Subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2012

De gemeente Den Haag stelt in 2012 subsidie beschikbaar voor bewoners om met instellingen en bedrijven samen in de wijk te werken aan energiebesparing en CO2-verlaging.

Het doel van de subsidieregeling is om ideeën en acties aan te moedigen die helpen om op wijkniveau energie te besparen of de CO2 uitstoot te verlagen. Deze ideeën en acties worden samen door bewoners, bedrijven en instellingen uitgewerkt in een plan of project.

Voor iedere Hagenaar is dit verschillend. In de ene wijk willen bewoners bijvoorbeeld een windmolen adopteren. In een andere wijk willen de bewoners samen lampen met bewegingssensoren aanbrengen in een flat. Het gaat erom dat bewoners samen met andere bewoners zelf een onderwerp en de uitwerking hiervan bepalen. Dit gebeurt in een plan of project en draagt bij aan energiebesparing en CO2–verlaging.

2 regelingen: planontwikkeling en projectontwikkeling
De regeling bestaat uit 2 delen. De eerste is de regeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken – Planontwikkeling‘. Deze regeling is bedoeld om een idee verder uit te werken naar een plan van aanpak. Per aanvraag is maximaal € 4000 subsidie beschikbaar voor oprichtings- en proceskosten. De aanvrager is een vereniging of stichting. Voor de oprichtingskosten van een vereniging of stichting kan ook subsidie worden aangevraagd. Voor deze vergoeding moet de stichting na 1 september 2012 zijn opgericht. Voor de stad is maximaal € 64.000 beschikbaar.

De tweede is de regeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken – Projectontwikkeling‘. Deze regeling is bedoeld om een plan verder uit te werken in een uitvoerbaar projectplan. U kunt subsidie aanvragen voor de advieskosten die nodig zijn voor het ontwikkelen van een uitvoerbaar projectplan. Per aanvraag is maximaal € 12.000 subsidie beschikbaar voor advieskosten. Voor de stad is maximaal € 192.000 beschikbaar.

Aanvragen
Aanvragen kunt u doen voor 1 december 2012. De regeling loopt tot 31 december 2013. In 2013 en 2014 wordt er opnieuw budget beschikbaar gesteld voor duurzaamheid in Haagse wijken.

Vragen over de regeling kunt u mailen naar duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.

Bedrijven die groepen willen ondersteunen en/of adviseren in het proces, bijvoorbeeld door het maken van een businessplan of energieadvies, kunnen zich aanmelden via duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.

Haagse Energiebeurs 2012
Wilt u meer over de Haagse energieprojecten of subsidies weten? Bezoek dan de Haagse Energiebeurs op 7 oktober 2012.