Subsidie om meeuwen van daken te weren

Den Haag gaat subsidie geven om platte grinddaken ongeschikt te maken voor meeuwen om op te nestelen. Dat kan door draden of netten te spannen of een groen dak aan te leggen. In totaal trekt de gemeente tot en met 2014 100.000 euro per jaar uit voor maatregelen om overlast van meeuwen te bestrijden.

De gemeente Den Haag stopt met de proef met verwisselen van meeuweneieren door nepexemplaren, zoals in 2010 en 2011 is gebeurd. Deze aanpak vermindert de overlast, maar is tijdrovend en duur, namelijk 300 euro per nest. Wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer: Het is financieel onmogelijk dit op grote schaal te doen. Toch begrijp ik heel goed dat mensen enorme overlast kunnen ondervinden van meeuwennesten op hun dak. Daarom ga ik staatssecretaris Bleker van Landbouw ontheffing vragen van de Flora- en Faunawet, zodat mensen zelf nesten van hun dak mogen verwijderen.

In Den Haag zijn circa 800 meeuwenparen die op daken broeden. Ze hebben een grote voorkeur voor platte grinddaken. Daarom is besloten de komende drie jaar subsidie beschikbaar te stellen om meeuwen van deze daken te weren. Dat kan door netten of draden te spannen. Dat kost gemiddeld 700 euro per woning. De gemeente draagt daaraan maximaal 350 euro bij; er is budget voor circa 170 daken per jaar. Meeuwen broeden ook niet graag op groene daken. Voor de aanleg van zon dak bestaat al een subsidieregeling.

De gemeente neemt ook maatregelen tegen de overlast die meeuwen veroorzaken door vuilniszakken open te pikken. We willen de vuilniszak zoveel mogelijk uit het straatbeeld bannen, zegt wethouder Dekker. Daarom beginnen we dit jaar met de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in Scheveningen, Segbroek, Haagse Hout, Laak en de Schilderswijk. In de gebieden waar meeuwen veel overlast geven en het nog één à twee jaar duurt voordat de ondergrondse afvalcontainers zijn aangelegd, krijgen bewoners extra stevige, gele vuilniszakken van normaal formaat (60 x 80 cm) thuisbezorgd. Meeuwen krijgen die zakken niet zo makkelijk open.