Subsidieregeling buurtstallingen fietsen verlengd tot 1 juli 2013

De subsidieregeling voor buurtstallingen is verlengd tot 1 juli 2013. Inwoners of bedrijven in Den Haag kunnen subsidie aanvragen om een buurtstalling te beginnen of een bestaande stalling uit te breiden. In een buurtstalling kunnen bewoners tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets veilig stallen. Met de subsidieregeling wil de gemeente minstens 10 buurtstallingen realiseren.
Maximaal € 400 per fietsplek
Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen een kleine tegemoetkoming krijgen voor het opknappen van hun stalling. De subsidie is maximaal € 400 per fietsplek in de stalling, met een maximum van € 40.000 per buurtstalling. In totaal is er € 500.000 subsidie beschikbaar, voor tenminste 10 stallingen.
7 buurtstallingen kregen in 2012 subsidie
In 2012 kregen al 7 buurtstallingen subsidie, waarvan 4 bestaande en 3 nieuwe stallingen. Een van de nieuwe stallingen werd vorig jaar geopend in de 2e Schuytstraat. De Marnixstraat en de Okkernootstraat krijgen in het eerste kwartaal van 2013 een buurtstalling.