad te houden en dus goed voor de economie. Voorwaarde voor dat gevoel is dat de buitenruimte er goed bij ligt. Als dat kan door het mooier maken van de buitenruimte te combineren met de noodzakelijke werkzaamheden zoals de vervanging van de riolering, moeten we die kans altijd pakken. Het is mooi dat ik hiervoor geld heb kunnen vinden.”

Bij de herinrichting van de buitenruimte zal de leefbaarheid in de wijk toenemen door het behoud of toevoegen van groen, blijven brede trottoirs gehandhaafd en wordt de straatverlichting vervangen door LED-verlichting. De voorlopige ontwerpen voor deze herinrichting zijn door het college vastgesteld. Samen met de bewoners worden de plannen nu verder uitgewerkt, waarna de uitvoering in het najaar van 2017 kan beginnen.

Bezuidenhout-Oost Fase 2 wordt opnieuw ingericht

De openbare ruimte in een groot deel van de wijk Bezuidenhout-Oost wordt aangepast. Dit is nodig omdat de wegen in slechte staat zijn. Ook wordt het riool vervangen en komen er extra parkeerplaatsen.

Op 12 mei 2016 is een informatiebijeenkomst gehouden over de ontwerpen voor de 2e fase. Tijdens de bijeenkomst hebben bewoners een 1e reactie kunnen geven op de ontwerpen. In het voorlopig ontwerp staat onder andere:

 • de nieuwe afmetingen van de stoep en straat
 • waar bomen blijven staan, worden gekapt en worden geplant
 • waar straks geparkeerd kan worden

Het opnieuw inrichten van de openbare ruimte geldt voor:

 • Van Reesstraat
 • Sibergstraat (noord)
 • Van Heutszstraat
 • Rooseboomstraat
 • Pijnacker Hordijkstraat
 • De Sillestraat(noord)
 • Van Lansbergestraat
 • Altingstraat
 • Merkusstraat (noord)
 • Cornelis van der Lijnstraat (oost)
 • Carel Reinierszkade (oost)
 • Stuyvesantstraat (noord)

Meedenken over ontwerpen
De wijkvereniging organiseert  voor 1 juni 2016 een aantal straatgesprekken. Bewoners kunnen tijdens deze straatgesprekken meedenken over de ontwerpen. Er zijn verschillende tekeningen gemaakt voor een aantal straten. Naast de straatgesprekken kunt u een reactie op de ontwerpen mailen naar bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Er worden ook inrichtingsontwerpen gemaakt voor de pleinen in fase 1 en 2. Dit geldt voor de pleinen:

 • Stuyvesantplein
 • plein Loudonstraat/Van Heutszstraat
 • grote plein in de De Sillestraat
 • plein Van Lansbergestraat/Cornelis van der Lijnstraat
 • plein Stuyvesantstraat/Hendrik Zwaardecroonstraat

Deze ontwerpen worden in overleg met de direct omwonenden gemaakt. Wilt u hierbij betrokken worden, laat het ons dan weten via bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Planning en besluitvorming
Begin juli 2016 wordt er een inloopavond georganiseerd. De inloopavond staat in het teken van:

 • Inzien afgeronde ontwerpen herinrichting straten
 • Presentatie ontwerpen pleinen fase 1 en 2

Na de inloopavond krijgen bewoners 2 weken de tijd om een reactie te geven. In september 2016 gaat het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over fase 2. De uitvoering start naar verwachting rond de zomer van 2017.

De plannen
Bekijk de voorlopige ontwerpen:

Meer informatie
De werkzaamheden in de straten van de eerste fase zijn inmiddels gestart, alle informatie hierover vindt u op denhaag.nl/BezuidenhoutOost-herinrichting.