Sterke wijkbibliotheken in ieder stadsdeel: Bibliotheek Theresiastraat blijft bestaan

Nieuw Spreidingsplan Haagse bibliotheken
Het nieuwe spreidingsplan Haagse bibliotheken voorziet in 12 sterke wijkfilialen die evenwichtig verspreid zijn over de stad. Ieder stadsdeel behoudt minstens één grote wijkbibliotheek. Een bezuinigingsopdracht van 2 miljoen euro wordt gerealiseerd door sluiting van 6 vestigingen die naar verhouding minder bezoekers trekken en minder openingsuren hebben.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “De bibliotheek vervult een onmisbare informatieve, educatieve en ontmoetingsfunctie in de stad. De bibliotheek moet daarom bereikbaar en toegankelijk blijven. Er komen weliswaar minder filialen maar degenen die overblijven worden nog beter benut.”


Samenvoeging verzorgingsgebieden
In het collegeakkoord is een bezuiniging op de wijkbibliotheken opgenomen van 2 miljoen euro. Deze draagt bij aan het totale bezuinigingsprogramma in deze collegeperiode. Door samenvoeging van verzorgingsgebieden en concentratie van dienstverlening is invulling gegeven aan de bezuiniging op de wijkfilialen. De samenvoeging gaat in per 1 januari 2013.


Haagse Hout
Van de twee bibliotheekvestigingen in stadsdeel Haagse Hout heeft de vestiging Benoordenhout één van de kleinste verzorgingsgebieden. Ook qua gebruik behoort het tot de kleinere vestigingen. In dit stadsdeel wordt de dienstverlening vanaf 2013 geconcentreerd in wijkbibliotheek Haagse Hout aan de Theresiastraat.