Subsidieaanvraag zonnepanelen van start

Bewoners, bedrijven, instellingen en VvE’s kunnen van 5 maart tot en met 5 mei 2014 een aanvraag indienen voor de aanleg van zonnepanelen op hun dak.
De subsidie wordt gegeven op basis van een open inschrijving. Aanvragers geven zelf aan hoeveel vermogen in Wattpiek zij willen plaatsen en welke financiële bijdrage zij hiervoor van de gemeente willen ontvangen. Zo worden aanvragers van subsidie uitgedaagd om een zo groot mogelijk deel van de investering voor eigen rekening te nemen waardoor het maximale rendement per geïnvesteerde euro subsidie wordt behaald.   
 
Wethouder Baldewsingh is verheugd over het succes van de subsidieregeling: “Door de regeling als een soort veiling te organiseren en doordat de techniek van de zonnepanelen verbetert, wordt de regeling steeds effectiever. Zo zijn in 2013 met vrijwel hetzelfde subsidiebedrag bij particulieren 50 procent meer panelen en bij zakelijke initiatieven 150 procent meer panelen geïnstalleerd ten opzichte van 2011, het jaar waarin de regeling van start ging”. 
 
In 2013 hebben 222 particulieren en 36 zakelijke aanvragers subsidie aangevraagd voor zonnepanelen. Hiermee wordt jaarlijks 1.249.500 kilowattuur aan duurzame stroom opgewekt. Met alle zonnepanelen die in 2011, 2012 en 2013 geplaatst zijn met behulp van de subsidieregeling, wordt inmiddels 2.407.200 kWh opgewekt. Dit staat gelijk aan het stroomgebruik van 688 gemiddelde huishoudens en levert een besparing op van 1.420.000 kg CO2.
Meer informatie leest u hier.