Steeds meer Hagenaars aan de slag in de eigen wijk

In de 8 Haagse stadsdelen vinden komend jaar bijna 1100 activiteiten plaats. In 2011 waren dat er nog 250. Het zijn projecten die de leefbaarheid van de wijk versterken en waarbij bewoners zelf een belangrijke inbreng hebben.
Wethouder Ingrid van Engelshoven: “Dat mensen een idee hebben voor de eigen buurt is één. Het realiseren daarvan is iets anders. We maken het Hagenaars makkelijker om aan de slag te gaan in de buurt en we zien dat het werkt.”

Nieuwe subsidieregeling
Iemand die een idee had voor de eigen buurt verdwaalde tot voor kort in allerlei subsidieregelingen. Nu is dat duidelijk geregeld: voor activiteiten in de eigen wijk kunnen bewoners bij het eigen stadsdeelkantoor terecht. Daardoor is subsidie beter bereikbaar. Het effect van die maatregel wordt nu zichtbaar.

Meebeslissen
Voor stadsdeelactiviteiten is 8,2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Daarnaast is er nog een bedrag van bijna 77 miljoen euro voor het versterken van de leefomgeving, welzijn, jeugdwerk en maatschappelijke ondersteuning. Met dat geld, en door nauwe samenwerking met bewoners en betrokkenen uit de buurt, geeft de gemeente Hagenaars meer ruimte om mee te beslissen over ontwikkelingen in de wijk.
“Raadplegen is onvoldoende als er ruimte is om mensen mee te laten beslissen. Die weg zijn we ingeslagen en daar zetten we ook komend jaar op in,” aldus wethouder Van Engelshoven.
Voorbeelden
Een voorbeeld van de vele activiteiten in de stadsdelen is het project Buurttalent, dat beoogt vrijwilligers te werven in stadsdeel Centrum. En ook het opruimen van zwerfvuil in de winkelstraten van Laak, het vervangen van graffiti door muurgedichten in de Archipelbuurt en sport- en beweegcursussen in Haagse Hout behoren tot de activiteiten.