Tagarchief: afval

Kerstboom opruimen

Wilt u uw kerstboom opruimen? De gemeente haalt uw boom gratis op. Let er wel op dat u de kerstboom op de juiste dag aanbiedt.

U kunt op verschillende manieren uw kerstboom aanbieden:

  • Staan bij u in de straat ondergrondse containers? Zet uw boom op 9 of 16 januari 2016 op de stoep. Zet de kerstboom niet niet naast de ondergrondse container, want dan kan deze niet geleegd worden.
  • Staat er bij u in de straat geen ondergrondse containers? Zet uw boom dan op de stoep tijdens de vuilnisophaaldagen in de eerste 2 weken van januari 2016. U kunt uw boom ook aanbieden op de speciale ophaaldagen voor kerstbomen. Kijk op de digitale huisvuilkalender voor de ophaaldagen bij u in de buurt.
  • Breng uw boom naar een afvalbrengstation. Uw kerstboom wordt dan verwerkt tot biomassa voor stroom- en warmteopwekking. Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen.

Meer afval scheiden in Den Haag

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente wil de komende jaren 35% meer afval gescheiden inzamelen met nieuwe methodes en meer containers. Dat staat in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020.

Het college van burgemeester en wethouders stelde het plan ‘Afval scheiden, gewoon apart!’ op 17 november 2015 vast.

Alle Hagenaars produceren bij elkaar elke dag ongeveer 600 ton afval. Dat is ruim 1 kilo per persoon, iedere dag 75 vuilniswagens vol. In afval zitten veel grondstoffen die geschikt zijn om te verwerken tot iets nieuws. De gemeente werkt daarom al jaren aan duurzaam afvalbeheer.

Het doel is om 35% meer afval gescheiden inzamelen. Dit betekent per jaar al 9,5 miljoen kilo meer. In 2018 kijkt de gemeente welke maatregelen goed werken. Zodat in 2020 zelfs 40% van het afval gescheiden kan worden ingezameld.

Gekleurde zakken om afval te scheiden
Er komen meer voorzieningen voor bewoners om makkelijker afval te kunnen scheiden. Denk aan:

  • meer minicontainers voor plastic en papier in laagbouwwijken
  • grote rolcontainers in flatgebouwen.

Er komt een proef waarbij elke soort afval zoals plastic of papier een eigen kleur vuilniszak krijgt. De zakken kunnen gewoon in de ondergrondse container en worden later gescheiden en gesorteerd.

Op meer plaatsen komt een ‘sorteerstraat’, een serie containers voor de meest voorkomende soorten afval zoals plastic, papier, textiel en glas. Het doel is dat uiteindelijk elke wijk een sorteerstraat krijgt.

Samen met bewoners
De gemeente gaat samen met bewoners en andere partners op zoek naar nieuwe en innovatieve methodes voor gescheiden afvalinzameling.