Tagarchief: 6minuten

Opening 6-minuten-zone Bezuidenhout

Foto: AED op het Imhoffplein

Op vrijdag 12 februari 2016 wordt door de vrijwilligers van Burgerhulpverlening Bezuidenhout de door hen gerealiseerde 6-minuten-zone Bezuidenhout om 16.00 uur officieel geopend in het Buurthuis PuntZuid aan de Van Heutszstraat 12. Tijdens deze opening wordt een demonstratie verzorgd om de werking van de 6-minuten-zone uit te leggen.

Een groep vrijwilligers uit de wijk Bezuidenhout is in 2013 gestart met het inventariseren van alle voorhanden zijnde AED apparatuur. Deze bedrijven werden door hen benaderd met de vraag of men de apparatuur beschikbaar wilde stellen in geval van nood en of men deze apparatuur wilde aanmelden bij Hartveilig Wonen.
Al snel bleek dat de dekking in Bezuidenhout niet optimaal was. Dankzij de gewonnen Lenteprijs 2015 van Fonds 1818 en het Algemeen Dagblad werden 7 extra AED-buitenkasten geplaatst.
De eerste 6-minuten-zone van Den Haag is nu in de wijk Bezuidenhout een feit.

De vrijwilligers van Burgerhulpverlening Bezuidenhout zijn allen gediplomeerd EHBO-er en kunnen een Automatische Externe Defibrillator (AED) bedienen.
In het geval dat iemand in de wijk wordt getroffen door een hartstilstand is het cruciaal dat de reanimatie binnen 6 minuten wordt gestart.
De vrijwilligers zijn allen oproepbaar via de Alarmcentrale. Zij ontvangen een sms met de opdracht te starten met de reanimatie of het ophalen van een AED, tot de beroepshulpdiensten dit overnemen.

De Burgerhulpverlening Bezuidenhout zet zich in om gediplomeerde EHBO-ers/BHV-ers te stimuleren zich aan te melden bij Hartveilig Wonen. Ook willen zij voor buurtbewoners een opleiding EHBO en/of Reanimatie gaan organiseren. Voor het onderhoud van de nieuwe AED apparatuur en de opleidingen EHBO zijn zij momenteel op zoek naar sponsoren.