Tagarchief: bewoners

Opruimestafette in Bezuidenhout

Van 23 november tot en met 30 november zal er een opruimestafette plaats gaan vinden in stadsdeel Haagse Hout. Een onderdeel van het programma zal ook plaatsvinden in Bezuidenhout

Wat: Opruimdag Jan van Riebeekplein (inleverpunt voor klein grofvuil en informatiepunt mb.t. ongediertebestrijding en grofvuil)
Wanneer: woensdag 30 november
Hoe laat: 12.00 – 16.00 uur
Waar: Jan van Riebeekplein

www.denhaag.nl/opruimestafette
Twitter: #opruimestafette & @haagsepetman
Facebook: opruimestafette #Haagse Hout

Buurtbewoners Haagse wijk Bezuidenhout openen eigen buurthuis (video)

Bron: RTV West

Bekijk de reportage van RTV West.

DEN HAAG – De ‘Bezuidenhut’. Dat is de naam van het nieuwe buurthuis aan de Spaarwaterstraat in de Haagse wijk Bezuidenhout. Het buurthuis werd woensdag feestelijk geopend door onder meer wethouder Boudewijn Revis. En het is een bijzonder buurthuis, want de gemeente Den Haag heeft er geen cent aan betaald.

Vol trots staat Jacob Snijders, voorzitter van het wijkberaad in Bezuidenhout, woensdag te kijken naar de Bezuidenhut. Ruim zes jaar lang is Snijders samen met andere buurtbewoners bezig geweest om het buurthuis te realiseren. Samen met geld uit het wijkberaad, sponsoren en andere particuliere geldschieters is het Snijders gelukt.

‘Hiervoor stonden er twee zeecontainers, die waren wel dertig jaar oud. Nu hebben we een high-tech gebouw met de modernste isolatie. We hebben zelfs zonnepanelen op het dak’, zegt Snijders enthousiast.

Geen cent
De gemeente Den Haag heeft niets bijgedragen aan de bouw van het nieuwe buurthuis. Er zouden immers al genoeg buurthuizen zijn in de stad. Maar dat betekent niet dat wethouder Boudewijn Revis, onder meer verantwoordelijk voor buitenruimte, niet betrokken is bij de Bezuidenhut. ‘Rondom het nieuwe buurthuis ligt een groot speelveld zoals je ziet. Dat grote houten kasteel daar in de verte en het sportgedeelte, dat is door de gemeente bekostigd’, zegt Revis, die ook de openingshandeling verrichtte. ‘Wij zijn als gemeente ontzettend trots op de inwoners van Bezuidenhout.’

Volgens Revis zijn de buurtbewoners zelfs een voorbeeld voor de hele stad. ‘Of dat zo is weet ik niet’, zegt Snijders lachend. ‘Er was in ieder geval veel behoefte aan zo’n plek en die is er nu.’

Boze Bezuidenhouters: Bezuidenhout het nieuwe New York aan de Noordzee? Nee!

Het Bewonerscollectief Bezuidenhout, bestaande uit meer dan 80 huishoudens in Bezuidenhout, is ernstig teleurgesteld in de gemeente Den Haag. In april van dit jaar werden wij geconfronteerd met een briefje in onze bus dat projectontwikkelaar Re-Shape vier megahoge torens van circa 30 meter hoog met circa 150 woningen om de Wilhelminastraat en Emmastraat wilde bouwen. Zij nodigden ons uit om langs te komen op een voorlichtingsavond. Op deze avond, waar we met tientallen buurtbewoners gezamenlijk op af waren gekomen, bleek dat het meer een op verkoop gerichte avond bleek te zijn, en niet zozeer op informatie verstrekken gericht.
Wij hebben toen als zeer verontruste bewoners afgedwongen dat wij wilden weten wat nu de plannen waren. Re-Shape en de gemeente waren verbaasd dat wij niet zo blij waren met deze plannen. De ambtenaar van de gemeente zei dat ze al ruim anderhalf jaar bezig waren met de plannen en het echt prachtig was. Alles was gunstig voor ons, zo zei hij, inclusief de bezonning.
We voelden ons direct volledig buiten spel geweest. Ons was niets gevraagd. De gemeente zei ook dat als we het er niet mee eens waren, dat we een zienswijze konden indienen. Dus direct door naar een juridische procedure in plaats van in gesprek met elkaar!

