Tagarchief: Beatrixkwartier

Provast en Gemeente Den Haag tekenen ontwikkelovereenkomst voor Grotiusplaats

In de overeenkomst staan plannen voor een hotel van 6000m2 en 175 huurwoningen. De ontwikkeling komt op de Grotiusplaats, vlakbij Den Haag CS richting Beatrixkwartier.

De komende periode zal Provast een plan ontwikkelen voor het hotel en de woontoren met een volume van circa 30.000 m². Het betreft woningen in het veelgevraagde vrije sector huursegment. Onderdeel van de plannen behelst een onderzoek naar het overkluizen van de Utrechtsebaan, zodat een vriendelijk en groen stadsplein ontstaat.

Martijn Dirks, partner bij Provast: “Wij zijn erg verheugd over dit nieuwe project. Het stationsgebied van Den Haag is een aantrekkelijke plek om te wonen en te verblijven. De functies hotel en wonen sluiten goed aan bij het bestaande milieu. Ook past het project goed binnen onze visie van binnenstedelijke ontwikkeling en functiemenging. Door een groot aantal middeldure huurwoningen toe te voegen, sluiten we ook aan op de wens van de woonconsument in Den Haag en de ambitie van de van de gemeente om meer mensen in het centrum te huisvesten. We voeren op dit moment al diverse verkennende gesprekken met hotelexploitanten en investeerders.”

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m21!1m12!1m3!1d4903.708548628503!2d4.324643192044308!3d52.08238260313675!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m6!3e1!4m0!4m3!3m2!1d52.081402!2d4.3287993!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1440667340887&w=600&h=450]
Joris Wijsmuller, wethouder stadsontwikkeling: “Den Haag groeit. Onze visie is om die groei in de stad op te vangen in plaats van er bijvoorbeeld groen voor op te offeren. Daar sluit het initiatief van Provast prima bij aan. Het gebouw komt op een prachtige centrale plek. Omdat er niet alleen woningen komen maar ook een hotel, wordt het levendig in het gebied. Daarom willen we ook graag meewerken aan het onderzoek naar de overkapping van de Utrechtsebaan, zodat Den Haag er een aangenaam plein bijkrijgt.”

De Grotiusplaats ligt op een markante binnenstedelijke locatie, en vormt een belangrijke schakel tussen het station Den Haag Centraal en Bezuidenhout. De nieuwe toren is belangrijk voor de stadsentree van Den Haag en wordt een toevoeging aan de imposante skyline die de afgelopen jaren is ontstaan in het centrum van de stad.

De overeenkomst met Provast past binnen een ambitieus stedelijk programma waarbij de verbinding met en de bereikbaarheid van Bezuidenhout wordt verbeterd. Een eventuele overkapping van de Utrechtsebaan zou daar aan bijdragen. Hiermee komt een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat in het gebied tussen Den Haag Centraal, Bezuidenhout en het Beatrixkwartier dichterbij.

Provast voldoet met dit hoogwaardige project aan de grote behoefte vanuit de markt aan multifunctionele gebouwen op binnenstedelijke locaties.

Zwaan (ver)siert trieste kantoorkolos

by Carel Goseling

De Haagsche Zwaan. Ze ‘danst’ tegen een achtergrond van glas. Ze staat, anderen zullen zeggen dat ze hangt, er nu al een maand. Meer dan levensgroot. Veel meer dan dat zelfs. Ze is reuze! Een kleine 70 meter. Rechterbeen gestrekt. Voet in het verlengde van het been, doorgetrokken in een spitz. Linkerbeen vanuit de heup horizontaal. Kort daar boven de linkerarm. Parallel lopend. Perfect in balans. De rechterarm gestrekt langs het hoofd omhoog, uitmondend in een vinger.

Ze is een ballerina. Gefocust in een vaste pose. Een gezicht zonder ogen. Alleen de contouren zijn zichtbaar. Overdag en als het donker is middels 250 lichtpunten die het silhouet aangeven.

White Swan is haar benaming. Gegeven door de bedenkers in een referentie naar het Zwanenmeer van Piotr Tsjaikovsky.
Ze ‘danst’ tegen een achtergrond van glas. De buitenwand van een kantoorgebouw. Een blokkendoos waarvoor de gemeente Den Haag eind 2005 toestemming tot de bouw gaf. Tot grote woede van de inwoners van Bezuidenhout-West, en dan met name het westelijke, oude deel van dit Haagse wijkje.

De protesten waren tevergeefs. Zoals wel vaker het geval is als burgers strijden tegen een almachtige overheid die alleen geld en prestige voor ogen heeft. Dus werd in 2007 met de bouw begonnen van het glazen gevaarte aan de Schenkkade. Liefst 73,5 meter hoog werd het gevaarte. Naar rechts uit het lood hangend, zodat het erop lijkt dat het gebouw omvalt. Direct over de Utrechtse Baan, zo tegen het hoofdkantoor van Post NL aan de Princes Beatrixlaan.

Het kantoorgebouw kreeg de bijnaam De Haagsche Zwaan. Waarom is een raadsel. Het heeft niets van de edele vogel. De lijn die door de gevel getrokken is van boven naar beneden heeft meer iets van een ijshockeystick.Maar dat was waarschijnlijk te ‘volks’ om als benaming te gebruiken. Vandaar ook de ch in Haagse.

Nu prijst het management van De Haagse Zwaan, een Duitse belegger, het pand aan als ‘een van de meest beeldende in Den Haag’ waarbij het woord beeldend is vervangen door iconisch. Klinkt deftiger zeker.

Ondanks het hoogdravende taalgebruik liep het kennelijk niet zo lekker met De Haagse Zwaan. Dus is de hulp ingeroepen van een ballerina. Zij moet ervoor zorgen dat het pand weer opvalt. Met name bij potentiële huurders die vanaf de A12 de Utrechtse Baan op rijden, Den Haag in. Dan moeten ze wel erg goed kijken want voordat ze het weten in de Haagsche Zwaan verdwenen achter het kantoor van NN aan weerszijden van de Baan.

De zwijgende danseres slaat het onberoerd gade. Haar blikveld is het Schenkviaduct en de vrij troosteloze straten tussen die overgang en de spoorbaan Amsterdam – Rotterdam via HS.

Hoe lang ze het nog volhoudt? Moeilijk aan te geven. Wellicht tot de Haagsche Zwaan ‘vol’ zit. Of totdat ze vervangen wordt door een kerstboom met ster. Doet het ook altijd aardig. Zeker in deze tijd.
Hoe dan ook, ik heb medelijden met haar. Dit heeft ze niet verdiend. Zo’n mooie houding. En dat voor 0,0 publiek laat staan applaus.

Misschien is het wel tijd voor een nieuwe actie van buurtbewoners en andere aanhangers. Nu niet uit protest maar als adhesiebetuiging voor de Zwaan. Zonder Haagsche.