Straat voor de Mens komt naar Bezuidenhout Midden

Stadsbeheer Haagse Hout komt binnenkort in het wijkdeel Bezuidenhout-Midden twee voorlichtingsavonden geven over het project “Straat voor de Mens”. Beide avonden worden gehouden in de Triumfatorkerk. Aanvang 20.00 uur.

De eerste avond is gepland op 1 juni a.s. voor het wijkdeel rond het Koningin Sophieplantsoen en de tweede op 2 november 2004 voor het wijkdeel rond het Emmapark.

Straat voor de Mens is een communicatieproject dat de samenwerking tussen Stadsbeheer en bewoners van een wijk wil bevorderen. Op de voorlichtingsavonden komen twee zaken aan de orde.
Ten eerste krijgen bewoners voorlichting over het werk van Stadsbeheer. We maken door middel van een folder en een diapresentatie duidelijk wat het werk van Stadsbeheer inhoudt en wat de burger mag verwachten. Op deze avond geven we voor de duidelijkheid ook aan waar we niet van zijn. Dat voorkomt misverstanden.
Ten tweede vragen we aan de wijkbewoners of ze op kleine schaal willen samenwerken met Stadsbeheer. Samenwerken betekent meedenken, maar ook meehelpen om de eigen straat een beter aanzien te geven. Meehelpen kan op alle mogelijke manieren. Het gaat er om dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurtje en er iets voor over hebben.

In andere wijken is het project Straat voor de Mens al bijzonder goed aangeslagen. Bewonersgroepen organiseren op alle mogelijke manieren activiteiten om hun woonomgeving op te waarderen, varierend van een oogje in het zeil tot de aanleg van geveltuintjes. Maar ook regelmatig opruimen van zwerfvuil in de straat en extra onderhoud van een tuinperk wordt door bewoners met veel plezier en resultaat gezamenlijk uitgevoerd. Stadsbeheer Haagse Hout ondersteunt die activiteiten door beschikbaar stellen van gereedschappen en zorgt natuurlijk voor het reguliere groot onderhoudswerk.

In Bezuidenhout Midden is er al een voorbeeld van een Straat voor de Mens-project. De bewonersgroep rond het Sophiepark heeft al afspraken lopen met Stadsbeheer. De groep overlegt met Stadsbeheer over verbeteringen in het parkje en zorgt met enige regelmaat voor aanvullend onderhoudswerk.

Stadsbeheer is benieuwd naar de ideeën van bewoners uit andere straten. Straat voor de Mens kent de volgende voordelen:

– Bewoners krijgen medezeggenschap over het onderhoud van hun straat
– Stadsbeheer leert de bewoners en hun behoeftes beter kennen
– Bewoners helpen gezamenlijk mee met kleine onderhoudstaken
– Bewoners voelen zich daardoor meer verantwoordelijk voor hun woonomgeving
– De sociale betrokkenheid verbetert en daardoor de buurtveiligheid
– De facilitering van materialen is snel geregeld via Stadsbeheer

Met vriendelijke groet,

Aletta de Ruiter
Communicatie
Stadsbeheer Haagse Hout