In de maanden erna hebben wij ons als bewoners verenigd en heeft het Wijkberaad Bezuidenhout zich achter ons geschaard. Ook bewoners van de Juliana van Stolberglaan en de Koningin Marialaan hebben zich bij ons gemeld. Wij hebben inmiddels twee gesprekken gehad met projectontwikkelaar Re-Shape en één met de gemeente. Wij hebben vragen gesteld aan laatstgenoemde, maar op sommigen hebben we tot op de dag van vandaag nog geen antwoord op gehad. We hebben echter wel een mail ontvangen dat de gemeente meende genoeg voor ons had gedaan en een gesprek niet meer hoefde.

Waar wij ernstig in zijn verrast, is de bereidwilligheid van de gemeente om naar de burgers te luisteren. Burgerparticipatie? Wij hebben er weinig van gemerkt. Wij hebben namelijk wel degelijk steekhoudende argumenten waarom de torens minder hoog zouden moeten, en waarom de plek van een uitgang van de ondergrondse parkeergarage niet in de nu ingeplande straat zou moeten uitkomen (veiligheid!). Daarnaast wordt vastgehouden aan rooilijnen die niet bestaan en waardoor de hoogbouw pal op de bestaande woningen wordt gebouwd. Er wordt tevens afgeweken van bestemmingsplannen en recent door de gemeente gemaakte wijkprogramma’s.

Wordt Bezuidenhout het nieuwe New York aan de Noordzee? Nee!
Komt hoogmoed voor de val? De gemeente heeft symptomatisch geen oog voor huidige bewoners. Wij staan letterlijk in de schaduw. De gemeente is echt ernstig in gebreke gebleken. Wie komt er dán op voor de huidige bewoners? Wie vraagt dán wat de huidige bewoners willen? Wij willen juist heel graag meedenken en hebben juist ideeën hoe het beter kan worden!
Laat duidelijk zijn: Wij zijn niet tegen bebouwing. Maar hoe er nu met de huidige bewoners wordt omgegaan door de gemeente, is werkelijk schofterig.

De eisen van de huidige bewoners:
– Meepraten met de plannen
– Maximale hoogte torens: 23 meter
– Verder van bestaande bebouwing af
– Veilige oplossing voor in- en uitritten parkeren

Hoe wilt u uw mening geven?

Doe mee aan het online gesprek
Een groep bewoners en medewerkers van de gemeente hebben samen ideeën uitgewerkt over hoe Hagenaars betrokken zouden willen worden bij plannen in de stad. Geef uw mening over deze ideeën! Dit kan tijdens een online gesprek op dinsdagavond 27 september.

Hoe wilt u als bewoner betrokken worden bij de nieuwe inrichting van een speeltuin? Bijvoorbeeld door een informatieavond, via Facebook of op een andere manier? En als u zelf een initiatief heeft voor bijvoorbeeld het aanleggen van een buurttuin of een belkring voor ouderen of iets anders voor in uw buurt: hoe zou u dat dan willen bespreken met de gemeente? Weet u waar u dan moet zijn?

Geef uw mening
Een groep bewoners en medewerkers van de gemeente hebben alvast nagedacht hoe Hagenaars betrokken zouden willen worden. Zij vragen nu aan u wat u van hun ideeën denkt. En zij willen graag dat u uw eigen ideeën doorgeeft over manieren van meepraten en meedenken over plannen in de stad. Doe daarom mee aan het gesprek hierover via internet!

Online gesprek
Op dinsdagavond 27 september van 19.30 tot 20.30 uur kunt u meedoen aan het online gesprek. Op een website kunt u dan reageren op meningen van andere deelnemers en aangeven wat u van een aantal stellingen vindt. Op deze manier kan de gemeente zien wat echt belangrijk wordt gevonden door haar inwoners, en de ideeën over het betrekken van bewoners eventueel aanpassen.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Meld u aan voor dit online gesprek door uw e-mailadres en/of telefoonnummer in te vullen op de website van bureau Synthtron. Daarna ontvangt u inloggegevens om mee te kunnen doen aan het gesprek.

Denk en praat mee over de nieuwe woonvisie

Hoe woont Den Haag in 2030?
Wonen in Den Haag wordt steeds populairder, het aantal inwoners groeit. Deze groei vraagt om oplossingen. Daarom wordt er een nieuwe visie op het wonen gemaakt. Daar is de hulp van u als bewoner of professional hard bij nodig. Op maandag 10 oktober organiseert de gemeente een bijeenkomst over de nieuwe woonvisie.

In de nieuwe woonvisie komen ideeën voor de toekomst te staan, welke prioriteiten er zijn en hoe de gemeente en haar inwoners kunnen samenwerken om de woonkwaliteit nog hoger te krijgen.

