Steun het burgerinitiatief voor een veilige fietsersoversteekplaats op de IJsclubweg

Uw handtekening is nodig!

De oversteek IJsclubweg wordt dagelijks door honderden mensen gebruikt. Dat betreft niet alleen woon- werkverkeer, maar ook schoolgaande kinderen en recreatief gebruik. Vooral in de ochtend- en avondspits is het passeren van deze oversteek voor fietsers heel lastig zo niet onmogelijk. De automobilisten op de IJsclubweg hebben slecht zicht op de fietsers. Dit heeft nog niet tot ongelukken geleid, maar dit kan elk moment gebeuren.

Met een aantal buren neem ik actie om de oversteek IJsclubweg naar de Carel Reinierszkade veilig te maken. Daarvoor willen we een burgerinitiatief starten. Wanneer we voldoende handtekeningen hebben, kunnen we dit onderwerp in de gemeenteraad van Den Haag brengen en een toezegging krijgen.

De Fietsersbond ondersteunt dit initiatief.

Deze week wordt gestart met het uitdelen van handtekeningformulieren. Maar u kunt ook het formulier on-line invullen: https://petities.nl/petitie/veilig-maken-oversteek-ijsclubweg-fietskruispunt-nr-26.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoinette Jans, Carel Reinierszkade 303. E-mail: ajans01@hetnet.nl, Telefoonnummer: 070-3473894 / 010-2673198.