Succesvolle eerste bijeenkomst ZZP-netwerk Bezuidenhout

Afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst van kleine ondernemers in Bezuidenhout bij café Pan in de Louise de Colignystraat. Ruim 70 ondernemers hebben inmiddels hun belangstelling getoond en meer dan 40 daarvan waren ook daadwerkelijk aanwezig.
Initiatiefnemer Rob Velders was blij verrast door de opkomst: “Ik hoopte op een stuk of 20 geïnteresseerden, maar het loopt als een tierelier.” Een oproep op de website van Bezuidenhout – er is inmiddels een zzp-pagina ingericht – en een aankondiging in de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws trokken kennelijk in ruime mate aandacht. Een flink deel van de ondernemers is inmiddels ook lid geworden van de LinkedIn-groep Ondernemers in het Bezuidenhout. Deze LinkedIn-groep is 3 jaar geleden opgericht door Peter Arts van WellInsured en kende tot enkele weken geleden nog geen vijf leden, maar is sinds begin dit jaar gegroeid naar ruim 60.
In café Pan van ondernemers Daniël en Menske werd het dus gezellig druk. Rob opende met een welkomstwoord en vroeg alle aanwezigen om een papiertje in te vullen met een idee waarmee dit netwerk verder kan. Daarnaast werd elke aanwezige gevraagd om ten minste één andere ondernemer uit de wijk die men zou willen benaderen om ook aan te haken. Volgens een schatting moeten het er meer dan 500 zijn!
Wat het netwerk allemaal gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er veel enthousiasme is om bij elkaar te komen staat buiten kijf. Bij de borrel werden vele visitekaartjes uitgedeeld en contacten gelegd tussen mensen die mogelijk met elkaar in zee zouden kunnen gaan. 
En mogelijk gaat de wijk ook nog van het netwerk gaat profiteren … Daarop vooruitlopend zaaide de voorzitter van het Wijkberaad  al wat goodwill door het eerste drankje namens het Wijkberaad Bezuidenhout aan de aanwezigen aan te bieden. Proost!