Geef uw mening
Wethouder Joris Wijsmuller presenteert 10 oktober de eerste ideeën voor de nieuwe woonvisie. Verschillende thema’s over wonen komen aan de orde. Via een Ipad met een speciale app kunt u ter plekke uw mening geven over deze verschillende thema’s. Hoe denkt u bijvoorbeeld over nieuwe woningbouwprojecten in Den Haag? Waarover zou de gemeente afspraken met woningcorporaties moeten maken? En hoe energiezuinig moeten woningen in Den Haag worden?

Programma bijeenkomst Woonvisie

Tijd Activiteit
15.30 – 16.30 uur Inloop met koffie of thee. U kunt alvast een kijkje nemen op het Woonplein.
16.30 – 16.40 uur Start van het programma met de prijsuitreiking van de wedstrijd van Haagse basisscholen ‘Wie heeft het mooiste droomhuis getekend?’
16.40 uur Welkom door dagvoorzitter Anouschka LaHeij en introductie van de woonvisie door wethouder Joris Wijsmuller.
17.00 uur ‘Wonen in 2030’ door Prof. dr. Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft) en Erna van Holland (Adviseur stedelijke vernieuwing, COB-WEB advies)
17.30 uur Diner op het Woonplein. Maak kennis met vernieuwende manieren van wonen
18.15 uur Woondebat – eerste ronde. Discussie in groepjes van maximaal 5 personen via een Ipad met speciale app over de onderwerpen van de Woonvisie 2030. De bevindingen worden direct gedeeld en besproken.
19.00 – 19.30 uur Pauze
19.30 – 20.15 uur Woondebat – tweede ronde.
20.15 – 20.30 uur Afsluiting door Joris Wijsmuller.
20.30 – 21.00 uur Borrel en napraten.

Locatie

  • Bazaar of Ideas (Student Hotel), Hoefkade 9
  • Telefoon (070) 762 10 00

Bereikbaarheid

  • Openbaar vervoer: vanaf station Holland Spoor is het 5 minuten lopen naar de locatie.
  • Parkeergarages in de omgeving: Q-Park Laakhaven, Rijswijkseweg 27 of Parking Megastores, Van der Kunstraat 123. Het is dan nog ongeveer 10 minuten lopen naar de locatie.

Meld u aan
U kunt zich aanmelden via www.denhaag-woonvisie.nl. U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving en een toegangsbewijs. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen door een e-mail te sturen naar woonvisie@denhaag.nl

Agenda Ruimte voor de Stad
De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomstplannen voor Den Haag in 2040. In de nieuwe woonvisie worden de ideeën over wonen die in deze agenda staan, uitgewerkt. Zie voor meer informatie www.ruimtevoordestad.nl.

Algemene bewonersvergadering Wijkberaad Bezuidenhout

Op maandag 13 juni 2016 organiseert het Wijkberaad Bezuidenhout de jaarlijkse algemene bewonersvergadering. Bewoners kunnen hier ook terecht met vragen of ideeën over zaken die in de wijk spelen, zoals rioolaanleg, fijnstof of parkeren. Ook is er een toelichting op de herontwikkeling van het Spaarwaterveld en invulling functie van het Paviljoen.
En uiteraard aan het einde ook weer een hapje en een drankje om gezellig bij en na te praten.

De algemene bewonersvergadering is in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Het inhoudelijk en financieel jaarverslag van 2015 zijn hier te vinden (op Bezuidenhout.nl).

Met vriendelijke groet,
Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bewonersbijeenkomst over noodopvang Bezuidenhout rustig verlopen

Bron: NOS

Bijeenkomst over komst AZC in Bezuidenhout
De bewonersbijeenkomst in de Haagse wijk Bezuidenhout over de komst van een noodopvanglocatie is rustig verlopen. De gemeente wil 600 asielzoekers opvangen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken. Er waren zo’n 1000 bewoners op de bijeenkomst afgekomen.

Burgemeester Van Aartsen beloofde de bewoners dat de gemeente er alles aan doet om de veiligheid te waarborgen. Hij sprak over Den Haag als een “stad van compassie”, waarop hij applaus kreeg. De asielzoekers blijven tot 1 januari in het ministerie. Daarna wordt het gebouw verbouwd om ruimte te bieden voor statushouders, die uit de asielzoekerscentra komen.

Voorlichtingsbijeenkomst vluchtelingen 16 oktober 2015

Wethouder Wijsmuller werd tijdens zijn betoog enkele keren onderbroken door boze bewoners, maar de sfeer bleef rustig. Politiechef Paul Entken benadrukte dat de komst van vluchtelingen niet leidt tot een toename van criminaliteit.

De bewoners stelden veel vragen over de samenstelling van de groep asielzoekers, of de asielzoekers genoeg te doen hebben en over de gevolgen voor de veiligheid in Bezuidenhout.