Stokrozen sieren straten Bezuidenhout

Bloeiende boomspiegels
Als het volgend jaar een beetje groeizaam weer is zullen in tien straten van de wijk Bezuidenhout Midden volgend jaar rond iedere straatboom stokrozen groeien. Wat begonnen is als een probeersel in De Carpentierstraat door bewoner Antoon Moonen, lijkt nu te worden overgenomen door een zeer groot aantal buurtbewoners. In 2010 oogste Moonen in enkele tuinen zaaddozen van de stokroos. In het voorjaar van 2011 zaaide hij in zijn eigen straat rond een aantal boomvoeten en kon vervolgens genieten van de kleurenpracht van de dubbelbloemige stokrozen. Hij herhaalde de actie in het voorjaar van 2012, maar werd enkele weken later ontnuchterd toen bleek dat de schoffelaars van de gemeente zijn kiemplanten als onkruid hadden verwijderd.

Straat voor de mens
Via het AVN-secretariaat werd contact gezocht met de groenbeheerder van stadsdeel Haagse Hout. De schoffelbeurt bleek een misverstand, want het groenbeleid in dit stadsdeel staat juist zeer positief tegenover groene initiatieven van bewoners. Na overleg kon het project Bloeiende Boomspiegels aansluiten bij het stadsdeelproject Straat voor de Mens. Hierbij worden bewoners door de gemeente ondersteund om dit soort kleine projecten in hun eigen buurt uit te voeren. De groenbeheerder van Haagse Hout zorgt dat het zaaigoed bij de volgende schoffelbeurt ontzien wordt. Bovendien zorgt het stadsdeel dat een aantal boomspiegels vergroot wordt en dat er een laagje teelaarde rond de bomen wordt aangebracht opdat de zaden beter kiemen en wortel schieten. De bewoners zullen zelf het onderhoud van de opgroeiende planten voor hun rekening nemen.

Groeiend enthousiasme
Het idee dat in de Carpentierstraat begon heeft inmiddels aansluiting gevonden in veel meer straten in de wijk. Tijdens een rondje langs de voordeuren kreeg Antoon Moonen overal enthousiaste reacties. Als de zaadvoorraad toereikend is, groeien er in de zomer van 2013 in tien Bezuidenhoutse straten kleurige stokrozen in de stoeprand.