Subsidie dak- en vloerisolatie en aanleg groene daken

De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor dak- en vloerisolatie van huizen en voor de aanleg van groene daken. Inwoners van Den Haag kunnen gebruik maken van deze subsidie en zo hun huis duurzamer maken.
Met deze subsidieregelingen wil de gemeente Hagenaars stimuleren hun woning te verduurzamen. Toekomstbestendige woningen:
– verhogen de leefbaarheid in de stad
– verbeteren het wooncomfort in de woningen 
– stimuleren de lokale economie met werkgelegenheid
– zorgen voor een lagere energierekening
Dak- en vloerisolatie
Een gemiddeld rijtjeshuis zonder dakisolatie stookt jaarlijks ongeveer 780 m3 gas extra.  Dakisolatie zorgt meestal voor een lagere energierekening. Vanaf 2010 subsideert de gemeente Den Haag het aanbrengen van dak- en vloerisolatie in de stad. Met deze subsidie is er tot nu toe 155.000 m² dak- en vloerisolatie aangebracht. In totaal heeft de gemeente tot het einde van 2015 een bedrag van € 500.000 beschikbaar.
Groene daken
Groene daken houden niet alleen kou buiten, maar ook hitte in de zomer. Verder hebben groene daken een positieve invloed op:
– het terugdringen van fijnstof
– de waterhuishouding
– geluidshinder
– de groenbeleving van mensen.
Deze subsidie wordt vanaf 2009 verstrekt. Er zijn inmiddels 35.000 m² groene Haagse daken. De subsidie bedraagt 40% van de aanlegkosten tot € 10.000 per aanvraag. Voor deze maatregel heeft de gemeente tot het einde van het jaar in totaal € 200.000 beschikbaar.
Subsidie aanvragen
Wilt u meer informatie over deze subsidies? En wilt u weten hoe u in aanmerking kunt komen voor deze subsidies? 
Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken
Hiernaast stelt de gemeente € 280.000 extra beschikbaar voor het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Bewoners en bedrijven die de Haagse woningvoorraad duurzamer willen maken, kunnen gebruik maken van deze regeling. Met het subsidiebedrag worden zij geholpen om van hun duurzame idee een uitvoerbaar project te maken. Aan de regeling hebben in de afgelopen twee jaar al 40 groepen bewoners meegedaan. Samen hebben ze 50 verschillende projecten uitgewerkt.