Straatspeeldag Theresiastraat: De zebra is geopend

Woensdag 4 juni was het dan na een jarenlange strijd zover. Tijdens de nationale straatspeeldag is op de Theresiastraat bij de speeltuin ‘Spaarwaterveld’ onder grote belangstelling de nieuwe zebrapad geopend onder aanwezigheid van wethouder Bruijns en vele kinderen en ouders en begeleiders.

Reeds 10 jaar is er gestreden voor een veilige oversteekplaats bij de speeltuin. Door een wijziging in de voorrangssituatie aldaar is de Theresiastraat een soort ‘vrijbaan’ geworden voor snelverkeer. Auto’s, maar ook bus 4 geven vaak flink gas. Oversteken voor ouders, kinderen, begeleiders en oudere mensen was en is een gevaarlijke aangelegenheid. Enkele jaren terug zijn op de dezelfde plaats klaarovers ingezet, die door gevoel van onveiligheid snel met hun werk hebben moeten stoppen. Vorig jaar heeft Thérèse van der Velden, een bezorgde ouder, het initiatief genomen aandacht te vragen voor een zebrapad tijdens de nationale straatspeeldag. Onder toeziend oog van de politie is toen de straat 10 minuten afgezet voor een demonstratie, die onder veel gelid van kinders en hun begeleiders en aanwezigheid van enkele raadsleden en RTV West is gehouden. Dit zorgde voor succes: de dialoog met de gemeente was hiermee geopend. Er is vervolgens veel overleg gevoerd met de gemeente, HTM en de brandweer. Vooral de laatste partijen streven naar een open baan van de Theresiastraat, zonder hobbels, zebra’s en andere obstakels. Al snel kwam de toezegging van een zebra, maar de locatie was nog een punt van studie.

Onder druk van een nieuwe straatspeeldag Theresiastraat heeft de gemeent op maandag 26 mei 2003 de zebrapad neergelegd. Het actieprogramma werd daarmee omgegooid tot een feestelijke opening van de zebra. Met spelletjes voor kinderen op straat en een muzikale en komische bijdrage van een draaiorgel en clown Skippy was het een succesvolle middag geworden. Iedereen, hartelijk dank voor de hulp!

De straatspeeldag Theresiastraat was een initiatief van een groep ouders onder de naam ‘Comité Veilig oversteken Theresiastraat’ met een sterke samenwerking met de basisscholen Nutsschool Bezuidenhout en Van Hoogstratenschool en de NSO’s Tobias en Twee vriendjes. Meer informatie is te verkrijgen bij het comité, t.n.v. Thérèse van der Velden (tvandervelden@wanadoo.nl ).